Visa định cư Mỹ diện EB2 NIW sẽ mang đến rất nhiều lợi ích tiềm năng dựa trên lý lịch và quốc tịch cụ thể của khách hàng.

Những lợi ích tiềm năng này có thể bao gồm:

a) Lợi ích áp dụng chung

b) Lợi ích áp dụng cho khách hàng dựa trên quốc tịch của họ

c) Lợi ích dựa trên nghề nghiệp và hoạt động nghiên cứu cụ thể của khách hàng.

Có trên tay visa định cư Mỹ diện EB2 NIW bạn được gì

Các lợi ích chung của việc đệ đơn theo Tiêu chuẩn Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Mặc dù mỗi khách hàng có một trường hợp duy nhất phải được đánh giá chặt chẽ bởi luật sư, nói chung, visa định cư Mỹ diện EB2 NIW cung cấp cho những cá nhân có bằng cấp cao cơ hội để kiến nghị theo một tiêu chuẩn thường dễ dàng hơn so với các tiêu chuẩn được yêu cầu theo EB-1A.

Ví dụ: một nhà nghiên cứu có ít hơn 100 trích dẫn cho các ấn phẩm của họ có thể nhận được sự chấp thuận theo tiêu chuẩn visa định cư Mỹ diện EB2 NIW dễ dàng hơn so với EB-1A.

Ngoài ra, không giống như những danh mục ưu tiên thấp hơn, thị thực hiện có sẵn cho hầu hết các quốc gia theo EB-2, có nghĩa là nhiều cá nhân sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng mà không cần phải chờ đợi.

Nhưng ngay cả đối với các cá nhân đến từ các quốc gia hiện không có thị thực theo EB-2, vẫn có thể được hưởng lợi ích nếu nộp NIW khi kết hợp với một số tình trạng thị thực không định cư nhất định.

Lợi ích khu vực của việc lập hồ sơ theo Tiêu chuẩn Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Với kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi ở các đơn xin visa định cư Mỹ diện EB2 NIW, chúng tôi đã xác định được một số lợi ích tiềm năng của việc nộp đơn NIW tùy thuộc vào quốc tịch cụ thể của khách hàng.

  • Trung Quốc

Những người sinh ra ở Trung Quốc- Lợi ích khi được Phê duyệt Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Các thị thực hiện không khả dụng cho những cá nhân sinh ra ở Trung Quốc theo diện EB-2. Do đó, những cá nhân này phải chờ đợi để được cấp thường trú ngay cả khi có I-140 được chấp thuận. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định rằng việc nộp đơn bảo lãnh visa định cư Mỹ diện EB2 NIW có thể có lợi cho những khách hàng có thể không có hồ sơ EB-1A mạnh nhưng hiện có tình trạng thị thực không định cư hợp lệ.

Lợi ích của việc Chấp thuận Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW) cho Chủ sở hữu H1B Sinh ra tại Trung Quốc

Một trong những cách phổ biến nhất mà khách hàng của chúng tôi từ Trung Quốc có thể tiếp tục làm việc và sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi chờ thị thực theo diện EB-2 là làm việc với thị thực H-1B. Với lượng thời gian mà chính tình trạng thị thực không định cư này có thể mang lại cho khách hàng, việc nộp đơn NIW có thể cho phép khách hàng kiến nghị, nhận được sự chấp thuận và đợi thị thực nhập cư phù hợp với họ trước khi H- 1B hết hạn.

Vì H1B cho phép ý định nhập cư, những người có thị thực H1B có quyền tự do đi du lịch quốc tế và gia hạn thị thực H1B của họ ngay cả sau khi nộp đơn NIW. Hơn nữa, I-140 được chấp thuận cho phép những cá nhân này gia hạn H-1B của họ với mức tăng thêm 3 năm vượt qua giới hạn 6 năm thông thường đối với H-1B cho đến khi có thị thực nhập cư.

