fbpx
loader
Tổng quan tình hình đề cử tỉnh bang Canada tháng 6

Tổng quan đề cử tỉnh bang Canada tháng 6

Trong một tháng qua, các chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 6 đã giữ tốc độ ban hành thư mời đề cử một cách ổn định.

Những tỉnh bang Canada, ngoại trừ Quebec và Nunavut, đều vận hành chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của riêng họ. Mỗi tỉnh bang sẽ điều chỉnh tiêu chí riêng của mình trong việc lựa chọn các lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân dựa trên các chương trình PNP tương ứng.Việc có chương trình nhập cư riêng cho phép chính quyền tỉnh lựa chọn những cá nhân phù hợp với nhu cầu lao động tại địa phương của họ.

Chương trình PNP là lộ trình chính để trở thành thường trú nhân tại Canada. Từ bây giờ cho đến 2023, dự kiến sẽ có 80,000 người nhập cư mỗi năm trở thành thường trú nhân thông qua những chương trình này.

PNP hoạt động như thế nào?

Những chương trình đề cử tỉnh bang cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada đề cử các ứng viên cho việc định cư.

PNP chia thành hai loại: là cơ bản và nâng cao.

Những nhánh đề cử cơ bản hoạt động không dựa trên hệ thống Express Entry, bởi vì chúng được quản lý bởi các chính tỉnh bang. Những loại đề cử này tuân theo những nhánh PNP với các tiêu chuẩn xử lý cụ thể. Để được thường trú từ việc nhận đề cử ở những chương trình này, ứng viên thường sẽ trải qua hai bước xử lý.

Đầu tiên, các ứng viên phải xác định rằng họ đáp ứng được các tiêu chí cho một lộ trình PNP, đăng ký, và nếu thành công, sẽ nhận chứng nhận đề cử. Một khi nhận được chứng nhận này, họ sẽ có thể nộp đơn xin thường trú với chính phủ liên bang.

Nhánh đề cử nâng cao, mặt khác, sẽ liên kết với hệ thống Express Entry. Chúng cho phép các cơ quan nhập cư tỉnh tìm kiếm các ứng viên trong danh sách Express Entry, những người phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Sau đó, tỉnh sẽ mời những ứng viên này đăng ký đề cử tỉnh.

Hệ thống Express Entry quản lý danh sách ứng viên cho ba chương trình nhập cư liên bang diện kinh tế chính của Canada – Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang thông qua những nhánh nâng cao, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS. Điều này đảm bảo họ sẽ nhận được thư mời đăng ký thường trú trong vòng bốc thăm Express Entry tiếp theo.

Tổng quan tình hình đề cử tỉnh bang Canada tháng 6

Những điểm nổi bật về chương trình đề cử tỉnh bang Canada trong tháng 6 năm 2021

IRCC đã tổ chức những đợt bốc thăm Express Entry dành riêng cho đề cử tỉnh bang Canada, trung bình, vào mỗi hai tuần kể từ đầu năm nay.

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada vào tháng 6 này, IRCC đã phá vỡ kỷ lục bằng việc tổ chức hai đợt bốc thăm Express Entry lớn nhất lịch sử, nhắm vào các ứng viên PNP, ban hành 1,002 ITA vào ngày 23 tháng 6 và 940 ITA khác vào ngày 9 tháng 6. IRCC hiện đã ban hành tổng cộng 88,715 ITA vào năm nay, bao gồm 12 vòng bốc thăm PNP với tổng số lượng ITA được ban hành là 6,062.

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 6 – Ontario

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 6 của tỉnh Ontario đã tổ chức tổng cộng 3 đợt bốc thăm trong tháng này thông qua chương trình OINP. Đợt bốc thăm đầu tiên diễn ra vào ngày 1 tháng 6 với 986 ứng viên được mời thông qua nhánh nhập cư Express Entry Skilled Trades của Ontario.

