Tổng quan về Bảo hiểm xã hội SIN tại Canada

Cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin về Bảo hiểm xã hội SIN tại Canada theo website của chính phủ Canada.

1. Tổng quan Bảo hiểm xã hội SIN tại Canada

Số bảo hiểm xã hội (SIN) là một số gồm 9 chữ số mà bạn cần có khi làm việc tại Canada để có thể tiếp cận với các chương trình và phúc lợi của chính phủ.

Một số bảo hiểm chỉ được cấp cho một người và không thể sử dụng cho người khác. Bạn có trách nhiệm bảo vệ SIN của mình. Nên giữ tất cả các tài liệu có chứa SIN và thông tin cá nhân của bạn ở nơi an toàn – không nên mang theo bên mình.

Service Canada hiện đang phát hành SIN ở dạng văn bản (thư xác nhận SIN). Việc sản xuất thẻ SIN nhựa đã dừng lại, tuy nhiên, thẻ SIN chưa hết hạn và hiện đang lưu hành vẫn có thể được sử dụng.

Nếu bạn mới sinh con, bạn có thể đăng ký SIN cho con của mình thông qua dịch vụ đăng ký cho thẻ sơ sinh (Newborn Registration Service).

Nếu bạn là người lao động, hãy tìm hiểu về những trách nhiệm liên quan đến SIN dành cho người lao động. (Responsibilities related to your employees’s SINs)

2. Tính đủ điều kiện

Nếu bạn là công dân Canada, thường trú hay tạm trú nhân, bạn cần có SIN để có thể làm việc tại Canada và nhận phúc lợi và dịch vụ từ các chương trình của chính phủ.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể tự đăng ký SIN cho riêng mình.

Cha mẹ và cá nhân được ủy quyền hợp pháp để thay mặt người đăng ký (ví dụ, người giám hộ hợp pháp hoặc người đại diện hợp pháp) cũng có thể đăng ký SIN cho trẻ em dưới tuổi trưởng thành tại tỉnh của họ và người lớn được họ chăm sóc.

3. Những thứ bạn cần làm trước khi đăng ký Bảo hiểm xã hội SIN tại Canada

Để đăng ký SIN, yêu cầu xác nhận SIN hay sửa đổi SIN, bạn phải cung cấp 2 loại giấy tờ sau:

 • Tài liệu chính hợp lệ (primary document) chứng minh danh tính và tình trạng pháp lý tại Canada của bạn, và
 • Tài liệu phụ hợp lệ (secondary document) chứng minh danh tính của bạn

Nếu tên của bạn trên các tài liệu nêu trên khác với tên bạn hiện đang sử dụng, bạn cần phải cung cấp các tài liệu bổ sung – supporting documents.

Nếu bạn đăng ký giúp người khác – applying for someone else, bạn cần cung cấp thêm những tài liệu khác.

Nếu bạn đăng ký trực tuyến, vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký trực tuyến – online application guide để đảm bảo bạn có đủ các tài liệu cần thiết trước khi đăng ký.

Tài liệu chính  – Primary documents

Bạn cần phải cung cấp các giấy tờ ở bản gốc, không chấp nhận bản sao.

Primary documents là các giấy tờ chính thức chứng minh được danh tính và tình trạng của bạn tại Canada.

Công dân Canada phải cung cấp bản gốc một trong các giấy tờ sau:

 • Giấy khai sinh (Certificate of birth or birth certificate): được cấp bởi cơ quan thống kê dân số tại tỉnh và vùng lãnh thổ nơi bạn sinh ra
 • Giấy chứng nhận quốc tịch Canada (Certificate of Canadian Citizenship) được cấp bởi IRRC hoặc CIC
 • Giấy khai sinh ở nước ngoài (Certificate of Registration of Birth Abroad) được cấp trước năm 1977 bởi CIC

Lưu ý:

 • Trong hầu hết các trường hợp, giấy khai sinh được chấp nhận để có thể đăng ký SIN. Tuy nhiên, một số giấy khai sinh, mặc dù là bản gốc được cấp bởi các cơ quan thống kê dân số, có thể sẽ không đươc xem là hợp lệ bởi tỉnh cấp hay không đáp ứng được các yêu cầu vì nhiều lí do. Service Canada phải xem xét lại các giấy tờ này để xác định tính hợp lệ của nó. Chúng tôi không chấp nhận giấy khai sinh được cấp trước năm 1994 của Quebec.