Ngoài ra, I-140 được chấp thuận cho người sở hữu H-1B có thể cho phép những người phụ thuộc H-4 của họ nhận được EAD mà những người này sẽ không thể nhận được trong thời gian đợi thị thực định cư. Nói tóm lại, NIW được chấp thuận có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho những cá nhân có tình trạng không định cư H-1B cả về khả năng hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ cũng như cung cấp lợi ích việc làm cho những người phụ thuộc của họ.

Lợi ích của việc Chấp thuận Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW) cho Người có F-1 (OPT / STEM) Sinh ra tại Trung Quốc

Một lợi ích có thể có khác của NIW đã được phê duyệt dành cho những khách hàng đang học tập để lấy bằng của họ theo F-1 hoặc làm việc theo chương trình thị thực không định cư F-1 OPT / STEM.

Xem xét việc trở lại với những người sinh ra ở Trung Quốc theo diện EB-2 thường không đáng kể (3-5 năm) và loại thị thực không định cư này mang lại cho người thụ hưởng khả năng ở lại Mỹ trong một vài năm theo diện F-1 và tổng cộng tối đa 3 năm sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, những cá nhân có NIW được chấp thuận có thể vẫn hiện diện hợp pháp trong khi chờ đợi thị thực nhập cư phù hợp bằng cách dựa vào thời gian được phân bổ theo chương trình F-1 và OPT / STEM.

Vì vậy, với chiến lược nộp đơn tốt và tính toán cẩn thận về thời gian nộp đơn, những người sinh ra ở Trung Quốc có tình trạng F-1 / OPT / STEM có thể được hưởng lợi từ sự chấp thuận cho NIW. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là loại thị thực không định cư này không có mục đích kép và bất kỳ cá nhân nào đang xem xét con đường này đều được khuyến khích tham khảo ý kiến luật sư trước, vì việc nộp đơn xin I140 có thể chứng tỏ ý định nhập cư và có thể làm phức tạp hóa việc du lịch quốc tế và lấy OPT / STEM.

Tóm lại, có nhiều cách để một cá nhân sinh ra ở Trung Quốc có thể hưởng lợi từ visa định cư Mỹ diện EB2 NIW mặc dù họ sẽ không thể nộp đơn xin thường trú nhân ngay lập tức.

  • Ấn Độ

Những người sinh ra ở Ấn Độ- Lợi ích khi được chấp thuận miễn trừ lợi ích quốc gia (NIW)

Tương tự như những khách hàng sinh ra ở Trung Quốc, thị thực nhập cư hiện không có sẵn cho những cá nhân sinh ra ở Ấn Độ và việc xin NIW.

Trên thực tế, những công việc tồn đọng hiện tại đối với những người sinh ra ở Ấn Độ thậm chí còn dài hơn những người sinh ra ở Trung Quốc. Do đó, những cá nhân đó phải chờ đợi để được cấp thường trú ngay cả khi có I-140 được chấp thuận.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng đối với nhiều khách hàng, việc nộp đơn kiến nghị NIW có thể có lợi cho những khách hàng có thể không có EB-1A mạnh nhưng hiện đã có tình trạng thị thực không định cư hợp lệ. Một trong những cách phổ biến nhất mà khách hàng của chúng tôi từ Ấn Độ có thể tiếp tục làm việc và sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi chờ đợi thị thực có sẵn theo EB-2 là làm việc trên thị thực H-1B.

Với lượng thời gian mà tình trạng thị thực không định cư này mang lại cho khách hàng, nộp đơn NIW có thể cho phép khách hàng về kiến nghị, nhận được sự chấp thuận và đợi thị thực nhập cư phù hợp với họ trước khi H1B hết hạn.

