fbpx
loader
xet-nghiem-nhanh-covid-19-cho-nguoi-tu-40t-o-bc-lnc-global (2)

Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có sẵn cho người từ 40 tuổi trở lên tại các hiệu thuốc BC

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022, bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 sẽ được cung cấp tại các hiệu thuốc cộng đồng cho những người từ 40 tuổi trở lên.

Những cá nhân đủ điều kiện có thể nhận một bộ dụng cụ gồm 5 lần xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cứ mỗi 28 ngày từ các hiệu thuốc tham gia chương trình. Những người đến nhận phải xuất trình số sức khỏe cá nhân của họ khi phát bộ dụng cụ hoặc, nếu người khác lấy bộ dụng cụ thay mặt họ, ngoài tên và số sức khỏe cá nhân của người đó, ngày sinh cũng phải được cung cấp.

Các cá nhân nên đến nhận một bộ dụng cụ khi sức khỏe bình thường để sử dụng khi họ bắt đầu có triệu chứng. Các hướng dẫn của bộ y tế tiếp tục chỉ ra rằng xét nghiệm nhanh COVID-19 nên được sử dụng đối với những người có triệu chứng.

Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có sẵn cho người từ 40 tuổi trở lên tại các hiệu thuốc BC L&C Global

Tính đến ngày 15 tháng 3, bảy triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 đã được chuyển đến các nhà phân phối thuốc với 1,86 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 được phân phối thông qua hơn 1.300 nhà thuốc tham gia. Tính đến ngày 10 tháng 3, bốn triệu bộ đã được chuyển đến các hiệu thuốc cộng đồng trên toàn tỉnh.

B.C dự kiến ​​sẽ nhận được hơn bốn triệu bộ xét nghiệm từ chính phủ liên bang trong ba tuần tới, điều này sẽ hỗ trợ chiến lược của Tỉnh để phân phối thêm các bộ xét nghiệm đến tay các thành viên của cộng đồng rộng lớn hơn.

Nguồn: News.gov.bc

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global