Tiếp đó, tỉnh đã mời 940 ứng viên vào ngày 16 tháng 6 trong những đợt bốc thăm thông qua nhánh Employer Job Offer: Foreign Worker và Employer job offer: International Student. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 6, 2021, tỉnh cũng đã mời 583 ứng viên với kinh nghiệm làm việc thuộc 10 ngành nghề mục tiêu và những người đủ điều kiện cho nhánh Ontario’s Express Entry Human Capital Priorities.

Alberta

Nhánh Express Entry của AINP thường xuyên ban hành thư mời đến các ứng viên nhập cư kể từ đầu năm 2021. Một lần nữa đề cử tỉnh bang Canada của Alberta này, tỉnh đã tổ chức 2 đợt bốc thăm và mời tổng cộng 375 ứng viên. Đợt bốc thăm đầu tiên được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 và đợt thứ hai là vào ngày 22 tháng 6.

Trong suốt những tháng diễn ra đại dịch, tỉnh chỉ mời các ứng viên hiện đang có mặt tại tỉnh để nộp đơn xin đề cử tỉnh. Đại diện phát biểu cho chính quyền Alberta xác nhận với CIC News vào tháng trước rằng AINP đã xóa bỏ những điều chỉnh tiêu chí tạm thời dành cho nhánh Alberta Express Entry vào giữa đại dịch.

Saskatchewan

Danh mục Saskatchewan’s International Skilled Worker cũng đã có một tháng bận rộn.

Việc đề cử tỉnh bang Canada tháng 6, SINP chỉ tổ chức 1 vòng mời thông qua các danh mục phụ Express Entry và Occupations In-Demand ban hành tổng cộng 255 thư mời đăng ký đề cử tỉnh. Thấp hơn rất nhiều so với 528 thư mời được tỉnh ban hành vào tháng trước.

Manitoba

Tháng 6 là một tháng bận rộn cho tỉnh bang này với hơn 687 thư mời được ban hành cho những ứng viên nhập cư theo chương trình MPNP. Tỉnh đã tổ chức ba đợt bốc thăm thông qua 3 nhánh sau: Skilled Workers in Manitoba, International Education Stream, và Skilled Workers Overseas. Trong tổng số các đề cử, có 427 đề cử được gửi đến các ứng viên Express Entry.

British Columbia

Trong tháng qua, tỉnh đã mời hơn 917 ứng viên đăng ký đề cử thông qua các nhánh Express Entry British Columbia,  Skills Immigration, và  Entrepreneur, gần bằng số lượng thư mời được ban hành vào tháng trước.

Tỉnh cũng đã công bố báo cáo BC PNP Statistical Report vào năm 2020 của mình.

Báo cáo cho thấy tỉnh đã đề cử 6,251 ứng viên Skills immigration cho thường trú nhân Canada vào năm 2020. Tỉnh cũng đã nhận phân bổ 6,750 ứng viên từ chính phủ liên bang. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến số lượng đề cử được ban hành trong năm nay.

Danh mục Skilled Worker đã chiếm 57% cho tất cả các đề cử và 35% thuộc về các danh mục International Graduate và International Post- Graduate.

Theo báo cáo, đề cử của Tech Pilot đã chiếm 29.7% hay 1,855 đề cử trong tất cả các đề cử thuộc Skills Immigration. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cũng đã chiếm phần lớn các ngành nghề được đề cử vào năm 2020.

Có tổng cộng 117 đề cử dành cho nhánh Entrepreneur Immigration.

Những công dân Ấn Độ và Trung Quốc đã dẫn đầu số lượng các ứng viên nhập cư được đề cử thường trú bởi tỉnh thông qua nhánh Skills Immigration vào năm 2020. Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, các quốc gia có số lượng đề cử đứng đầu là Brazil, UK và Iran.

Đảo hoàng tử

PEI đã tổ chức một đợt bốc thăm vào ngày 17 tháng 4 và ban hành kết hợp 113 thư mời đến các ứng viên nhập cư. Phần lớn các thư mời, 101, được ban hành cho các ứng viên Express Entry và Labour Impact. 12 thư mời còn lại được gửi đến các ứng viên Business Impact, những người có điểm tối thiểu là 60. Tỉnh đại tây dương này thường sẽ tổ chức một đợt bốc thăm được lên lịch trước mỗi tháng.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí