fbpx
loader
nhập cư Canada L&C Global

Lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng giảm nhẹ xuống còn 2,6 triệu

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã báo cáo lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng giảm vào ngày 31 tháng 8.

Một phát ngôn viên của IRCC đã gửi dữ liệu kiểm kê cho thấy lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng đã được giảm đi 95.204 người trong vòng sáu tuần.

Lượng tồn đọng trên tất cả các nhánh nhập cư Canada diện kinh doanh đã tiến triển như sau kể từ tháng 7 năm ngoái:

 • Ngày 31 tháng 8 năm 2022: 2.583.827 người
 • Ngày 15-17 tháng 7 năm 2022: 2.679.031 người
 • Ngày 1-6 tháng 6 năm 2022: 2.387.884 người
 • Ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2022: 2.130.385 người
 • Ngày 11-12 tháng 4 năm 2022: 2.031.589 người
 • Ngày 15 và 17 tháng 3 năm 2022: 1.844.424 người
 • Ngày 1 tháng 2 năm 2022: 1.815.628 người
 • Ngày 15 tháng 12 năm 2021: 1.813.144 người
 • Ngày 27 tháng 10 năm 2021: 1.792.404 người
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021: 1.447.474 người

IRCC gần đây đã ra mắt một trang web mới giúp theo dõi số lượng hồ sơ nhập cư Canada. Theo trang web đó, có 2,4 triệu trong lượng hồ sơ của IRCC vào ngày 31 tháng 7. Trong số đó, 1,1 triệu nằm trong tiêu chuẩn dịch vụ và 1,3 triệu đang tồn đọng.

nhập cư Canada L&C Global

IRCC giải thích về sự khác biệt rõ ràng trong dữ liệu từ bộ phận truyền thông so với dữ liệu được báo cáo trên trang web của chính phủ.

Hạng mục nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8/2022
Thường trú 513,923
Tạm trú 1,698,284
Quốc tịch 371,620
Tổng số 2,583,827

 

 • Số lượng hồ sơ xin quốc tịch là 371.620 người nộp đơn vào ngày 1 tháng 9, so với 444,792 vào ngày 15 tháng 7.
 • Số lượng hồ sơ xin hộ khẩu thường trú là 513.923 người vào ngày 31 tháng 8, so với 514.116 người vào ngày 17 tháng 7.
 • Cũng trong ngày 31/8, số lượng tạm trú là 1.698.284 người, so với 1.720.123 người tính đến ngày 17/7.

Do đó, đã có sự sụt giảm trên cả ba nhóm chính.

Express Entry và số lượng hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng PNP

Tổng cộng 40.180 người nộp đơn nhập cư Express Entry đang đợi trong hàng chờ, giảm so với tháng trước khi có 51.616 người.

IRCC đã tiếp tục tổ chức các vòng mời cho các ứng viên Express Entry từ tất cả các chương trình. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022, IRCC chỉ mời các ứng viên của Provincial Nominee Program (PNP) nộp đơn xin nhập cư. Theo PNP, một số chương trình nhất định (PNP nâng cao) được quản lý bởi hệ thống Express Entry, trong khi các chương trình khác (PNP cơ sở) được quản lý bởi hệ thống của chính các tỉnh.

Các PNP do Express Entry quản lý đã giảm số lượng tồn đọng, nhưng PNP cơ sở đã tăng từ 35.599 trong tháng 7 lên 41.832 vào tháng 8.

Tồn đọng hồ sơ nhập cư Canada diện gia đình tiếp tục xu hướng tăng

Tồn đọng cho tất cả các chương trình nhập cư diện gia đình lên đến 125.746, so với tháng Bảy là 118.251.

Chương trình Vợ chồng và Bạn đời có lượng tồn đọng lớn thứ hai so với tất cả các chương trình nhập cư là 61.073. Những người tị nạn do tư nhân bảo lãnh có lượng tồn đọng lớn nhất với 68.123 người.

Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP) có 53.029 người đang chờ quyết định, tăng từ 47.025 người vào tháng Bảy.

IRCC nỗ lực giảm bớt công việc tồn đọng

Vào ngày 29 tháng 8, Fraser nhấn mạnh cách Canada đang làm việc để giải quyết công việc tồn đọng và cải thiện hệ thống nhập cư bằng cách thuê tới 1.250 nhân viên mới vào cuối mùa thu, hiện đại hóa hoạt động của IRCC, giới thiệu công cụ theo dõi tình trạng đơn đăng ký và xuất bản dữ liệu hàng tháng trên trang web IRCC

nhập cư Canada L&C Global

Số liệu hồ sơ nhập cư Canada tồn đọng

Các bảng sau sẽ đề cập thêm chi tiết về số lượng tồn đọng của IRCC.

Số lượng hồ sơ hộ khẩu thường trú

Diện thường trú Số lượng tính đến ngày 31/8
Kinh tế 206,688
Gia đình 125,746
Nhân đạo và nhân ái 29,224
Chủ sở hữu giấy phép 16
Người được bảo vệ 152,249
Tổng số 513,923

 

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện kinh tế

Hạng mục nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8
Agri-Food Pilot Program 866
Atlantic Immigration Pilot Programs 1,528
Atlantic Immigration Program 210
Canadian Experience Class (EE) 5,214
Canadian Experience Class (không EE) 118
Caring For Children Program 29,179
Federal Investor 4
Federal Self Employed 4,022
Federal Skilled Workers (C-50) 120
Federal Skilled Workers (EE) 11,669
Federal Skilled Workers (Pre C-50) 23
High Medical Needs Program 4
Live-in Caregiver Program 832
Provincial/Territorial Nominees (EE) 22,998
Provincial/Territorial Nominees (không EE) 41,832
Quebec Entrepreneur 259
Quebec Investor 10,727
Quebec Self Employed 82
Quebec Skilled Workers 23,559
Rural and Northern Immigration Pilot 1,103
Skilled Trades (EE) 299
Skilled Trades (không EE) 5
Start-up Business 1,314
TR to PR 50,721
Tổng số 206,688

 

Số lượng hồ sơ Express Entry

Chương trình nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8
Federal Skilled Workers (EE) 11,669
Canadian Experience Class (EE) 5,214
Skilled Trades (EE) 299
Provincial/Territorial Nominees (EE) 22,998
Tổng số 40,180

 

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện gia đình

Chương trình nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8
Children & Other Family Class 8,880
FCH-Family relations – H&C 2,764
Parents and Grandparents 53,029
Spouses & Partners 61,073
Tổng số 125,746

 

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện nhân đạo và nhân ái

Chương trình nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8
HC & PH class-ADM Dependant Person Overseas 8,880
Humanitarian & Compassionate Straight 2,764
Humanitarian & Compassionate with Risk or Discrimination 53,029
Public Policy With RAP 61,073
Public Policy Without RAP 4,385
Tổng số 29,224

 

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện chủ sở hữu giấy phép

Chương trình nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8
Permit holders class 16
Tổng số 16

 

Số lượng hồ sơ nhập cư Canada diện người được bảo vệ

Chương trình nhập cư Số lượng tính đến ngày 31/8
Blended Visa Office-Referred 148
Dependants Abroad of Protected Persons 26,919
Federal Government-assisted Refugees 32,365
Privately Sponsored Refugees 68,128
Protected Persons Landed In Canada 23,572
Quebec Government-assisted Refugees 1,117
Tổng số 152,249

 

Số lượng hồ sơ tạm trú

Loại hình đăng ký Số lượng tính đến ngày 31/8
Study Permits 152,147
Study Permits Extensions 23,896
Temporary Resident Visas 896,772
Visitor Record 96,598
Work Permits 359,247
Work Permits Extensions 169,624
Tổng số 1,698,284

 

nhập cư Canada L&C Global

Nguồn: canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global