fbpx
loader
Hỗ trợ định cư mỹ diện eb2 niw không cần bằng tiến sĩ

Thụ lý hồ sơ định cư Mỹ EB2 NIW không có bằng tiến sĩ

Theo kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi khi làm việc với các khách hàng nộp đơn theo danh mục NIW (National Interest Waiver), chúng tôi đã có nhiều khách hàng bày tỏ sự lo ngại rằng họ không đủ điều kiện cho EB2 NIW (National Interest Waiver) vì họ chưa có bằng Tiến sĩ. Hãy cùng chúng tôi giải đáp mối quan ngại này nhé.

Tuy nhiên, sự chấp thuận chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) không phụ thuộc vào vị trí hoặc công việc hiện tại của người thụ hưởng và NIW có thể được chấp thuận cho những người đang theo học tiến sĩ hoặc các ứng viên là tiến sĩ.

Trên thực tế, chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) tập trung nhiều vào những thành tựu trong quá khứ của người thụ hưởng và dự đoán về lợi ích mà họ có thể đem lại cho Hoa Kì trong tương lai. Bằng cách tập trung chiến lược của mình vào những thành tựu và đóng góp trong quá khứ cho lĩnh vực của họ, chúng tôi đã lập luận thành công rằng khách hàng của chúng tôi đã ảnh hưởng đến lĩnh vực nỗ lực của họ mặc dù họ là tiến sĩ hay đang theo học tiến sĩ.

tư vấn thụ lý hồ sơ định cư Mỹ EB2 NIW không có bằng tiến sĩ

Đáp ứng Yêu cầu đối với EB-2 (Ưu tiên thứ hai của Nhập cư Dựa trên Việc làm) – Thể hiện Bằng cấp cao hoặc Khả năng Đặc biệt

Mặc dù người khởi kiện trước tiên cần phải đáp ứng yêu cầu “đầu vào” cơ bản đối với phân loại ưu tiên hai (EB-2) để được xem xét cho NIW của  (National Interest Waiver), việc có bằng tiến sĩ không phải là cách duy nhất để đáp ứng được những yêu cầu cơ bản EB-2.

Trên thực tế, chúng tôi đã nộp thành công hàng đơn xin chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) thành công cho các khách hàng là tiến sĩ hoặc đang theo học tiến sĩ, hoặc không có bằng tiến sĩ.

Nếu không có bằng tiến sĩ, vẫn có một số lựa chọn cho bạn để có thể đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tính đủ điều kiện cho EB-2:

1. Đối với Bằng cấp cao EB-2, bạn đủ điều kiện nếu bạn:

a.có bằng cấp cao khác (bằng cấp trên cử nhân), chẳng hạn như bằng thạc sĩ hoặc MBBS / MD / BDS / DDS;

b.có bằng cấp tương đương với bằng cấp cao (được USCIS định nghĩa là bằng tú tài hoặc bằng cử nhân cộng với 5 năm kinh nghiệm làm việc tiến bộ trong lĩnh vực này).

2. Đối với Khả năng Đặc biệt của EB-2, bạn đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng bất kỳ ba tiêu chí nào được liệt kê dưới đây:

a.hồ sơ học tập chính thức cho thấy người nước ngoài có bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc giải thưởng tương tự từ một trường cao đẳng, đại học, trường học hoặc cơ sở đào tạo khác liên quan đến lĩnh vực có khả năng đặc biệt;

b.bằng chứng dưới dạng thư từ chủ lao động hiện tại hoặc chủ lao động trước đó cho thấy người nước ngoài đó có ít nhất 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong ngành;

c.giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ về một ngành, nghề cụ thể;

d.bằng chứng cho thấy người nước ngoài đã chỉ định một mức lương hoặc thù lao khác cho các dịch vụ chứng tỏ khả năng đặc biệt;

e.bằng chứng về tư cách thành viên trong hiệp hội nghề nghiệp; hoặc là

f.bằng chứng công nhận những thành tựu và đóng góp đáng kể cho ngành hoặc lĩnh vực từ các đồng nghiệp, tổ chức chính phủ hoặc tổ chức nghề nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Duy trì tình trạng thị thực hợp lệ trong quá trình nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên chương trình định cư Mỹ EB2 NIW.