Đăng ký dành cho người Ấn Độ

Nếu bạn là người Ấn Độ và bạn muốn đăng ký tình trạng trên thẻ SIN, bạn cần phải cung cấp:

 • Giấy khai sinh ( trong mục Canadian citizens) hoặc giấy khai sinh nước ngoài và
 • Giấy chứng nhận tình trạng Indian được cấp bởi Indigenous Services Canada

Thường trú nhân phải cung cấp bản gốc của một trong các loại giấy tờ sau:

 • Thẻ thường trú nhân được cấp bởi IRRC hoặc CIC
 • Giấy xác nhận thường trú nhân được cấp bởi IRCC, kèm theo các loại giấy thông hành (hộ chiếu nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thay thế do cơ quan cấp tỉnh / vùng lãnh thổ cấp (ví dụ: bằng lái xe). Lưu ý: giấy xác nhận thường trú nhân được chấp nhận trong trường hợp đã được sử dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày bạn trở thành thường trú nhân. Thẻ thường trú nhân được yêu cầu sau thời gian này.
 • Giấy phép nhập cảnh được cấp bởi CIC trước ngày 28/06/2002.
 • Giấy xác minh nhập cảnh (verification of landing) được cấp bởi IRCC hoặc CIC. Cung cấp giấy này khi bạn không có giấy phép nhập cảnh hay giấy xác nhận thường trú nhân (trong trường hợp bị mất). Giấy này chỉ hợp lệ khi bạn dùng để điểu chỉnh SIN hoặc xin cấp giấy xác nhận SIN hiện tại.
 • Giấy xác minh tình trạng (Status Verification or Verification of Status) được cấp bởi IRCC hoặc CIC. Giấy này chỉ hợp lệ khi bạn dùng để điểu chỉnh SIN hoặc xin cấp giấy xác nhận SIN hiện tại.

Cư dân tạm trú phải cung cấp bản gốc của một trong các giấy tờ sau đây:

 • Giấy phép lao động được cấp bởi IRCC hoặc CIC.
 • Giấy phép du học được cấp bởi IRCC hoặc CIC, thể hiện rằng bạn được phép làm việc tại Canada:
  • Giấy phép du học thể hiện được người giữ giấy phép có thể “chấp nhận làm việc” hoặc “ sẽ làm việc” tại Canada, hoặc
  • Giấy phép du học và “thư xác nhận làm việc ngoài khuôn viên trường” được cấp bởi IRCC hoặc CIC trước ngày 11/02/2015.

Nếu bạn không thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào được nêu trên, bạn phải liên hệ IRRC để xác minh việc bạn có đủ điều kiện để đăng ký sửa đổi giấy phép du học hay không.

 • Visitor record được cấp bởi IRCC hoặc CIC, thể hiện việc bạn được phép làm việc tại Canada
 • Diplomatic identity card và a work authorization (giấy phép lao động) được cấp bởi Department of Foreign Affairs, Trade and Development (sở ngoại vụ, thương mại và phát triển)

Cư dân tạm trú sẽ nhận được thư xác nhận đã phát hành SIN tạm thời. Truy cập Social Insurance Number that begins with a “9”. để biết thêm thông tin.

