Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia được thành lập nhằm để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tốc độ tăng trưởng kinh tế của BC. Chương trình đề cử tỉnh bang dành cho diện tay nghề cao dưới dạng mã ngành phân làm nhiều cấp độ khác nhau, gọi tắt là NOC. Các mã ngành thuộc diện tay nghề cao là những ngành nghề có NOC thuộc cấp 0, A và B.

Các nhánh định cư theo chương trình BC PNP:

 • Định cư theo diện tay nghề cao Skills Immigration hay còn gọi là SI-Skilled Worker
 • Định cư theo diện tay nghề cao Express Entry BC gọi tắt là EEBC-Skilled Worker

Trong đó SI-Skilled Worker của Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC (BC PNP) là một cách để những người có kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ cần thiết đối với các nhà tuyển dụng ở BC nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Điều kiện tham gia chương trình SI-Skilled Worker:

 • Đương đơn nhận được một lời mời làm việc (Job Offer) toàn thời gian, không giới hạn (Permanent Offer) từ một chủ lao động tại British Columbia.
 • Công việc trong thư mời làm việc phải thuộc một trong các mã ngành 1, A và B. 
 • Đương đơn có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của công việc trong thư mời làm việc (yêu cầu về bằng cấp, tiếng Anh, độ tuổi, kinh nghiệm, vv) 
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến mã ngành của thư mời làm việc tại BC.
 • Có tiếng Anh đạt yêu cầu tối thiểu của thư mời làm việc tại British Columbia.
 • Mức lương trong Job Offer phải bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình của mã ngành liên quan thuộc tỉnh bang British Columbia.
 • Sức khoẻ tốt và lý lịch tư pháp trong sạch.

Yêu cầu của chương trình

1. Chương trình định cư diện tay nghề cao SI-Skilled Worker là gì?

Skills Immigration (SI) của Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC (BC PNP) là một cách để những người có kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ cần thiết đối với các nhà tuyển dụng ở B.C nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Bạn có thể đăng ký theo một trong năm loại SI.

2. Sự khác biệt chính giữa nhánh Express Entry BC và nhánh SI-Skilled Worker là gì?

Express Entry BC

 • Quy trình đăng ký trực tuyến để đăng ký với IRCC nhằm xin thường trú.
 • IRCC xử lý đơn xin thường trú nhanh hơn.
 • Chỉ dành cho các nghề có kỹ năng (Hệ thống phân loại nghề quốc gia kỹ năng cấp 0, A hoặc B).
 • Yêu cầu người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang của IRCC, bao gồm kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và nguồn vốn định cư.

SI – Skilled Worker

 • Quy trình nộp đơn bằng giấy cho IRCC nhằm xin thường trú.
 • Thời gian xử lý IRCC khác với các đơn xin thường trú nhân theo Express Entry.
 • Dành cho tất cả các nghề đủ điều kiện trong (Ma trận phân loại nghề nghiệp quốc gia cấp kỹ năng 0, A, B, C và D).
 • Không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm trước đó trong một số hạng mục làm việc, mặc dù kinh nghiệm có thể có lợi cho đơn đăng ký của bạn.

3. Những ngành nghề nào đủ điều kiện?

Nghề nghiệp từ tất cả các cấp độ kỹ năng (Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia cấp độ kỹ năng 0, A, B, C và D) có thể đủ điều kiện.

Để xem các ngành nghề đủ điều kiện, vui lòng xem lại các yêu cầu trên mỗi trang danh mục Nhập cư Kỹ năng.

4. Tôi có cần một lời mời làm việc hợp lệ để đủ điều kiện tham gia chương trình SI – Skilled Worker của BC PNP không?

Có, trừ khi bạn đang đăng ký luồng Quốc tế Sau Đại học.

Lời mời làm việc phải là công việc toàn thời gian và không xác định (vĩnh viễn hoặc không có ngày kết thúc nhất định) từ một nhà tuyền dụng B.C đủ điều kiện.

5. Làm cách nào để tôi có được giấy phép lao động ở B.C?

Nếu bạn muốn làm việc ở B.C tạm thời, vui lòng nộp đơn cho IRCC để xin giấy phép lao động tạm thời.

6. IRRC có thể xem lại thông tin chi tiết của tôi và cho biết liệu tôi có đủ điều kiện để được đề cử trước khi nộp đơn không?

Không. BC PNP không thể đánh giá trước bằng cấp của bạn.

Bạn phải chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

7. IRRC có thể cho tôi biết tôi nên đăng ký theo danh mục nào không?

Không. BC PNP không thể cung cấp hướng dẫn này.

Bạn phải chọn danh mục phù hợp nhất với kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Trong hầu hết các hạng mục, bạn phải có lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng B.C để nộp đơn đăng ký.

8. Tôi có cần đại diện của bên thứ ba để đăng ký không?

Không. Bạn không cần phải sử dụng đại diện của bên thứ ba.

Các đơn đăng ký được chuẩn bị với sự trợ giúp của đại diện được ủy quyền và được đánh giá theo cùng tiêu chí cũng như không nhận được sự quan tâm đặc biệt.

9. Điều gì xảy ra nếu chủ lao động của tôi không muốn hỗ trợ đơn đăng ký BC PNP của tôi?

Chủ lao động của bạn phải cung cấp cho bạn lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định (vĩnh viễn hoặc không có ngày kết thúc cụ thể), gửi đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Đăng ký

10. Hệ thống Đăng ký Nhập cư tay nghề cao (SIRS) là gì?

SIRS là một hệ thống quản lý đơn đăng ký dựa trên điểm trực tuyến giúp B.C lựa chọn lao động có nhu cầu cao có thể đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

11. Hệ thống dựa trên điểm SIRS hoạt động như thế nào?

Bạn sẽ nhận được điểm dựa trên công việc của mình, trụ sở nơi làm việc của bạn tại B.C, mức lương được đề nghị cũng như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ của bạn.

Nếu điểm của bạn đủ cao, bạn sẽ nhận được lời mời nộp đơn theo các dòng BC PNP Skills Immigration hoặc Express Entry BC.

12. Tại sao B.C triển khai SIRS?

BC PNP nhận được một lượng đề cử số lượng hạn chế mỗi năm từ chính phủ liên bang. Điều này có nghĩa là họ thường nhận được nhiều đơn đăng ký hơn những gì họ có thể đề cử.

SIRS minh bạch, linh hoạt và quản lý các đơn đăng ký hiệu quả. Nó cho phép họ đảm bảo có đủ nguồn lực để xử lý tất cả các đề cử nhận được từ IRCC mà không cần phải ngừng chấp nhận đơn đăng ký.

Nó đảm bảo BC PNP đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế và thị trường lao động của B.C.

13. Quy trình đăng ký hoạt động như thế nào?

Trước tiên, bạn phải tạo hồ sơ với BCPNP Online và đăng ký danh mục Người lao động có tay nghề cao, Trình độ đầu vào và Bán kỹ năng hoặc Sau đại học quốc tế.

Bạn không cần phải đăng ký nếu bạn đang đăng ký theo danh mục HealthCare Professional hoặc International Post-Graduate. Thay vào đó, bạn có thể đăng ký trực tiếp qua BCPNP Online.

Để biết thông tin về cách hoàn tất đăng ký và nộp đơn trực tuyến, vui lòng tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP Kỹ năng Nhập cư và Express Entry BC.

14. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điểm SIRS của tôi?