Tuy nhiên, một điều cần ghi nhớ là tình trạng thị thực của bạn tại thời điểm nộp hồ sơ nếu bạn là tiến sĩ hoặc đang theo học tiến sĩ. Hầu hết các sinh viên đang ở Hoa Kỳ theo thị thực F-1, chỉ cho phép khi không có ý định nhập cư

Xung đột giữa những người không nhập cư và ý định nhập cư là mối lo ngại tự nhiên khi nộp đơn xin thẻ xanh trực tiếp từ tình trạng F-1, nhưng không đúng là bạn phải có thị thực cho phép ý định nhập cư (chẳng hạn như H-1B / H-4, L-1 / L-2) để nộp đơn xin chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver), cũng không phải là việc nộp đơn I-140 sẽ làm mất hiệu lực F-1 của bạn.

F-1 của bạn sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi bạn nộp đơn I-140 hoặc I-485 miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu của F-1. Việc chấp thuận hay từ chối I-140 hoặc I-485 sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng I-20 hoặc không định cư hiện tại của bạn, vì vậy bạn có thể tiếp tục ở lại Hoa Kỳ với tình trạng F-1 hợp lệ của mình bất kể kết quả của I. -140 hoặc I-485 miễn là bạn không vi phạm tình trạng F-1 của mình.

Sau khi nộp đơn I-140, người sở hữu F-1 có thể gặp khó khăn trong việc xin OPT hoặc STEM OPT vì việc nộp đơn I-140 vẫn là một minh chứng về ý định nhập cư ở một mức độ nhất định. Như vậy, nếu bạn dự định bắt đầu đơn xin thẻ xanh của mình dựa trên chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (Miễn trừ lợi ích quốc gia) khi đang theo học bằng tiến sĩ nhưng bạn không muốn ảnh hưởng đến cơ hội có được / gia hạn OPT của mình.

Bạn nên thuê một công ty về luật nhập cư có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tiến sĩ hoặc những sinh viên đang theo học tiến sĩ nộp hồ sơ chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) của họ. Tại L&C Global Consultant chúng tôi sẽ không chỉ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ EB-2 mà còn tư vấn cho bạn cách tránh bất kỳ vấn đề thị thực tiềm ẩn nào có thể phát sinh trong quá trình nộp đơn xin thẻ xanh của bạn.

Định nghĩa “Nỗ lực được đề xuất” cho ứng viên là tiến sĩ và đang theo học tiến sĩ

Một thay đổi đặc trưng quan trọng trong các yêu cầu của chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) theo quyết định tiền lệ “Matter of Dhanasar” khác với các quy chế pháp lý trước đó là USCIS đã mở rộng công việc của một người khởi kiện từ “việc làm” được đề xuất thành “ nỗ lực ” tại Hoa Kỳ.

Theo khuôn khổ Dhanasar, công dân nước ngoài cần chứng tỏ rằng “nỗ lực được đề xuất” cụ thể của mình có giá trị đáng kể và tầm quan trọng quốc gia và rằng họ có đủ khả năng để thúc đẩy nỗ lực đề xuất đó. “Nỗ lực” này phải là toàn bộ công việc mà người nộp đơn tham gia thay vì bị hạn chế bởi việc làm chính thức hoặc không có việc làm của họ.

Bước đầu tiên quan trọng để nộp đơn xin  định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) thành công cho những tiến sĩ và ứng viên theo học tiến sĩ là các ứng viên phải xác định rõ “nỗ lực được đề xuất”.