Hơn nữa, đơn I-140 được chấp thuận cho phép những cá nhân này gia hạn H-1B của họ trong 3 năm vượt qua giới hạn 6 năm thông thường đối với H-1B cho đến khi có thị thực nhập cư. Ngoài ra, I-140 được chấp thuận cho người giữ H-1B có thể cho phép những người phụ thuộc H-4 của họ nhận được EAF mà sẽ không có sẵn cho họ trong lúc đợi thị thực định cư.

Nói tóm lại, visa định cư Mỹ diện EB2 NIW được chấp thuận có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho những cá nhân có tình trạng không định cư H1B cả về khả năng hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ cũng như cung cấp lợi ích việc làm cho những người phụ thuộc của họ.

Nói tóm lại, có nhiều cách để một cá nhân sinh ra ở Ấn Độ có thể hưởng lợi từ NIW mặc dù họ sẽ không thể nộp đơn xin thường trú nhân ngay lập tức.

Những người sinh ra ở Iran- Lợi ích khi được Phê duyệt Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Có một số lợi ích tiềm năng khi kiến nghị NIW cho những cá nhân sinh ra ở Iran. Đặc biệt, một trong những khía cạnh có lợi nhất của việc nộp đơn theo diện này là thị thực nhập cư hiện đã sẵn có cho những người sinh ra ở Iran theo EB-2, vì vậy không giống như những người sinh ra ở Trung Quốc và Ấn Độ, những người Iran được NIW chấp thuận có đủ điều kiện để nhận thẻ xanh (sau khi đơn xin điều chỉnh tình trạng hoặc xử lý thị thực nhập cư được chấp thuận) mà không cần chờ đợi.

Kết hợp với thực tế là danh mục này có thể đưa ra ngưỡng thấp hơn đối với nhiều cá nhân có ít chứng chỉ hơn đối với nghiên cứu của họ, tạo điều kiện dễ dàng để thực hiện xem xét kiến nghị, giả sử rằng cá nhân đó sẽ đáp ứng các yêu cầu cho danh mục này. Xin kiến nghị theo danh mục NIW diện 2 cho phép những cá nhân sinh ra ở Iran tiềm năng đáp ứng những tiêu chí mà chúng tôi nhận có tiêu chuẩn thấp hơn cũng như không cần phải đợi đến khi có thị thực định cư.

Vì những lợi ích này, nhiều khách hàng của chúng tôi từ Iran đã chọn làm việc với công ty của chúng tôi để nộp đơn xin NIW ở giai đoạn đầu của sự nghiệp khi đang có F-1 / OPT / STEM và kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi trong danh mục NIW giúp việc phê duyệt hồ sơ dễ dàng hơn nhiều cho họ.

Gần đây, chúng tôi cũng đã giúp nhiều khách hàng Iran được chấp thuận NIW mặc dù họ ở bên ngoài Hoa Kỳ. Một số trong số họ là cư dân ở Canada hoặc các nước châu Âu khác trong khi những người khác vẫn ở Iran. Dựa trên những thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn và sự tham gia tích cực của họ trong các bài báo nghiên cứu và xuất bản, chúng tôi có thể đưa ra lập luận mạnh mẽ cho những NIW này.

visa định cư Mỹ diện EB2 NiW và những quyền lợi

Đài Loan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nepal và Pakistan, v.v.

Giống như những cá nhân có quốc tịch Iran, nhiều quốc gia khác như Đài Loan, Hàn Quốc, Nepal và Pakistan có thể nộp đơn theo diện này và tước đi lợi ích đáng kể từ việc làm như vậy vì thực tế là có nhiều thị thực nhập cư hiện có sẵn cho nhiều quốc gia (về cơ bản cho tất cả các quốc gia khác ngoài Ấn Độ và Trung Quốc).

Kết hợp với thực tế là danh mục này có thể đưa ra ngưỡng thấp hơn đối với nhiều cá nhân có ít chứng chỉ hơn đối với công việc của họ, tạo điều kiện dễ dàng để thực hiện xem xét kiến nghị, giả sử rằng cá nhân đó sẽ đáp ứng các yêu cầu cho danh mục này.