Cá nhân sống bên ngoài Canada

Các cá nhân sống bên ngoài Canada, không phải là công dân Canada hay Registered Indians không có tư cách pháp nhân tại Canada nhưng đủ điều kiện nhận được các trợ cấp hay lương hưu từ chính phủ Canada phải cung cấp cả hai loại giấy tờ gốc sau:

 • Giấy khai sinh được cấp bởi cơ quan tại nước bạn sinh ra (nếu không thể hiện ở tiếng Anh, hay Pháp, hãy tham khảo các yêu cầu về dịch thuật – translation requirements ở đây), và
 • Thư xác nhận được lãnh phụ cấp và lương hưu từ chương trình hưu trí Canada, OAS (Old Age Security) hay RRQ (Régime des rentes du Québec).

Các tài liệu hỗ trợ – Supporting documents

Bạn cần phải cung cấp các giấy tờ ở bản gốc, không chấp nhận bản sao.

Tài liệu hỗ trợ là một loại giấy tờ pháp lý thể hiện tên bạn đang sử dụng. Bạn bắt buộc phải cung cấp các loại giấy tờ này nếu tên trên giấy tờ chính và phụ (primary or secondary document) của bạn khác nhau.

Ngoài primary và secondary document, bạn cần phải cung cấp bản gốc của một trong số các tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận kết hôn, biên bản kết hôn hay tuyên bố kết hôn (hoặc các tài liệu có tiêu đề tương tự, tùy thuộc vào cơ quan cấp) nhằm thể hiện họ sau khi kết hôn của bạn. (Lưu ý: việc này không áp dụng cho các cư dân Quebec kết hôn sau ngày 1/4/1981)
 • Giấy ly hôn được ban hành bởi tòa án (Canada hoặc nước ngoài) chấm dứt hôn nhân nhằm thể hiện việc họ (họ tên sau kết hôn) không xuất hiện trên primary hay secondary document.
 • Giấy chứng nhận đổi tên hợp pháp hoặc văn bản của tòa án được ban hành theo luật đổi tên của tỉnh
 • Lệnh nhận con nuôi được tòa án Canada chứng nhận (chỉ áp dụng cho việc nhận con nuôi ở Canada)
 • Notarial adoption certificate (giấy chứng nhận công chứng về việc nhận con nuôi) được cấp bởi quốc gia đứa bé được sinh ra và được cha mẹ nuôi sử dụng để cấp SIN theo tên Canada của trẻ.
 • Yêu cầu sửa đổi giấy phép nhập cảnh được cấp bởi IRCC và được sử dụng để sửa đổi giấy phép nhập cảnh hoặc giấy chứng nhận thường trú nhân.

Tài liệu phụ – Secondary documents

Bạn cần cung cấp các giấy tờ ở bản gốc, không chấp nhận các bản sao.

Secondary document là một giấy tờ pháp lý nhằm xác minh danh tính của bạn.

Lưu ý:

 • Bạn cần cung cấp secondary document ở bản gốc nếu bạn trực tiếp đăng ký SIN tại Service Canada Centre
 • Các yêu cầu về secondary document không áp dụng khi
  • Người đăng ký chưa đủ tuổi trưởng thành tại tỉnh và vùng lãnh thổ của họ, và/ hoặc
  • Ứng viên nộp đơn qua đường bưu điện

Các yêu cầu:

Secondary document phải hợp lệ, là bản gốc và được cấp bởi cơ quan chính phủ (liên bang hoặc tỉnh). Tài liệu phải bao gồm hai yếu tố sau:

 • Tên hợp pháp (họ và tên), và
 • Ngày sinh

Ví dụ về các tài liệu thứ cấp được chấp nhận:

 • Hộ chiếu (Canada hoặc nước ngoài)
 • Thẻ ID của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ hoặc bằng lái xe
 • Bất kỳ thẻ ID nào được chính phủ cấp

Đăng ký cho người khác

Bạn cần cung cấp các tài liệu ở bản gốc, không chấp nhận các bản sao.