 “Yêu cầu bằng chứng” cho nỗ lực được đề xuất chưa được xác định rõ ràng

Là một phần cuộc sống của những tiến sĩ hoặc các ứng viên đang theo học tiến sĩ, họ thường sẽ tham gia các khóa học, giảng dạy và / hoặc nghiên cứu hàng ngày. Nhiều công dân nước ngoài hiện đang theo học để lấy bằng tiến sĩ có kế hoạch tham gia vào các nỗ lực quốc gia quan trọng sau khi họ tốt nghiệp chương trình của mình, với nhiều sinh viên dự định theo đuổi các vị trí nghiên cứu hàn lâm hoặc tham gia vào các vị trí R&D trong ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, thông thường, họ không có kế hoạch cụ thể cho nỗ lực của mình, đặc biệt nếu họ chỉ đang học năm thứ nhất hoặc thứ hai của chương trình tiến sĩ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, một số nhân viên di trú sẽ cấp RFE (Yêu cầu Bằng chứng) trong trường hợp nỗ lực không được xác định rõ ràng trong đơn yêu cầu vì họ cảm thấy họ không có đủ bằng chứng để hiểu chính xác những gì người nộp đơn đề nghị làm ở Hoa Kỳ.

Do đó, tại thời điểm nộp đơn, điều quan trọng là phải thiết lập nỗ lực sau khi tốt nghiệp của công dân nước ngoài và cung cấp bằng chứng chắc chắn về nỗ lực này với đơn khởi kiện định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver).

Bằng chứng tài liệu để hỗ trợ rằng Nỗ lực được đề xuất có Tầm quan trọng Quốc gia đối với tiến sĩ và ứng viên đang theo học tiến sĩ.

Khi xác định nỗ lực đề xuất được xác định rõ ràng, điều quan trọng cần lưu ý là nỗ lực được đề xuất phải có tầm quan trọng quốc gia đối với Hoa Kỳ.

Thông thường, khi xác định xem nỗ lực được đề xuất có tầm quan trọng quốc gia hay không, USCIS xem xét tác động tiềm năng của nó. Nhìn chung, dễ dàng chứng minh rằng hầu hết các loại hình nghiên cứu khoa học – cả trong học thuật và công nghiệp – đều có những lợi ích quan trọng đối với quốc gia, vì tiến bộ khoa học trong một lĩnh vực cụ thể có thể gắn liền với một mục tiêu quốc gia cụ thể như chăm sóc sức khỏe hoặc an ninh.

Bằng chứng có thể được đệ trình có thể bao gồm tài liệu cho thấy nỗ lực được đề xuất:

  1. Có ý nghĩa quốc gia hoặc thậm chí toàn cầu trong một lĩnh vực cụ thể,
  2. Có tiềm năng đáng kể trong việc sử dụng công nhân Hoa Kỳ hoặc có những hiệu quả kinh tế tích cực đáng kể khác, đặc biệt là ở một khu vực kinh tế suy thoái;.
  3. Về diện rộng sẽ nâng cao phúc lợi xã hội hoặc mang lại sự phong phú về văn hóa hoặc nghệ thuật; và
  4. Tác động đến một vấn đề mà một tổ chức chính phủ đã mô tả là có tầm quan trọng quốc gia hoặc là chủ đề của các sáng kiến quốc gia.

Đối với những tiến sĩ và ứng viên đang theo học tiến sĩ, đôi khi có thể khó chứng minh rằng nỗ lực đề xuất của họ là quan trọng quốc gia đối với Hoa Kỳ, thường là vì rất khó cho các tiến sĩ hoặc các ứng viên đang theo học tiến sĩ nhận được một lời mời làm việc để thể hiện một nỗ lực rõ ràng và được xác định trong tương lai.

Các quan chức đôi khi thậm chí có thể nhầm lẫn nỗ lực được đề xuất của những sinh viên đang theo học tiến sĩ hoặc những tiến sĩ với chương trình tiến sĩ họ đang theo học và đặt câu hỏi liệu làm việc trong chương trình tiến sĩ có thể được coi là quan trọng quốc gia hay không.