Các yếu tố kinh tế chính hỗ trợ việc thu hút lao động có tay nghề cao đến B.C. và hội nhập thành công của họ vào thị trường lao động:

 • Cấp độ kỹ năng Phân loại nghề nghiệp quốc gia của lời mời làm việc tại B.C phù hợp với BC PNP và nhu cầu của thị trường lao động. Điều này cho phép B.C ưu tiên những ngành nghề có yêu cầu cao.
 • Mức lương hàng năm của B.C khi cung cấp việc làm cho biết nhu cầu thị trường lao động và tác động kinh tế. Nó cũng giúp người lao động định cư thành công tại B.C.
 • Khu vực việc làm thừa nhận những thách thức mà cộng đồng khu vực phải đối mặt trong việc thu hút và giữ chân người lao động.

Yếu tố vốn nhân lực ghi nhận các kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên để hỗ trợ việc định cư ngắn hạn và dài hạn của họ ở B.C:

 • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp trong lời mời làm việc tại B.C của bạn, thể hiện sự chuyển giao kỹ năng trực tiếp đến lực lượng lao động B.C. Nó cũng cho thấy khả năng thành công cao hơn trong vị trí của bạn.
 • Trình độ học vấn cao hơn cho phép người lao động kiếm được nhiều tiền hơn và định cư ở B.C dễ dàng hơn.
 • Trình độ tiếng Anh giúp xây dựng một nền kinh tế thành công và hội nhập những người lao động mới vào B.C.

15. Đăng ký của tôi được tính điểm như thế nào?

SIRS ấn định điểm số cho mỗi đơn đăng ký dựa trên các yếu tố phản ánh khả năng thành công kinh tế của bạn ở B.C.

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP và Nhập cảnh nhanh BC để biết chi tiết về cách tính điểm.

16. Điều gì xảy ra sau khi tôi đăng ký?

Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ:

 • nhận điểm theo các hệ số tính điểm áp dụng khi bạn đăng ký
 • được đưa vào nhóm hồ sơ cho danh mục bạn đã chọn
 • nhận được một email xác nhận

Định kỳ, BC PNP gửi cho những người đăng ký điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục một lời mời nộp đơn.

Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị trước thông tin cần thiết cho đơn đăng ký của mình.

17. Làm cách nào để nhận được lời mời đăng ký?

Canada thường xuyên tiến hành bốc thăm để mời các ứng viên từ nhóm hồ sơ của từng danh mục nộp đơn.

Số lượng và tần suất thư mời dựa trên phân bổ đề cử hàng năm và năng lực xử lý để đảm bảo xử lý đơn đăng ký kịp thời.

18. Tôi phải làm gì sau khi nhận được lời mời đăng ký?

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn sẽ có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày được mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua BCPNP Online.

Đăng ký của bạn sẽ bị xóa khỏi nhóm hồ sơ.

19. Nếu tôi không được mời nộp đơn thì sao?

Đăng ký SIRS của bạn không phải là đơn đăng ký Express Entry BC và không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký.

Nếu bạn không được mời nộp đơn trong vòng 12 tháng, chúng tôi sẽ xóa đăng ký của bạn khỏi nhóm hồ sơ.

20. Tôi có thể đăng ký lại với SIRS không?

Có. Bạn có thể cải thiện điểm số của mình và đăng ký lại. Ví dụ, bạn có thể cố gắng cải thiện điểm ngoại ngữ của mình hoặc đạt được trình độ học vấn cao hơn.

Bạn có thể sử dụng hồ sơ BCPNP Online hiện có của mình.

21. Bao lâu thì các đợt bốc thăm được tiến hành?

Canada tiến hành rút thăm định kỳ dựa trên khả năng phân bổ và xử lý hàng năm.

Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm ngày rút thăm, số lượng lời mời được phát hành và điểm số tối thiểu.

22. Đăng ký của tôi có giá trị trong bao lâu?

Đăng ký của bạn có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Ngày này sẽ có trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi bạn đã gửi đăng ký thành công.

23. Tôi có cần phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ trước khi sử dụng SIRS không?

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ có thể không bắt buộc đối với danh mục bạn đã chọn. Tuy nhiên, việc hoàn thành bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ đủ điều kiện có thể cải thiện điểm đăng ký của bạn.

Tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư tay nghề cao BC PNP và Express Entry BC để biết thêm thông tin.

24. Làm cách nào tôi có thể biết được điểm đăng ký của mình?

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ ấn định điểm cho bạn theo các yếu tố tính điểm áp dụng tại thời điểm đó và gửi cho bạn một email để xác nhận đăng ký của bạn.

Bạn có thể đăng nhập vào hồ sơ của mình trong BCPNP Online để xem điểm và kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn bất cứ lúc nào.

25. Tôi đã có đơn đăng ký với BC PNP. Tôi có thể đăng ký không?

Không. Bạn chỉ có thể có một đơn đăng ký đang hoạt động tại một thời điểm.

26. Tôi đã nhận được lời mời đăng ký nhưng không gửi đơn đăng ký của mình trong vòng 30 ngày. Tôi vẫn có thể nộp đơn?

Nếu bạn không gửi đơn đăng ký đầy đủ trong vòng 30 ngày, đăng ký và lời mời của bạn sẽ bị hủy.

Hồ sơ BCPNP Online của bạn sẽ vẫn còn và bạn có thể gửi đăng ký mới bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng hồ sơ hiện có của mình.

27. Khi nào IRRC sẽ thực hiện lần rút thăm tiếp theo?

Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm ngày rút thăm, số lượng lời mời được phát hành và điểm số tối thiểu.

28. Tôi đã gửi đăng ký của mình. Làm cách nào để thay đổi thông tin của tôi?

Sau khi bạn gửi đăng ký của mình, nó sẽ bị khóa. Để thực hiện các thay đổi, hãy đăng nhập vào hồ sơ BCPNP Online hiện có của bạn và sử dụng nút ‘rút đơn’ trên trang tổng quan hồ sơ của bạn. Bạn có thể gửi đăng ký mới với thông tin cập nhật.

Điều quan trọng là đảm bảo thông tin đăng ký của bạn được cập nhật. Chúng tôi không thể xử lý đơn đăng ký của bạn nếu thông tin khác với thông tin đăng ký của bạn.

Bạn vẫn có thể thay đổi thông tin hồ sơ của mình sau khi đăng ký bằng cách đăng nhập vào hồ sơ BCPNP Online hiện có của bạn.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào BCPNP Online.

29. Tôi có thể thay đổi người đại diện của mình không?

Có.

30. Tôi đã gửi đăng ký BC PNP. IRRC có thể cung cấp một lá thư hỗ trợ giấy phép lao động không?

Không. IRRC có thể phát hành thư hỗ trợ giấy phép lao động cho những người được đề cử nếu đáp ứng được TẤT CẢ những điều sau:

 • Bạn đã được BC PNP đề cử.
 • Bạn đã nộp đơn xin thường trú cho IRCC trong vòng sáu tháng kể từ khi được đề cử.
 • Bạn tiếp tục đáp ứng các điều kiện của đề cử.
 • Giấy phép lao động hiện tại của bạn sẽ hết hạn trong vòng 120 ngày.

Quá trình nộp đơn

31. Chi phí nộp đơn là bao nhiêu?

Có một khoản phí xử lý 1,150 đô la để nộp đơn cho dòng Nhập cư Kỹ năng của BC PNP.

32. Luồng SI – Skilled Worker hoạt động như thế nào?

Để được trợ giúp về việc đăng ký và nộp đơn trực tuyến, vui lòng tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP Kỹ năng Nhập cư và Express Entry BC.

33. Nếu BC PNP đề cử tôi làm thường trú nhân, tôi có được quyền làm việc ở BC không?

Không. Điều này KHÔNG cung cấp cho bạn tư cách pháp lý để làm việc tại B.C.

BC PNP không thể thay mặt bạn xin giấy phép lao động.