Đối với cha mẹ

Trực tiếp nộp đơn

Ngoài các tài liệu chính – primary documents của con bạn ở bản gốc, bạn cần cung cấp thêm:

 • SIN của bạn, hoặc nếu bạn không có SIN, hãy cung cấp bản gốc primary document của bản thân, và
 • Bản gốc secondary document

Nộp đơn qua đường bưu điện

Ngoài primary document của trẻ ở bản gốc, bạn cũng sẽ phải kèm theo bản gốc primary document của bạn nhằm chứng minh danh tính của bản thân.

Người giám hộ hợp pháp

Nộp đơn trực tiếp

Ngoài các tài liệu chính – primary documents của con bạn ở bản gốc, bạn cần cung cấp thêm:

 • SIN của bạn, hoặc nếu bạn không có SIN, hãy cung cấp bản gốc primary document của bản thân, và
 • Bản gốc secondary document
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận quyền giám hộ của bạn, do các cơ quan cấp tỉnh, vùng lãnh thổ cấp (tại Quebec, di chúc có công chứng được xem là giấy tờ hợp lệ, và được chấp nhận)

Nộp đơn qua đường bưu điện

Ngoài primary document của trẻ ở bản gốc, bạn cũng sẽ phải kèm theo:

 • Bản gốc primary document của bạn nhằm chứng minh danh tính của bản thân.
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận quyền giám hộ của bạn, do các cơ quan cấp tỉnh, vùng lãnh thổ cấp (tại Quebec, di chúc có công chứng được xem là giấy tờ hợp lệ, và được chấp nhận)

Người đại diện hợp pháp

Các luật sư hoặc cá nhân hoặc nhân viên cấp tỉnh/ vùng lãnh thổ do tòa án chỉ định có thể đại diện đăng ký cho trẻ vị thành niên hay người trưởng thành. Bạn cần phải cung cấp các tài liệu sau:

 • Primary documents của người đăng ký (trẻ vị thành niên hay người trưởng thành mà bạn đại diện đăng ký)
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ xác nhận danh tính của bạn. Lưu ý: Nhân viên cấp tỉnh / vùng lãnh thổ phải cung cấp giấy tờ có ảnh hợp lệ xác minh được danh tính của nhân viên.
 • Bản gốc hay bản sao có chứng thực xác minh quyền đại diện của bạn, được cấp bởi các cơ quan cấp tỉnh/ vùng lãnh thổ (ở Quebec, di chúc có công chứng được xem là giấy tờ hợp lệ, và được chấp nhận)
 • Nhân viên cấp tỉnh / vùng lãnh thổ cũng phải cung cấp bản gốc giấy ủy quyền do cơ quan cấp và được ký bởi giám đốc / quản lý của cơ quan, ủy quyền cho nhân viên thay mặt cơ quan đăng ký SIN; lá thư này phải có tiêu đề của cơ quan. 

4. Làm thế nào để đăng ký Bảo hiểm xã hội SIN tại Canada

Tìm SIN của bạn ở đâu

Nếu bạn không nhớ số SIN của mình, bạn có thể tìm được nó ở những nơi sau đây:

 • trên tờ khai thuế thu nhập của bạn
 • trên phiếu thuế của bạn (T4)
 • trên hồ sơ việc làm của bạn
 • Đóng góp RRSP, hoặc
 • bạn có thể yêu cầu SIN của bạn từ chủ lao động của bạn

Đăng ký SIN

Bạn có thể đăng ký trực tuyến hoặc thông qua đường bưu điện để:

 • Xin cấp SIN
 • Xin giấy xác nhận SIN của bạn, và/hoặc
 • Sửa đổi hồ sơ SIN

Nếu bạn không thể đăng ký trực tuyến hay thông qua đường bưu điện, bạn có thể đến đăng ký trực tiếp.

Nếu bạn đăng ký trực tuyến hay thông qua đường bưu điện và đơn đăng ký của bạn có thể đáp ứng các điều kiện được đưa ra, bạn sẽ nhận được thư có chứa SIN của bạn qua đường bưu điện trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày đơn đăng ký được nhận. Nếu quá 25 ngày làm việc và bạn muốn kiểm tra về tình trạng đơn đăng ký của mình, hãy liên hệ SIN.

