Bài viết tập hợp những câu hỏi tiêu biểu nhất về điều kiện tiêm ngừa để có thể nhập cư Mỹ năm 2021.

1.Các tiêu chí tiêm chủng mới cho việc nhập cư Mỹ 2021 là gì?

Các quy định của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) / Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) yêu cầu tất cả những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021 phải được khám sức khỏe. Trong khi khám nghiệm, ứng viên được yêu cầu xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm một số loại vắc-xin nhất định. Nếu người nộp đơn không có bằng chứng về việc đã nhận được các loại vắc-xin bắt buộc, luật quy định rằng vắc-xin sẽ được tiêm vào thời điểm kiểm tra sức khỏe.

CDC có các tiêu chí tiêm chủng mới để giúp người nộp đơn biết loại vắc-xin nào được yêu cầu trong quá trình nhập cư Mỹ năm 2021. CDC sẽ sử dụng các tiêu chí này thường xuyên và đối chiếu với các loại vắc-xin được Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) khuyến nghị cho người dân nước Mỹ. Điều này sẽ xác định loại vắc-xin nào được yêu cầu khi nhập cư Mỹ năm 2021.

Các tiêu chí là:

 • Vắc-xin phải phù hợp với độ tuổi* của người nộp đơn nhập cư.
 • Vắc-xin phải bảo vệ chống lại một căn bệnh có khả năng gây bùng phát.
 • Vắc-xin phải bảo vệ chống lại một căn bệnh đã được loại trừ hoặc đang trong quá trình loại trừ ở Hoa Kỳ.

* ACIP khuyến nghị sử dụng vắc-xin cho một độ tuổi nhất định đối với người dân Mỹ. Các khuyến nghị của ACIP sẽ được sử dụng để quyết định loại vắc-xin nào phù hợp với độ tuổi của những người nhập cư nói chung.

Các tiêu chí này sẽ áp dụng cho các loại vắc-xin được ACIP khuyến nghị mà không nêu tên cụ thể trong luật nhập cư.

Nếu một loại vắc-xin được ACIP khuyến nghị cho người dân Mỹ nói chung đáp ứng các tiêu chí này, những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021 ở nước ngoài sẽ phải tiêm vắc-xin trong quá trình kiểm tra y tế nhập cư của họ. Và đồng thời, ngoại lệ duy nhất là người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021 có thể xuất trình bằng chứng về việc đã được tiêm chủng trước đây hoặc nếu loại vắc-xin đó không thể tiêm vì lý do y tế.

Những đương đơn nhập cư đã ở Mỹ và đang trong quá trình thay đổi tình trạng thị thực để trở thành thường trú nhân cũng sẽ được yêu cầu tiêm cùng loại vắc-xin trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã được tiêm chủng trước đó hoặc nếu loại vắc-xin không thể tiêm vì lý do y tế.

Người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021 sẽ chỉ cần tiêm một liều vắc-xin trong quá trình khám sức khỏe của họ. Tuy nhiên, người nộp đơn được khuyến khích tiêm một liều nữa của mỗi loại vắc-xin để miễn dịch tốt hơn.

2.Những loại vắc-xin nào được yêu cầu khi nhập cư Mỹ năm 2021?

Tại thời điểm này, * vắc-xin cho những bệnh này hiện đang được yêu cầu cho nhập cư Hoa Kỳ:

 • Bệnh quai bị
 • Bệnh sởi
 • Bệnh Rubella
 • Bệnh bại liệt
 • Bệnh uốn ván và bạch hầu
 • Bệnh ho gà
 • Haemophilus influenzae loại B (Hib)
 • Bệnh viêm gan A
 • Bệnh viêm gan B
 • Rotavirus
 • Bệnh viêm não mô cầu
 • Varicella
 • Bệnh phế cầu
 • Cúm mùa

* Vào ngày 14/12/2009, vắc-xin vi-rút gây u nhú ở người (HPV) và vắc-xin zoster đã được loại bỏ khỏi danh sách vắc-xin bắt buộc đối với những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021. Tất cả các loại vắc xin khác trong danh sách này vẫn còn.

Bất kỳ loại vắc xin nào trong tương lai được ACIP khuyến nghị cho người dân Mỹ sẽ phải tuân theo các tiêu chí tiêm chủng mới. Nếu các loại vắc xin được đề nghị phù hợp với các tiêu chí mới, chúng sẽ được thêm vào danh sách các loại vắc xin bắt buộc đối với những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021.

3.CDC bắt đầu sử dụng các tiêu chí tiêm chủng mới khi nào?

Tiêu chí tiêm chủng mới có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2009.