Tuy nhiên, chương trình định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver) là một danh mục tự kiến nghị, và do đó không yêu cầu một lời mời làm việc để đủ điều kiện; hơn nữa, một lời mời làm việc không phải là cách duy nhất để thiết lập tầm quan trọng quốc gia của một nỗ lực được đề xuất.

Nếu một nỗ lực đề xuất được xác định rõ ràng, chúng tôi có thể đưa ra các luận cứ về việc nỗ lực đó cũng quan trọng đối với quốc gia như thế nào.

Ví dụ, thư giới thiệu là bằng chứng hỗ trợ quan trọng cho đơn kiến nghị NIW (National Interest Waiver) bởi vì chúng đưa ra một cuộc thảo luận toàn diện về công việc của người nước ngoài nói chung bởi một chuyên gia trong lĩnh vực và có thể bao gồm ý kiến của chuyên gia về tầm quan trọng của quốc gia về nỗ lực được đề xuất của công dân nước ngoài.

Hỗ trợ định cư mỹ diện eb2 niw không cần bằng tiến sĩ

Trường hợp minh họa cho việc phê duyệt chương trình định cư Mỹ EB2 NIW cho tiến sĩ

Trường hợp 1

Trong một ví dụ, chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận cho một nghiên cứu đang theo học tiến sĩ chương trình Sinh học phân tử. Khách hàng này đang học năm thứ hai trong chương trình Tiến sĩ của cô. Và xem xét tình trạng của cô ấy là một ứng cử viên tiến sĩ, chiến lược của chúng tôi dựa vào việc đầu tiên chứng minh vô số và ý nghĩa của những đóng góp mà cô ấy đã thực hiện trong công việc về ung thư và các bệnh tim mạch và sau đó thiết lập dự đoán về những tiến bộ này sẽ tiếp tục sau khi có bằng Tiến sĩ .

Ngoài các thư giới thiệu của khách hàng, 9 ấn phẩm được đánh giá ngang hàng và 60 trích dẫn tích lũy, chúng tôi đã gửi bằng chứng về các giải thưởng mà khách hàng nhận được từ các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ và nhấn mạnh tầm quan trọng của những giải thưởng này.

Với việc tập trung vào hồ sơ thành công trong quá khứ của khách hàng làm nền tảng cho những thành tích của cô ấy, chúng tôi đã có thể soạn thảo một đơn kiến nghị chặt chẽ cho khách hàng của mình, và do đó nhận được phê duyệt định cư Mỹ EB2 NIW.

Trường hợp 2

Trong một trường hợp khác, chúng tôi hỗ trợ một khách hàng là nghiên cứu sinh tiến sĩ trong lĩnh vực cơ học lý thuyết và ứng dụng. Xem xét tình hình bằng cấp cao của khách hàng và tư cách là một trợ lý tốt nghiệp, chúng tôi tập trung vào việc thể hiện tầm quan trọng của công việc của khách hàng, cụ thể là những ghi nhận của các phương tiện truyền thông tập trung vào tầm ảnh hưởng của công việc của anh ta đối với chất lỏng nano và công nghệ nano.

Để đặt tầm quan trọng của những đóng góp này vào đơn đăng ký, chúng tôi đã giúp khách hàng của mình nhận được 4 thư giới thiệu từ các chuyên gia trong lĩnh vực này để xác nhận tầm ảnh hưởng từ những phát triển của anh ấy. Ngoài ra, chúng tôi đã nghiên cứu các phán quyết của AAO (Văn phòng Khiếu nại Hành chính) cho các trường hợp tương tự và áp dụng các phát hiện của chúng tôi để phát triển một chiến lược độc đáo và mạnh mẽ cho khách hàng của chúng tôi.

Bằng cách tập trung vào sự ảnh hưởng từ những thành tựu trong quá khứ của anh ấy, chúng tôi đã thành xin được phê duyệt định cư Mỹ EB2 NIW cho khách hàng của mình trước một năm anh ấy nhận bằng tiến sĩ.