Sê không tốn phí khi đăng ký SIN.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc kỹ các hướng dẫn khi thực hiện đăng ký.

Đăng ký trực tuyến

Vui lòng xem qua online application guide để đảm bảo bạn đã có tất cả các tài liệu được yêu cầu để có thể đăng ký.

Những tài liệu bạn cần để đăng ký trực tuyến : bản gốc các tài liệu được yêu cầu

Đăng ký thông qua đường bưu điện

Những điều bạn cần làm khi đăng ký qua đường bưu điện:

 • Điền form đăng ký SIN (SIN application form) nếu bạn không thể in được, hãy gọi 1-506-548-7961 để đặt form (có tính phí vận chuyển đến các khu vực xa)
 • Các tài liệu được yêu cầu ở bản gốc

Gửi form đã hoàn thiện cùng với các tài liệu ở bản gốc đến:

Service Canada

Social Insurance Registration Office

PO Box 7000

Bathurst NB  E2A 4T1

Canada

Nếu bạn gửi đơn qua đường bưu điện bằng địa chỉ đã đăng ký, chúng tôi sẽ gửi lại tài liệu theo địa chị mà bạn đã đăng ký. Service Canada không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc tài liệu thông qua đường bưu điện.

Cho đến khi bạn gửi đơn đăng ký, luật pháp sẽ không cấm bạn làm việc theo bảo hiểm bạn được mua trước khi bạn nhận được SIN của mình.

Nộp đơn trực tiếp

Service Canada Centre đang dần mở cửa trở lại để giúp phục vụ hầu hết cư dân Canada trong vòng 100 km từ nơi họ sống, đồng thời hỗ trợ các khách hàng gặp vấn đề trong việc truy cập SIN trực tuyến.

Tìm hiểu về các Service Canada Centre hiện đang mở tại đây.

Để đặt lịch hẹn, vui lòng điền service request form trực tuyến.

Tham khảo các tài liệu gốc bạn cần phải nộp tại đây.

Nếu mọi thứ thuận lợi, bạn sẽ nhận được SIN của mình và không phải lo về việc bị thất lạc giấy tờ.

5. Sau khi nhận SIN

Sau khi SIN được cấp, Service Canada sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong cơ quan đăng ký bảo hiểm xã hội (Social Insurance Registry)

Những thông tin này bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Ngày sinh
 • Nơi sinh, và
 • Tên của ba mẹ bạn
 • Ngày mất cũng được lưu trữ

Tầm quan trọng của việc bảo vệ SIN của bạn

SIN của bạn là bảo mật. Bạn không nên sử dụng nó như giấy tờ tùy thân hay bổ sung vào đơn xin việc, đơn xin thuê, etc. Truy cập Protecting your social insurance number để biết thêm thông tin về:

 • Khi nào bạn nên sử dụng SIN
 • Cách để bảo vệ SIN của bạn
 • Bạn nên làm gì khi phát hiện người khác sử dụng SIN của mình

Cập nhật các thông tin liên quan đến SIN của bạn

Nếu bạn đổi tên (một cách hợp pháp)

Theo luật, bạn phải cập nhật hồ sơ SIN của bạn khi bạn đổi tên. Để cập nhật hay yêu cầu thay đổi thông tin trên hồ sơ SIN, bạn cần phải cung cấp primary document (tài liệu chính) và supporting document (chứng từ hỗ trợ) hợp lệ ở bản gốc.

Nếu bạn thay đổi giới tính

Bạn có quyền đánh dấu X vào ô giới tính hoặc không khai báo giới tính. Service Canada sẽ thêm ghi chú vào hồ sơ của bạn để xác định lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, cho đến khi hệ thống của chúng tôi đang được nâng cấp để đăng ký thông tin này, thì hồ sơ SIN của bạn vẫn sẽ hiện thông tin “nam” hay “ nữ”.