4.Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi các tiêu chí tiêm chủng mới?

Các tiêu chí tiêm chủng mới áp dụng cho tất cả những ai nộp đơn xin cư trú hợp pháp tại Mỹ năm 2021. Điều này bao gồm những người đã được kiểm tra ở nước ngoài và những người đang ở Hoa Kỳ muốn điều chỉnh tình trạng thị thực của họ để trở thành thường trú nhân hợp pháp.

5.Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng, hoặc ACIP là gì?

Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) là một nhóm gồm 15 chuyên gia về vắc-xin cung cấp hướng dẫn bằng văn bản về việc tiêm chủng cho trẻ em và người lớn ở Hoa Kỳ. Các thành viên ACIP là các chuyên gia tiêm chủng từ bên ngoài chính phủ liên bang. Mỗi chuyên gia được lựa chọn bởi Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS).

ACIP cung cấp những hướng dẫn này cho Giám đốc CDC và Thư ký HHS. Mục đích của cơ quan này là đảm bảo rằng các tiểu bang được hướng dẫn thích hợp để kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.

Hướng dẫn do ACIP cung cấp bao gồm cách tiêm vắc xin, nhóm tuổi nên tiêm và số liều cần thiết cho mỗi loại vắc xin. Hướng dẫn này dựa trên cơ sở khoa học tốt nhất hiện có. Tất cả hướng dẫn về vắc-xin ACIP sẽ được CDC xem xét để quyết định loại vắc-xin nào nên được tiêm cho những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021.

6.Làm thế nào để Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) quyết định về danh sách các loại vắc xin được khuyến nghị?

ACIP là một nhóm gồm 15 chuyên gia về tiêm chủng. Nhóm này cung cấp hướng dẫn cho Giám đốc CDC và Thư ký Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS). Các chuyên gia này sử dụng kiến thức khoa học cập nhật và chính xác nhất để đưa ra hướng dẫn về loại vắc-xin nào nên được tiêm cho người lớn và trẻ em ở Hoa Kỳ.

Nhập cư mỹ năm 2021 những điều cần biết về tiêm ngừa

7.Có bất kỳ loại vắc xin nào được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi danh sách các loại vắc-xin bắt buộc để nhập cư Mỹ năm 2021 vì những tiêu chí mới này không?

Hai loại vắc xin đã bị loại khỏi danh sách bắt buộc: vi rút u nhú ở người (HPV) và zoster. Những vắc xin này đã bị loại bỏ vì chúng không đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Vắc-xin phải bảo vệ chống lại một căn bệnh có khả năng gây bùng phát.
 • Vắc-xin phải bảo vệ chống lại một căn bệnh đã được loại trừ hoặc đang trong quá trình loại trừ ở Hoa Kỳ.

Không có loại vắc xin nào sẽ được thêm vào danh sách của các loại vắc xin bắt buộc cho người nhập cư Mỹ năm 2021. Tuy nhiên, khi ACIP đề xuất các loại vắc xin mới cho người dân Mỹ nói chung, CDC sẽ đánh giá xem liệu những loại vắc xin này có cần thiết cho người nhập cư hay không bằng cách sử dụng các tiêu chí mới.

8.Các tiêu chí tiêm chủng mới ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?

Tất cả những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021, bao gồm cả trẻ em, phải được nhận tất cả các loại vắc-xin cần thiết cho việc nhập cư dựa trên độ tuổi của họ. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là nếu một loại vắc-xin không được tiêm vì lí do y tế đối với người nộp đơn nhập cư hoặc nếu người đó có thể xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng trước đó.

CDC sẽ tiếp tục yêu cầu những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021, là trẻ em và người lớn phải tiêm tất cả các loại vắc-xin phù hợp với dân số nhập cư nói chung dựa trên độ tuổi. ACIP khuyến nghị sử dụng vắc-xin cho một độ tuổi nhất định cho người dân Mỹ. Các khuyến nghị của ACIP này sẽ được sử dụng để quyết định loại vắc-xin nào phù hợp với lứa tuổi cho dân số nhập cư nói chung.

9.Các tiêu chí tiêm chủng mới có áp dụng cho trẻ em đang được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi không?

Rất nhiều trẻ em từ các quốc gia khác được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi đang được nộp đơn xin nhập cảnh Mỹ với tư cách là người nhập cư. Do đó, luật nhập cư của Hoa Kỳ yêu cầu trẻ em được nhận nuôi (và tất cả những người nhập cư khác) phải tiêm chủng nhất định trước khi chúng có thể được cấp thị thực nhập cư.

