Banner

Các chương trình định cư ÚC diện đầu tư

ƯU ĐIỂM:

 • Cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam đa dạng hóa danh mục đầu tư tại thị trường Úc.
 • Cư trú tại Úc trong vòng 5 năm.
 • Cơ hội trở thành thường trú nhân Úc.
 • Được phép đưa gia đình sang Úc để cùng nhau định cư, đầu tư, học tập và làm việc.
 • Được hưởng đầy đủ các chính sách và phúc lợi xã hội Úc.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

Visa 188 – đổi mới kinh doanh và đầu tư (tạm thời), thị thực này cho phép bạn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc, tiến hành hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh tại Úc.

Visa 188A – Diện Đổi mới Kinh doanh

Thị thực tạm thời này dành cho những người có kỹ năng kinh doanh. Nó cho phép bạn điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc.

Visa 188B – Diện Nhà Đầu Tư

Thị thực tạm thời này yêu cầu bạn đầu tư ít nhất 2,5 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc đáp ứng các yêu cầu nhất định và duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.

Visa 188C – Diện Nhà Đầu Tư Trọng Yếu

Thị thực tạm thời này dành cho những người đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc đáp ứng các yêu cầu nhất định và duy trì hoạt động đầu tư tại Úc.

Mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về các chương trình lao động, đầu tư và định cư ÚC tại đây.

Điều kiện tham gia:

 • Điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc.
 • Thang điểm di trú: Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú (188A&B).
 • Được cơ quan chính phủ Tiểu bang, Lãnh thổ Úc hoặc Austrade (Visa 188C) đề cử.
 • Tổng tài sản ròng (cá nhân & trong doanh nghiệp) đạt tối thiểu 1,25 triệu AUD đối với Visa 188A và 2,5 triệu AUD trong 2 năm tài chính với Visa 188B.
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Đầu tư 1,5 triệu AUD vào Tiểu bang hoặc Lãnh thổ của Úc. (Visa 188B)
 • Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư ở Úc. (Visa 188C)
Visa 188