Để biết thêm thông tin về cách cập nhật hồ sơ SIN của bạn hãy tham khảo mục 3: Bạn cần làm những gì trước khi đăng ký.

Nếu SIN tạm thời của bạn bị hết hạn

Nếu số SIN của bạn bắt đầu bằng số “9”, bạn cần phải cập nhật hồ sơ SIN của bạn để đảm bảo ngày hết hạn luôn tương ứng với ngày hết hạn trên tài liệu của bạn tại IRCC cho phép bạn làm việc tại Canada.

Nếu bạn nộp đơn đăng ký gia hạn giấy phép lao động, du học và giấy phép của bạn đã hết hạn trước khi có quyết định, theo đoạn 189 của luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư (Immigration and Refugee Protection Regulations) bạn có quyền tiếp tục làm việc và học tập, trong khi đang chờ quyết định xin gia hạn, miễn là bạn vẫn ở tại Canada. Đây gọi là “implied status”. Bạn sẽ có “implied status” cho đến khi có quyết định của IRCC, đồng nghĩa với việc bạn được phép làm việc khi SIN đã bị hết hạn.

Ngay sau khi IRCC ra quyết định cho phép bạn tiếp tục làm việc tại Canada, bạn phải nộp lại tài liệu nhập cư mới cho Service Canada để hồ sơ SIN được cập nhật đến ngày hết hạn mới.

Di chuyển sang nơi ở khác

Bạn không cần phải thông báo cho Service Canada khi bạn thay đổi địa chỉ trừ khi bạn đang chờ thư xác nhận SIN.

SIN bị mất hay bị đánh cắp

Nếu thư xác nhận SIN hay thẻ SIN của bạn bị mất hay bị đánh cắp, Service Canada sẽ không cấp SIN mới. Nếu bạn không nhớ SIN của mình, bạn có thể xem lại trên tờ khai thu thuế cá nhân của mình hoặc bạn có thể yêu cầu Service Canada cấp lại thư xác nhận SIN. Để biết thêm thông tin về cách để nhận thư xác nhận SIN, hãy tham khảo mục 3: bạn cần làm gì trước khi đăng ký.

Service Canada chỉ sẽ cấp SIN mới trong trường hợp có bằng chứng cho thấy SIN bị sử dụng một cách trái phép.

Khi nhặt được SIN của người khác

Nếu bạn nhặt được thư xác nhận SIN hay thẻ SIN của người khác, hãy lập tức mang nó đến Service Canada Centre hoặc gửi nó đến địa chỉ bên dưới:

Service Canada

Social Insurance Registration Office

PO Box 7000

Bathurst NB  E2A 4T1

Canada

Sau khi qua đời

Khi một người tại Canada mất đi, bạn không cần phải thông báo cho Service Canada (Service Canada sẽ được thông báo bởi cơ quan thống kê dân số của tỉnh). Bạn phải thông báo cho Service Canada nếu cái chết xảy ra ở một trong các vùng lãnh thổ hoặc xảy ra bên ngoài Canada.

Để báo cáo về việc này, bạn cần cung cấp SIN của người chết và bằng chứng chứng minh họ đã chết, như là tuyên bố mất từ nhà tang lễ hoặc bản sao giấy chứng nhận tử do cơ quan thống kê dân số cấp. Nộp trực tiếp các giấy tờ này tại Service Canada Centre hoặc gửi chúng đến địa chỉ sau:

Service Canada

Social Insurance Registration Office

PO Box 7000

Bathurst NB  E2A 4T1

Canada

Khi bạn tìm được SIN của người đã mất

Nếu không thể xác định được SIN của người mất, đại diện hợp pháp của di sản có thể gửi yêu cầu đến Service Canada.

