Hệ thống giáo dục của Canada

Hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada gồm có trường công lập và trường tư thục từ mẫu giáo đến đại học. Giáo dục thuộc trách nhiệm của tỉnh theo hiến pháp, có nghĩa là có sự khác biệt giữa hệ thông của các tỉnh khác nhau. Một điều đặc biệt trong hệ thống giáo dục Canada là quy định khác biệt về độ tuổi ở các cấp học giữa các bang khác nhau. Tuy nhiên, tiêu chuẩn khắp đất nước đều được đánh giá một cách đồng bộ.

Chính phủ cho phép chính quyền địa phương trực tiếp quản lý về chất lượng, chương trình giảng dạy cũng như thiết lập hệ thống giáo dục cơ sở. Chính quyền địa phương cũng được quản lý việc đăng ký và cấp phép cho các cơ sơ đào tạo và chương trình giảng dạy để đảm bảo tính hệ thống và sự đồng nhất trên toàn quốc.

Mỗi địa phương có từ 1 đến 2 cơ quan chuyên trách về giáo dục. Không có 1 bộ hay cơ quan ngang bộ nào chuyên trách về giáo dục trên toàn liên bang nhưng có 1 diễn đàn mà ở đó những người đứng đầu các cơ quan phụ trách giáo dục thảo luận các vấn đề chung liên quan, khai thác các hướng hợp tác, chia sẻ thông tin cũng như phối hợp các hoạt động giáo dục và giao lưu quốc tế.

Vì Canada là một quốc gia song ngữ nên hệ thống trường học ở Canada đều dạy cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Theo luật, trẻ em phải đi học bắt đầu từ lúc 5 tuổi hoặc 6 tuổi cho đến khi chúng đạt độ tuổi 16 hoặc 18 tuổi.

Giáo dục tiểu học và trung học là hai cấp giáo dục cơ bản cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Canada. Hai cấp giáo dục này gồm 12 năm học, bắt đầu với lớp mẫu giáo, tiếp theo là lớp 1 đến lớp 12 ở hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên ở Canada đều được tiếp cận giáo dục tiểu học và trung học cơ sở hoàn toàn miễn phí. Năm học thường bắt đầu vào cuối tháng 8 và kết thúc vào cuối tháng 6 năm sau, thời gian học từ thứ 2 đến thứ 6 trong năm học trừ các ngày nghỉ lễ.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