Nhập cư Canada – Cập nhật mã NOC năm 2021

Trong quá trình thực thực hiện hồ sơ nhập cư Canada, hẳn các bạn đã từng nghe qua các mã NOC tương ứng với nghề nghiệp của mình. Nhưng trong năm nay, những mã ngành nghề này đang được sửa đổi. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết sau đây.

Canada đang đại tu hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) và giới thiệu mã NOC 2021 mới. Các mã NOC mới năm 2021 sẽ được triển khai vào cuối năm 2022 và có thể sẽ ảnh hưởng đến các ứng viên Express Entry và PNP, đặc biệt là những người có nghề nghiệp ở Cấp độ kỹ năng B trong NOC.

Các ứng viên tham gia những chương trình nhập cư Canada này cần xác định công việc của họ thuộc ngành nghề nào, từ đó xác định mã NOC. Do đó, việc đưa ra lựa chọn chính xác về NOC là một phần quan trọng trong việc nhập cư Canada thành công.

Khi các mã NOC mới được triển khai, có khả năng vào cuối năm 2022, những người nộp đơn xin nhập cư Canada, cũng như những người xin giấy phép lao động tạm thời, sẽ cần sử dụng cấu trúc mã NOC 2021 gồm năm chữ số mới, thay thế cấu trúc bốn chữ số trong phiên bản năm 2016 của Phân loại. Các mã NOC mới năm 2021 thêm một phân loại mới cho danh mục TEER của từng nghề nghiệp – đề cập đến mức độ Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) theo yêu cầu của nghề nghiệp.

“Danh mục TEER” sẽ thay thế phân loại “Cấp độ Kỹ năng” theo NOC 2016 trước đó. Thay vì các nghề được phân loại ở Cấp độ kỹ năng A, B, C hoặc D, các nghề sẽ được phân loại ở Danh mục TEER 0-5 theo mã NOC năm 2021:

Mã NOC 2016 — Cấp độ Kĩ năng Mã NOC 2021 — Danh mục TEER
Danh mục TEER 0
Cấp độ Kĩ năng “A” Danh mục TEER 1
Cấp độ Kĩ năng “B” Danh mục TEER 2
Cấp độ Kĩ năng “C” Danh mục TEER 3
Cấp độ Kĩ năng “D” Danh mục TEER 4
Danh mục TEER 5

Việc sử dụng Mã NOC năm 2021 cho Danh mục TEER có thể có những tác động lớn đối với các ứng viên Express Entry triển vọng với nghề nghiệp ở Cấp độ kỹ năng “B” và “C”. Vì sẽ có sáu Danh mục TEER (trái ngược với bốn Cấp độ kỹ năng), các nghề nghiệp được liệt kê trước đây ở Cấp độ kỹ năng NOC “B” sẽ được phân bổ lại – với một số chuyển sang Nhóm TEER 2 và một số chuyển sang Nhóm TEER 3.

Ví dụ: trong mã NOC năm 2016, trợ lý hành chính được phân loại là NOC 1241 – một nghề nghiệp Cấp độ Kỹ năng B. Trong mã NOC năm 2021, trợ lý hành chính đã được phân loại lại thành NOC 13110 – nghề TEER Loại 3.

Câu hỏi được đặt ra: Danh mục TEER nào sẽ đủ điều kiện cho Express Entry?

Nếu Express Entry hạn chế tính đủ điều kiện đối với những người có nghề nghiệp ở TEER Loại 0, 1 và 2, thì tất cả những người có nghề nghiệp Cấp độ Kỹ năng B đã được phân bổ lại cho TEER Loại 3 có thể không còn đủ điều kiện cho Express Entry. Tuy nhiên, cũng có khả năng Express Entry sẽ mở rộng tính đủ điều kiện để bao gồm nhiều Danh mục TEER hơn – hoặc thậm chí áp dụng một phương pháp hoàn toàn mới để đánh giá tính đủ điều kiện của kinh nghiệm làm việc.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về cách các mã NOC mới năm 2021 sẽ tác động đến việc nhập cư Canada như thế nào, bao gồm cả Danh mục TEER nào có thể đủ điều kiện cho Express Entry. Vì các mã NOC mới năm 2021 có thể sẽ không được triển khai cho đến cuối năm 2022, nên có thể mất vài tháng trước khi IRCC thông báo cách Express Entry sẽ đáp ứng những thay đổi này.

Mã NOC 2021 mới của tôi là gì?

Bạn có thể tìm kiếm mã NOC 2021 mới của mình bằng cách sử dụng công cụ trực truyến của Chính phủ Canada, tại đó bạn sẽ nhập mã gồm 4 chữ số của NOC 2016 để nhận được mã NOC 2021 tương ứng.

