Tìm hiểu yêu cầu về quảng cáo đối với nhà tuyển dụng tại Canada khi thuê lao động nước ngoài

Các nhà tuyển dụng tại Canada, họ cần Labour Market Impact Assessment (LMIA) để thuê lao động nước ngoài, đôi khi sẽ cần phải hoàn thành một yêu cầu quảng cáo.

Mục đích của yêu cầu quảng cáo là để chứng minh với chính phủ Canada rằng không có lao động Canada nào phù hợp hoặc sẵn sàng lấp đầy một vị trí tuyển dụng tại Canada. Người sử dụng lao động phải đáp ứng các nguyên tắc do Bộ Phát triển Xã hội và Việc làm Canada (ESDC) – Bộ của chính phủ liên bang giám sát quy trình LMIA.

Để đáp ứng yêu cầu quảng cáo, nhà tuyển dụng tại Canada phải quảng cáo tất cả các vị trí tuyển dụng trên thị trường việc làm trong ít nhất bốn tuần trước khi nộp đơn xin LMIA.

Nơi nhà tuyển dụng có thể quảng cáo các tin việc làm

Nhà tuyển dụng tại Canada phải chứng minh họ đã sử dụng ít nhất ba phương pháp tuyển dụng. Phương pháp thứ nhất bắt buộc là một bài đăng trên trang web của Ngân hàng Việc làm Canada, cùng với hai phương pháp khác có thể được chọn trong số các phương pháp sau:

 • Các trang web việc làm chung
 • Các trang web phân loại trực tuyến
 • Các trang web chuyên biệt dành riêng cho hồ sơ nghề nghiệp cụ thể (ví dụ: kế toán, tiếp thị, công nghệ sinh học, giáo dục, kỹ thuật)
 • Các tờ báo hoặc bản tin địa phương, khu vực và quốc gia
 • Cửa hàng địa phương, nơi thờ cúng và trung tâm tài nguyên cộng đồng
 • Trung tâm việc làm địa phương, khu vực và tỉnh hoặc vùng lãnh thổ
 • Tạp chí (ví dụ, tạp chí quốc gia hoặc tạp chí, tạp chí hiệp hội nghề nghiệp, tạp chí chuyên ngành)
 • Tham gia hội chợ việc làm
 • Hợp tác với các cơ sở đào tạo hoặc tổ chức thực tập
 • Cơ quan tuyển dụng chuyên nghiệp
 • Tham vấn với các công đoàn về lao động có sẵn
 • Quảng cáo thông qua các hiệp hội nghề nghiệp
 • Tuyển dụng trong công ty (ví dụ: xem xét các ứng viên nội bộ cho vị trí đó)

Nếu hai phương pháp tuyển dụng bổ sung là trực tuyến, thì mỗi phương pháp phải có giá trị riêng và tiếp cận các đối tượng khác nhau. Nếu nhà tuyển dụng tại Canada quảng cáo trên nhiều trang web cùng loại, các quảng cáo kết hợp sẽ chỉ được coi là một phương thức tuyển dụng bổ sung.

Nhà tuyển dụng phải chắc chắn tập trung nỗ lực quảng cáo vào các nhóm người Canada ít được đại diện, chẳng hạn như người Bản địa và người khuyết tật.

Tìm hiểu yêu cầu về quảng cáo đối với nhà tuyển dụng tại Canada khi thuê lao động nước ngoài L&C Global

Quảng cáo tuyển dụng phải kéo dài bao lâu

Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng các quảng cáo việc làm được đăng trong thời gian tối thiểu là 30 ngày. Khoảng thời gian 30 ngày này phải trong vòng ba tháng trước khi nộp đơn đăng ký LMIA. Điều này có nghĩa là các đơn đăng ký được gửi sau thời hạn ba tháng có thể bị trả lại vì chưa hoàn thành cũng như yêu cầu nhà tuyển dụng phải bắt đầu thời gian quảng cáo mới là 30 ngày.

Ít nhất một trong ba hoạt động tuyển dụng nhằm tìm kiếm những người Canada đủ tiêu chuẩn phải được tiến hành cho đến khi các nhà tuyển dụng nhận được LMIA tích cực hoặc trung lập từ chính phủ.

Bằng chứng quảng cáo

Nhà tuyển dụng tại Canada phải chứng minh rằng họ đã nỗ lực để tuyển dụng những lao động Canada đủ tiêu chuẩn bằng cách cung cấp các tài liệu sau đây làm bằng chứng quảng cáo cho đơn đăng ký của bạn:

 • Một bản sao của quảng cáo và thông tin chi tiết về vị trí đã được quảng cáo ở đâu, khi nào và trong bao lâu
 • Bằng chứng rằng phương tiện in ấn và các trang web được sử dụng để quảng cáo nhắm mục tiêu đến đối tượng có trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn hoặc trình độ kỹ năng phù hợp cần thiết cho nghề nghiệp
 • Bằng chứng về các hoạt động tuyển dụng khác (ví dụ: hóa đơn từ Hội chợ việc làm)

ESDC cho biết các nhà tuyển dụng phải lưu giữ hồ sơ về yêu cầu quảng cáo trong ít nhất sáu năm vì các nhà tuyển dụng sẽ được yêu cầu cung cấp kết quả từ các nỗ lực tuyển dụng.

Các thay đổi đối với yêu cầu quảng cáo

Trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu quảng cáo đối với các vị trí cụ thể và ở các tỉnh hoặc vùng lãnh thổ cụ thể sẽ có nhiều thay đổi. Các vị trí có các yêu cầu quảng cáo khác nhau được liệt kê bên dưới:

 • Học thuật
 • Cố vấn trại
 • Chứng chỉ Tuyển chọn từ Quebec
 • Thỏa thuận thương lượng tập thể quy định việc tuyển dụng nội bộ
 • Hiệp hội nhà tuyển dụng
 • Lĩnh vực giải trí
 • Thuê bởi Chính phủ nước ngoài
 • Người chăm sóc tại nhà
 • Nông nghiệp sơ cấp tại nông trại
 • Người truyền giáo
 • Lao động nông nghiệp theo mùa
 • Kỹ thuật viên Dịch vụ Chuyên ngành
 • Công việc bảo hành

Ngoài ra, nếu công ty của bạn hoặc vị trí hiện có đủ điều kiện cho nhánh Global Talent Stream (GTS), bạn có thể bỏ qua quá trình quảng cáo và thu hút nhân tài có kỹ năng nhanh hơn. Sự lựa chọn này được thiết kế riêng cho các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ. GTS có tiêu chuẩn xử lý là hai tuần.

Đưa người lao động đến Canada có thể là một quá trình khó khăn. Luật sư nhập cư Canada có thể giúp bạn xin giấy phép lao động Canada.

Tìm hiểu yêu cầu về quảng cáo đối với nhà tuyển dụng tại Canada khi thuê lao động nước ngoài L&C Global

Nguồn: Cicnews

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