Bạn phải nộp đơn cho IRCC để xin giấy phép lao động của chính mình và kèm theo thư hỗ trợ giấy phép lao động BC PNP cùng với đơn xin giấy phép lao động của bạn.

Sau khi được đề cử

34. Việc được đề cử có nghĩa là tôi đã được chấp thuận cho thị thực thường trú nhân không?

Không. Điều này KHÔNG có nghĩa là bạn đã được cấp thị thực thường trú nhân ở Canada.

35. Điều gì xảy ra nếu có sự thay đổi trong công việc của tôi sau khi tôi được đề cử?

Sau khi bạn được BC PNP chỉ định cư trú lâu dài, cả bạn và chủ lao động của bạn phải thông báo cho BC PNP về bất kỳ thay đổi việc làm nào. Điều này bao gồm thăng chức, sa thải, thôi việc hoặc một công việc mới tiềm năng với một nhà tuyển dụng mới.

Xin lưu ý rằng việc không thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi trong tình trạng việc làm của bạn có thể dẫn đến việc bạn bị rút lại đề cử. Nó cũng có thể dẫn đến các câu hỏi từ IRCC khi họ xử lý đơn đăng ký của bạn.

Kể từ tháng 10 năm 2017, chúng tôi thường xử lý các yêu cầu sau đề cử trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày gửi. Điều này có thể thay đổi dựa trên khối lượng yêu cầu nhận được và khả năng xử lý của chúng tôi.

Như một điều kiện để được đề cử, bạn có trách nhiệm duy trì tình trạng hợp pháp ở Canada. Nếu trạng thái của bạn đã hết hạn, bạn phải chứng minh rằng bạn đã gửi đơn xin khôi phục trạng thái trong khoảng thời gian đủ điều kiện 90 ngày.

Đối với các yêu cầu nhạy cảm về thời gian, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn gửi yêu cầu sớm để chúng tôi có đủ thời gian xử lý.

36. Điều gì xảy ra nếu chủ lao động của tôi không đáp ứng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng lao động hoặc đề nghị của tôi?

Tất cả người sử dụng lao động phải chứng minh nơi làm việc và hoạt động kinh doanh minh bạch. Điều này bao gồm việc tuân thủ các luật và quy định về việc làm, nhập cư, sức khỏe và an toàn.

Nếu bạn lo lắng về quyền và trách nhiệm của mình với tư cách là người lao động nước ngoài, vui lòng đọc về các tiêu chuẩn tuyển dụng đối với người lao động nước ngoài.

Thông tin cho nhà tuyển dụng

37. Điều gì xảy ra nếu tôi muốn thuê một lao động nước ngoài chỉ trong một khoảng thời gian tạm thời?

BC PNP dành cho người sử dụng lao động muốn tuyển và giữ nhân viên làm việc không xác định (vĩnh viễn hoặc không có ngày kết thúc ấn định) ở B.C.

Nếu bạn muốn thuê một nhân viên tạm thời, vui lòng tìm hiểu các lựa chọn khác dành cho bạn thông qua IRCC.

38. Tại sao BC PNP đánh giá lịch sử và hoạt động của chủ lao động?

Người sử dụng lao động phải cho thấy họ có khả năng tài chính để cung cấp việc làm không xác định và toàn thời gian cho người nộp đơn.

39. Làm cách nào để tôi có thêm thông tin và tin tức về BC PNP?

Đăng ký bản tin Thông tin chi tiết về Di trú của chúng tôi và nhận tin tức về chương trình cũng như thông tin hội thảo trên web sắp tới.

Để có thông tin đầy đủ và các yêu cầu về chương trình, inbox ngay với L&C Global để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi hiện đang là đối tác tìm kiếm ứng viên của chương trình định cư Canada diện tay nghề cao SI-Skilled Worker. Anh chị chỉ cần liên hệ tới chúng tôi bằng cách truy cập website lncglobal.vn hoặc gọi đến hotline 028 3636 7979  để được đánh giá hồ sơ miễn phí!

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