Nhập cư Canada trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ

Hơn 1,6 triệu người làm việc tại Canada trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và số lượng này sẽ ngày càng tăng trong những năm sắp tới để đảm việc tiếp tục tiếp cận chất lượng dịch vụ chăm sóc cao.

Gần 500,000 người lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã vượt tuổi 55 và hầu hết những người này sẽ nghỉ hưu vào thập kỉ tới. Bên cạnh đó, luôn hiện hữu những thách thức ở khắp mọi nơi tại Canada khi tuyển dụng y tá, nhân viên chăm sóc nội trú và nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Cơ hội việc làm cho nhân viên chăm sóc sức khỏe định cư Canada

Luôn có cơ hội rõ ràng cho những người nhập cư để giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sẽ có đủ người lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tính bền vững và hiệu quả của hệ thống y tế Canada phụ thuộc vào lực lượng lao động đa dạng và tích hợp.

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của những người nhập cư trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ tại Canada và luôn chào đón họ đến với đất nước này.

Tác động của nhập cư

  • Người nhập cư chiếm 1 trong số 4 người lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
  • Tại Canada, người nhập cư chiếm 37% dược sĩ, 36% bác sĩ, 39% nha sĩ, 23% y tá đã đăng ký, và 35% trợ lý y tá và các ngành nghề liên quan.
  • Hơn 40% những người mới đến Canada từ năm 2011 đến năm 2016 đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã có việc làm trong các bộ phận quan trọng ở các cơ sở điều dưỡng và chăm sóc nội trú, cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Tất cả các số liệu thống kê là từ Thống kê Điều tra dân số Canada 2016. 

định cư canada với vai trò nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