Mã NOC năm 2021: Những thay đổi quan trọng khác

Ngoài các Danh mục TEER, có nhiều thay đổi về tên nghề nghiệp và các nghề nghiệp mới trong mã NOC năm 2021.

Ví dụ: các kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm hiện đang đăng ký theo mã NOC 2173 trong tương lai sẽ phải nộp đơn nhập cư Canada theo mã NOC 21231 năm 2021, giữ nguyên tên nghề nghiệp là “kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm” hoặc họ sẽ nộp đơn theo mã NOC mới là 21211 dành cho các nhà khoa học dữ liệu – một nghề chưa có mã NOC riêng cho đến đợt đại tu NOC năm 2021 này.

Mã NOC mà một ứng viên cụ thể có thể cần phải nộp đơn nhập cư Canada theo sẽ phụ thuộc vào nhiệm vụ công việc của họ cho đến nay. Chính phủ Canada gọi các mã NOC năm 2021 mới được đúc kết này là “các công việc mới nổi” và có nhiều trường hợp tương tự như ví dụ của các nhà khoa học dữ liệu

Bao gồm: Chuyên gia an ninh mạng, chuyên gia hệ thống kinh doanh, nhà thiết kế web (hiện khác với nhà phát triển), sức khỏe nghề nghiệp và chuyên gia an toàn, cố vấn tài chính, nhân viên hậu cần sản xuất, chuyên gia an toàn, sức khỏe công cộng và môi trường, công nhân bảo trì tòa nhà nói chung và giám đốc tòa nhà.

Các mã NOC 2021 khác đã được hợp nhất, chia tách hoặc chuyển giao.

Hệ thống NOC của Canada là gì?

Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) là một phân loại nghề nghiệp được Chính phủ Canada sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm cả nhập cư Canada. Chính phủ tuyên bố rằng hệ thống phân cấp của NOC “cung cấp một khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để tổ chức thế giới công việc”.

Nguyên tắc cơ bản của NOC là loại công việc được thực hiện. Các nghề nghiệp được chia thành các nhóm đơn vị. Một tập hợp các công việc hoặc vị trí tương tự thuộc từng nghề nghiệp. Ví dụ: các công việc ‘kỹ sư thiết kế phần mềm mô phỏng’, ‘chuyên gia, phần mềm viễn thông’ và ‘nhà thiết kế trí tuệ nhân tạo’ đều thuộc nghề nghiệp ‘kỹ sư phần mềm’ (NOC 2173 theo cấu trúc NOC hiện tại).

Lần sửa đổi cấu trúc năm 2021 đối với hệ thống NOC là cuộc đại tu lớn đầu tiên kể từ năm 2011, phản ánh những thay đổi của thị trường lao động trong thập kỷ qua.

Thay đổi mã NOC sẽ ảnh hưởng đến nhập cư Canada như thế nào?

Mã NOC năm 2021 hoạt động như thế nào?

Mã NOC năm 2021 là mã gồm năm chữ số. Mỗi chữ số tương ứng với một loại hoặc số nhóm khác nhau. Dưới đây là các danh mục và nhóm tương ứng với từng chữ số của mã NOC năm 2021.

Mã NOC 2021: Danh mục nghề nghiệp mở rộng
10 danh mục nghề nghiệp mở rộng (BOC) của mã NOC năm 2021 xác định chữ số đầu tiên trong mã NOC gồm năm chữ số của bạn.

Danh mục NOC 2021 mở rộng Khi chữ số bắt đầu là…
BOC 0 – Nghề lập pháp và quản lý cấp cao 0
BOC 1 – Các nghề kinh doanh, tài chính và quản trị 1
BOC 2 – Khoa học tự nhiên và ứng dụng và các nghề liên quan 2
BOC 3 – Các nghề về sức khỏe 3
BOC 4 – Các nghề về giáo dục, luật và các dịch vụ xã hội, cộng đồng và chính phủ 4
BOC 5 – Nghề nghiệp về nghệ thuật, văn hóa, giải trí và thể thao 5
BOC 6 – Các nghề về bán hàng và dịch vụ 6
BOC 7 – Kinh doanh, vận chuyển và vận hành thiết bị và các nghề liên quan 7
BOC 8 – Tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và các nghề sản xuất liên quan 8
BOC 9 – Nghề sản xuất và tiện ích 9

Mã NOC 2021: Danh mục TEER

Danh mục TEER xác định chữ số thứ hai trong mã NOC gồm năm chữ số của bạn.

Danh mục “TEER” mới xác định các yêu cầu nghề nghiệp bằng cách xem xét loại hình đào tạo, giáo dục và kinh nghiệm cần thiết, cũng như sự phức tạp và trách nhiệm đặc trưng của một nghề nghiệp. Theo nguyên tắc chung, các nghề phức tạp hơn đòi hỏi phải được giáo dục và đào tạo chính thức hơn, kinh nghiệm trước đây, cũng như đào tạo tại chỗ.