Một số trường hợp có thể được miễn tiêm chủng. Trong những trường hợp này, trẻ em sẽ không phải tiêm các loại vắc-xin bắt buộc trước khi có thị thực nhập cư. Việc miễn trừ này chỉ có thể được cấp nếu phụ huynh ký một thỏa thuận rằng họ có nhận thức đầy đủ về các loại vắc-xin được yêu cầu.

Cha mẹ cũng phải đảm bảo rằng con mình sẽ nhận được những loại vắc-xin này trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến Mỹ. Tuy nhiên, trẻ em nhận nuôi từ các nước thuộc Hague Convention (I-800A), chẳng hạn như Trung Quốc và Philippines, không thể được miễn tiêm chủng.

10.Đối với một người chưa tiêm vắc-xin bao giờ hoặc còn thiếu nhiều loại vắc-xin, có cần phải tiêm tất cả các liều vắc-xin bắt buộc để hoàn thành kiểm tra y tế nhập cư Mỹ năm 2021 không?

Vì việc hoàn thành loạt vắc-xin thường cần vài tháng, những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021 không bắt buộc phải nhận tất cả các liều vắc-xin bắt buộc của đợt kiểm tra y tế nhập cư. Thay vào đó, người nộp đơn được yêu cầu nhận ít nhất một liều của mỗi loại vắc-xin phù hợp với nhóm tuổi của họ. Họ cũng được khuyến khích nhận thêm các liều bổ sung để miễn dịch tốt hơn.

11.Điều gì sẽ xảy ra nếu không kiếm được một loại vắc-xin bắt buộc thông qua một bác sĩ phẫu thuật dân sự?

Bác sĩ phẫu thuật dân sự là bác sĩ có thể thực hiện kiểm tra sàng lọc y tế nhập cư cho những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021 đang muốn điều chỉnh tình trạng thị thực của họ. Nếu không có vắc-xin, bác sĩ phẫu thuật dân sự nên giới thiệu người nộp đơn đến nơi cung cấp vắc-xin. Nếu vắc-xin không có sẵn ở Hoa Kỳ, thì Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) có thể cấp giấy miễn trừ đối với loại vắc-xin đó

12.Điều gì sẽ xảy ra nếu không kiếm được một loại vắc-xin bắt buộc thông qua một bác sĩ hội đồng?

Một bác sĩ hội đồng là một bác sĩ thực hiện khám sàng lọc y tế cho những người nộp đơn nhập cư ở nước ngoài đang nộp đơn xin thường trú tại Hoa Kỳ. Nếu vắc xin không có sẵn ở một quốc gia nhất định, bác sĩ hội đồng có thể ghi lại điều đó trong mẫu đơn khám sức khỏe. Giấy miễn trừ đối với loại vắc-xin đó có thể được cấp thông qua Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

13.Các yêu cầu nhập cư hiện đang chờ xử lý bởi USCIS / DHS bị ảnh hưởng như thế nào bởi các yêu cầu tiêm chủng mới?

Cho đến khi tiêu chí tiêm chủng mới có hiệu lực vào ngày 14/12/2009, các yêu cầu tiêm chủng hiện tại vẫn được áp dụng cho tất cả các yêu cầu nhập cư đang chờ USCIS / DHS giải quyết.

14.Các cuộc kiểm tra y tế diễn ra trước ngày 14/12/2009 bị ảnh hưởng như thế nào bởi các yêu cầu tiêm chủng mới?

Cho đến khi các yêu cầu tiêm chủng mới có hiệu lực vào ngày 14/12/2009, các yêu cầu tiêm chủng hiện tại vẫn được áp dụng đối với bất kỳ cuộc kiểm tra y tế nào được thực hiện trước ngày 14/12/2009. Do đó, tất cả những người nộp đơn nhập cư vẫn phải tiêm các loại vắc-xin sau trừ khi họ có thể cung cấp bằng chứng về việc đã tiêm chủng trước đó :

 • Bệnh quai bị
 • Bệnh sởi
 • Bệnh Rubella
 • Bệnh uốn ván và bạch hầu
 • Ho gà
 • Bệnh Haemophilus influenzae loại B (Hib)
 • Bệnh viêm gan A
 • Bệnh viêm gan B
 • Rotavirus
 • Bệnh viêm não mô cầu
 • Varicella
 • Bệnh phế cầu
 • Cúm mùa
 • Bệnh bại liệt
 • Vi rút u nhú ở người (HPV) *
 • Zoster *

* Kể từ ngày 14/12/2009, virus gây u nhú ở người (HPV) và zoster không còn bắt buộc đối với những người nộp đơn nhập cư Mỹ năm 2021.

nhập cư mỹ năm 2021

Nguồn: CDC.gov

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