Trường hợp 3

Trong một trường hợp khác, chúng tôi đã làm việc với một khách hàng là ứng viên đang học tiến sĩ năm thứ tư ngành Kỹ thuật Công nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ. Để đạt được thành công trong trường hợp này, chúng tôi đã gửi rất nhiều tài liệu để chứng minh những đóng góp rất quan trọng mà ông đã thực hiện cho lĩnh vực kỹ thuật máy tính, bao gồm ít nhất năm bài báo được bình duyệt.

Hơn nữa, chúng tôi đã gửi bằng chứng cho thấy các ấn phẩm của ông đã được các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới trích dẫn ít nhất 40 lần, chứng tỏ tác động và ảnh hưởng của những đóng góp của ông. Để bổ sung bằng chứng khách quan này, chúng tôi đã soạn thảo thư giới thiệu để giải thích cách làm việc của khách hàng không chỉ mang lại lợi ích cho lĩnh vực của họ mà còn cho nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc.

Bằng cách trình bày chi tiết những thành tích và kỹ năng đặc biệt của anh ấy, chúng tôi lập luận rằng khách hàng của mình sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia hơn những các cá nhân có trình học vấn và kinh nghiệm tương đương.

Trường hợp 4

Để dẫn chứng thêm một ví dụ, một câu chuyện thành công nổi bật mà chúng tôi đã đạt được là một ứng viên trong ngành Vật lý Ứng dụng chỉ có bằng Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên. ngành Cơ khí tại thời điểm nộp hồ sơ. Đối với tình huống này, chúng tôi tập trung vào lý lịch độc đáo của khách hàng và nhấn mạnh những thành tích bằng cấp trong quá khứ của anh ấy đã ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại và những thành tích sâu rộng của anh ấy.

Ngoài việc thảo luận về hồ sơ xuất bản và trích dẫn nổi bật của khách hàng, chúng tôi đã cung cấp USCIS 6 thư giới thiệu của chuyên gia với các chi tiết sâu rộng về cách ông có thể áp dụng độc nhất các nguyên tắc vật lý để giải quyết các vấn đề vốn có trong cơ học của chất lỏng ở cấp độ hạt nano.

Chúng tôi cũng làm nổi bật sự công nhận của quốc gia về lịch sử thành công và nghiên cứu độc đáo của khách hàng và chứng minh điều này sẽ giúp anh ta có thể đạt được những thành tích tương tự sau khi tốt nghiệp. Mặc dù khách hàng này chỉ đang làm theo học bằng tiến sĩ của mình trong thời gian 1 năm, viên chức USCIS đã đồng ý với lập luận của chúng tôi và chấp thuận.

Trường hợp 5

Trong nhiều trường hợp, khách hàng của chúng tôi chỉ có bằng Thạc sĩ tại thời điểm nộp hồ sơ. Vì các yêu cầu đối với EB-2 quy định rằng một người phải có bất kỳ bằng cấp cao nào trên Cử nhân, bằng Thạc sĩ là đủ để đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho EB-2.

Trong những trường hợp này, việc cung cấp bằng chứng tài liệu về trình độ nâng cao của khách hàng ngoài bằng chứng tài liệu về tất cả những đóng góp và thành tích trong quá khứ và dự kiến trong tương lai là đủ để đáp ứng các yêu cầu của định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver).

Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi về đơn xin EB-2 của bạn ngay cả khi bạn là tiến sĩ hay đang theo học tiến sĩ. Trong khi không có bằng Tiến sĩ, chắc chắn không phải là một rào cản đối với việc chấp thuận định cư Mỹ EB2 NIW (National Interest Waiver), một bản kiến nghị mạnh mẽ và bằng chứng là yếu tố quan trọng để thành công.

Chúng tôi đã có nhiều trường hợp NIW (National Interest Waiver) được chấp thuận cho các khách hàng không có bằng tiến sĩ cấp và sẽ cho bạn biết tại thời điểm đánh giá nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu cho định cư Mỹ EB2 NIW. Hãy liên hệ L&C Global để được tư vấn thêm về chương trình nhé.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

 

Tư vấn miễn phí