NOC 2021 Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER)
Danh mục TEER 0 – Quản lý
Danh mục TEER 1 – Hoàn thành bằng đại học (cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ); HOẶC

– Kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn trước đây về kiến ​​thức chủ đề từ một nghề nghiệp liên quan được tìm thấy trong TEER 2 (nếu có).

Danh mục TEER 2 – Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học 2-3 năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP; HOẶC

– Hoàn thành chương trình đào tạo học việc từ 2-5 người; HOẶC

– Các nghề có trách nhiệm giám sát hoặc đảm bảo an toàn đáng kể (ví dụ: cảnh sát và nhân viên cứu hỏa); HOẶC

– Nhiều năm kinh nghiệm trong một công việc liên quan từ TEER 3 (nếu có).

Danh mục TEER 3 – Hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học dưới hai năm tại trường cao đẳng cộng đồng, viện công nghệ hoặc CÉGEP; HOẶC

– Hoàn thành chương trình đào tạo tập sự dưới hai năm; HOẶC

– Hơn 6 tháng đào tạo tại chỗ, các khóa đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc cụ thể với một số trình độ trung học cơ sở; HOẶC

– Nhiều năm kinh nghiệm trong một công việc liên quan từ TEER 4 (nếu có).

Danh mục TEER 4  Hoàn thành chương trình trung học cơ sở; HOẶC

– Vài tuần đào tạo tại chỗ với một số giáo dục trung học cơ sở; HOẶC

– Có kinh nghiệm làm nghề liên quan từ TEER 5 (nếu có).

Từ Danh mục nghề nghiệp mở rộng và Danh mục TEER ở trên, bạn có thể bắt đầu ghép mã NOC 2021 cụ thể lại với nhau. Ví dụ: kỹ sư phần mềm thuộc BOC 2 đối với Khoa học tự nhiên và ứng dụng và các nghề liên quan, và kỹ sư phần mềm cũng thường yêu cầu trình độ học vấn đại học hoặc kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này – điều này cho chúng ta chữ số đầu tiên ‘2’ và chữ số thứ hai ‘1’ của mã NOC năm 2021 dành cho kỹ sư phần mềm: 21231.

Điểm mới trong NOC 2021: Các nhóm chính nhỏ

Một điểm mới khác của hệ thống phân cấp NOC 2021 là các nhóm chính nhỏ, ảnh hưởng đến chữ số thứ ba trong mã NOC gồm năm chữ số của bạn.

Ví dụ về nhóm chuyên ngành phụ là 212: Các nghề chuyên nghiệp trong khoa học ứng dụng.

  • Nhóm nhỏ

Chữ số thứ tư trong mã NOC gồm năm chữ số của bạn theo bản sửa đổi năm 2021 đến từ nhóm nhỏ.

Ví dụ về một nhóm nhỏ là 2123: Các nhà thiết kế và phát triển máy tính, phần mềm và Web.

  • Nhóm đơn vị NOC

Cuối cùng, nhóm đơn vị hoặc nghề nghiệp bao gồm nhóm nhỏ, nhóm phụ, Danh mục TEER và Danh mục nghề nghiệp mở rộng được mô tả ở trên. Điều này tạo nên chữ số thứ năm trong mã NOC gồm năm chữ số của bạn.

Ví dụ về nhóm đơn vị là 21231 cho kỹ sư phần mềm.

Khi nào mã NOC 2021 có hiệu lực?

Chính phủ Canada dự kiến ​​sẽ bắt đầu sử dụng mã NOC 2021 vào nửa cuối năm 2022. Cho đến lúc đó, những người nộp đơn xin giấy phép lao động và nhập cư Canada sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống phân cấp NOC hiện có, được cập nhật lần cuối vào năm 2016.

Tại sao bản cập nhật NOC này lại quan trọng?

Chọn NOC chính xác là một bước quan trọng trong quá trình nhập cư Canada. Cho dù bạn đăng ký đến Canada thông qua một chương trình nhập cư Canada diện kinh tế như Chương trình Lao động Tay nghề cao Liên bang trong Express Entry hay thông qua một chương trình tạm thời như Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời – Việc bạn được chấp thuận phần lớn phụ thuộc vào sự lựa chọn đúng mã NOC.

Nếu bạn bị nhầm lẫn bởi hệ thống NOC hoặc lo ngại rằng mình có thể chọn sai mã NOC, sự trợ giúp luôn sẵn có dành cho bạn. Chúng tôi có một danh sách rút gọn các chuyên gia tư vấn nhập cư Canada được đề xuất – bất kỳ chuyên gia nào trong số các chuyên gia có kinh nghiệm và được quản lý này sẽ có thể hỗ trợ bạn trong việc chọn mã NOC thích hợp và đưa bạn đến Canada.

Mã NOC thay đổi

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