Xin kiến nghị theo danh mục visa định cư Mỹ diện EB2 NIW cho phép những cá nhân từ nhiều quốc gia tiềm năng đáp ứng những tiêu chí mà chúng tôi nhận thấy có tiêu chuẩn thấp hơn cũng như không cần phải đợi đến khi có thị thực định cư.

Những người sinh ra ở Đài Loan – Lợi ích khi được Chấp thuận Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Thị thực có sẵn theo diện EB-2 cho những người sinh ra ở Đài Loan, vì vậy với sự chấp thuận visa định cư Mỹ diện EB2 NIW, những cá nhân sinh ra ở Đài Loan có đủ điều kiện để nhận thẻ xanh mà không cần chờ đợi.

Một số lượng lớn khách hàng của chúng tôi xin visa định cư Mỹ diện EB2 NIW đến từ Đài Loan và tương tự như các khách hàng Iran, nhiều người trong số họ đang theo học chương trình STEM. Với những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, những khách hàng này là ứng cử viên sáng giá để NIW chấp thuận và phần lớn hồ sơ chúng tôi nộp thay cho khách hàng từ Đài Loan đã được chấp thuận.

Hầu hết các khách hàng của chúng tôi từ Đài Loan đã chọn nộp hồ sơ visa định cư Mỹ diện EB2 NIW theo F-1 / OPT / STEM nhưng một số trong số họ đã đợi cho đến khi ở trạng thái H1B để nộp NIW. Chúng tôi nhận thấy rằng miễn là người nộp đơn có đủ chứng chỉ để vượt qua các yêu cầu của pháp luật, tình trạng thị thực của họ không ảnh hưởng đến cơ hội được chấp thuận hồ sơ.

Những người sinh ra ở Việt Nam – Lợi ích khi được Phê duyệt Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Mỗi năm, chúng tôi đã giúp nhiều khách hàng từ Việt Nam nhận được visa định cư Mỹ diện EB2 NIW. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều khách hàng từ Việt Nam có chứng chỉ tốt để được NIW chấp thuận.

Nhưng một trong những thách thức là nhiều khách hàng Việt Nam ở đây theo diện J-1 tuân theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, Mục 212 (e), yêu cầu về sự hiện diện thực tế tại nước sở tại trong hai năm. Và họ thường rất khó từ bỏ yêu cầu như vậy nên họ cần phải về nước sau khi kết thúc chương trình J-1.

Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến đơn xin visa định cư Mỹ diện EB2 NIW của họ. Với chiến lược khởi kiện tốt và tính toán kỹ lưỡng về thời gian kiến nghị, nhiều khách hàng của chúng tôi từ Việt Nam cuối cùng đã nhận được thẻ xanh thông qua sự chấp thuận của visa định cư Mỹ diện EB2 NIW.

Những người sinh ra ở Hàn Quốc – Lợi ích khi được Chấp thuận Miễn trừ Lợi ích Quốc gia (NIW)

Khá nhiều phê duyệt visa định cư Mỹ diện EB2 NIW của chúng tôi là các kiến nghị đến từ khách hàng Hàn Quốc. Giống như hầu hết các trường hợp NIW của chúng tôi, các đơn mà chúng tôi nộp thay cho những khách hàng này có tỷ lệ chấp thuận rất cao.

Trong những năm này, chúng tôi ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm đến việc nộp NIW khi họ vẫn ở Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ đã làm việc cho các công ty nổi tiếng quốc tế như Samsung. Do thành tích và vị trí của họ, chúng tôi có thể kiến nghị thành công hồ sơ visa định cư Mỹ diện EB2 NIW của họ ngay cả khi họ không có việc làm tại Hoa Kỳ hoặc một lời mời làm việc tại Hoa Kỳ.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Tham khảo thêm về chương trình định cư Mỹ diện EB2 NIW tại đây.

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