Người đại diện theo pháp luật của di sản phải cung cấp các giấy tờ sau đây:

 • Bằng chứng cho thấy họ được ủy quyền cho di sản (tài liệu gốc hoặc bản sao được chứng thực)
 • Bản gốc SIN của họ hoặc giấy tờ xác minh danh tính hợp lệ ở bản gốc nếu họ không có SIN
 • Bản gốc, hợp lệ cho secondary document ( tài liệu phụ)
 • Bản gốc giấy chứng nhận tử
 • Bằng chứng gốc của các loại giấy tờ xác minh danh tính của người mất (primary document – tài liệu chính, và, nếu cần, các tài liệu hỗ trợ)

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, người đại diện hợp pháp có thể nhận được SIN tại Service Canada Centre và không phải lo về việc giấy tờ bị thất lạc.

Thông thường, người đại diện hợp pháp của di sản phải tự đăng ký SIN, hoặc có người khác trực tiếp đến đăng ký cho họ, tuy nhiên:

Người đại diện hợp pháp có thể nộp đơn thông qua đường bưu điện nếu:

 • Họ sống ở một khu vực hẻo lánh không có Trung tâm Dịch vụ Canada trong vòng 100 km. Để xác nhận, họ có thể sử dụng mã bưu điện để kiểm tra tính đủ điều kiện trên trang web của Service Canada hoặc có thể gọi cho Service Canada theo số 1-866-274-6627

Người đại diện có thể đủ điều kiện để nộp đơn qua đường bưu điện nếu:

 • Họ không thể nộp đơn trực tiếp hoặc nhờ người khác nộp đơn cho họ. Họ phải gọi cho Service Canada theo số 1-866-274-6627 để tìm hiểu xem họ có thể nộp đơn qua đường bưu điện hay không
Nếu bạn quên SIN của mình

Nếu bạn đã được cấp SIN nhưng không nhớ, hãy mang tất cả các tài liệu yêu cầu hợp lệ đến Service Canada Centre gần nhất. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, bạn có thể nhận được SIN tại đây mà không lo về việc giấy tờ bị thất lạc.

Thông thường, bạn phải trực tiếp đăng ký SIN , hoặc có thể nhờ người khác trực tiếp đăng ký cho bạn, tuy nhiên:

Bạn có thể nộp qua đường bưu điện nếu:

 • Bạn sống ở một khu vực hẻo lánh không có Trung tâm Dịch vụ Canada trong vòng 100 km. Để xác nhận, bạn có thể sử dụng mã bưu điện để kiểm tra tính đủ điều kiện trên trang web của Service Canada hoặc có thể gọi cho Service Canada theo số 1-866-274-6627

Bạn có thể nộp qua đường bưu điện nếu:

 • Bạn không thể nộp đơn trực tiếp hoặc nhờ người khác nộp đơn cho họ. Bạn phải gọi cho Service Canada theo số 1-866-274-6627 để tìm hiểu xem bạn có thể nộp đơn qua đường bưu điện hay không
Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn sống tại Canada, đạo luật về quyền riêng tư (Privacy Act) cho phép bạn truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn, gồm các thông tin được các tổ chức chính phủ lưu trữ. Nói cách khác bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về hồ sơ SIN của bạn.

Để yêu cầu bản sau của đơn đăng ký SIN bạn đã gửi trước đó:

Access to Information and Privacy Coordinator

Phase IV Floor 12 Mail Stop 123

140 Promenade du Portage

Gatineau QC  K1A 0J9

Yêu cầu về thông tin cá nhân của người khác

Để yêu cầu các thông tin cá nhân của người khác dưới đạo luật về quyền riêng tư (Privacy Act):

 • Bạn cần phải cung cấp giấy xác nhận bằng văn bản có chữ ký của người đó, ghi rõ ngày tháng ( ghi rõ tên của bạn và của họ), hoặc bạn phải:
 • Là một luật sư hoặc là người được ủy thác, có giấy ủy quyền của người đó, hoặc
 • Là người đại diện của người được xác định trong đạo luật về quyền riêng tư (Privacy Act) là “người giám hộ, người quản lý, người thi hành hay người đại diện hợp pháp khác”

 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