fbpx
loader
ontario pnp express entry lnc global

Ontario PNP gửi lời mời nhập cư Express Entry cho 10 nghề mục tiêu

Ontario PNP đã mời 754 ứng viên Express Entry đăng ký đề cử tỉnh bang vào ngày 2 tháng 3.

Các ứng viên được mời có hồ sơ trong hệ thống Express Entry với CRS điểm rơi vào khoảng từ 463 đến 467.

Chương trình đề cử tỉnh Ontario (OINP) đã mời những ứng viên đủ điều kiện cho luồng Express Entry HCP. Chương trình PNP này tạo điều kiện cho những người lao động nước ngoài cơ hội phát triển sự nghiệp của họ tại Ontario, và giúp tỉnh bang đông dân nhất ở Canada này trở thành quê hương mới của họ.

Trong đợt bốc thăm này, OINP sẽ mời các ứng viên Express Entry đăng ký đề cử tỉnh bang nếu họ có kinh nghiệm làm việc thuộc một trong mười ngành nghề sau đây:

 • Quản lý ngân hàng, tín dụng và đầu tư khác (NOC 0122);
 • Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng (NOC 0124);
 • Quản lý dịch vụ kinh doanh khác (NOC 0125);
 • Giám đốc kinh doanh (NOC 0601);
 • Chuyên viên kiểm toán tài chính và kế toán (NOC 1111);
 • Nhà phân tích tài chính và đầu tư (NOC 1112);
 • Chuyên gia nhân sự (NOC 1121);
 • Các chuyên viên tư vấn quản lý kinh doanh (NOC 1122);
 • Y tá có đăng ký và y tá ngành tâm thần có đăng ký (NOC 3012); và
 • Nhân viên phát triển kinh doanh và các nhà nghiên cứu và tư vấn tiếp thị (NOC 4163).

Những ngành nghề mục tiêu này cũng trùng với những ngành trong đợt bốc thăm HCP trước đó của Ontario vào ngày 2 tháng 2.

Các ứng viên Express Entry được mời cần có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc thuộc một trong những ngành trên để có thể nhận được đề cử tỉnh bang. Nếu ứng viên được đề cử trong chương trình này, hay bất kì chương trình PNP nào khác liên kết với Express Entry, họ sẽ được vào đầu danh sách những người có thể nhận thư mời đăng ký (ITA) thường trú.

Vào năm 2020, Ontario đã mời 6,716 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử tỉnh bang thông qua luồng HCP. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số những đề cử PNP liên kết với Express Entry được Ontario ban hành vào năm ngoái.

Đề cử tỉnh bang giúp ứng viên Express Entry nhận ITA như thế nào

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ một chương trình PNP sẽ tự động được cộng thêm 600 điểm CRS vào tổng số điểm của họ. Điều này đảm bảo họ sẽ nhận được ITA trong vòng bốc thăm Express Entry tiếp theo.

Trong suốt đại dịch, IRCC đã tổ chức những đợt bốc thăm dành riêng cho PNP, những đợt bốc thăm mà chỉ các ứng viên có đề cử tỉnh nhận được thư mời.

Vào năm 2020, Canada cũng đã tổ chức những đợt bốc thăm dành riêng cho PNP, cũng như các đợt bốc thăm cho tất cả các chương trình vào nửa cuối năm, những đợt bốc thăm mà ứng viên có điểm số vượt ngưỡng CRS tối thiểu được mời.

Hệ thống Express Entry của Canada

Express Entry không phải là một chương trình nhập cư, mà là một hệ thống quản lý đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư liên bang dành cho lao động có tay nghề cao (Federal High Skilled) là:

 • Federal Skilled Workers Program (FSWP)
 • Federal Skilled Trades Program (FSTP)
 • Canadian Experience Class (CEC).

Các ứng viên Express Entry có thể đủ điều kiện ở một hoặc nhiều hơn trong các chương trình được nêu trên.

Một khi có hồ sơ thuộc danh sách của Express Entry, IRCC sẽ cho điểm các ứng viên dựa trên các yếu tố vốn nhân lực của họ như: độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, học vấn, và khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp, cùng những yếu tố khác. Những ứng viên có điểm số cao nhất sẽ nhận được thư mời trong đợt bốc thăm Express Entry.

Nguồn: Ontario PNP

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí