fbpx
loader
Tổng hợp kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 7 năm 2022 L&C Global

Tổng hợp kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 7 năm 2022

Provincial Nominee Programs (PNP) đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá những lợi ích của việc nhập cư trên khắp Canada. Dưới đây là kết quả nhập cư PNP của Canada từ tháng 7 năm 2022.

Provincial Nominee Programs là gì?

Provincial Nominee Program cho phép mỗi tỉnh bang của Canada đặt ra các yêu cầu cho nhánh nhập cư của riêng họ. Mỗi tỉnh của Canada, ngoại trừ Quebec và Nunavut, có các chương trình nhập cư PNP khác nhau hoạt động theo những cách khác nhau.

Nhiều tỉnh có các chương trình nhập cư PNP nhắm mục tiêu đến sinh viên tốt nghiệp quốc tế, doanh nhân hoặc công nhân. Các yếu tố mục tiêu khác thường phụ thuộc vào thị trường lao động hoặc khoảng cách nhân khẩu học của tỉnh. Ví dụ: nhánh French-Speaking Skilled Worker của Ontario nhắm mục tiêu đến những công nhân lành nghề có trình độ tiếng Pháp vững chắc để giúp tăng dân số nói tiếng Pháp của họ.

Nhập cư PNP chiếm một phần lớn trong tổng số nhập cư kinh tế của Canada. Trong tổng số 241.850 người nhập cư kinh tế được nhắm mục tiêu cho năm 2022, 83.500 người được dành cho những người nộp đơn nhập cư PNP.

Tổng hợp kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 7 năm 2022 L&C Global

Provincial Nominee Program hoạt động như thế nào?

Nhiều Provincial Nominee Program (PNP) tổ chức bốc thăm, trong đó họ mời các ứng viên nộp đơn đăng ký để được đề cử làm thường trú nhân Canada. Một số ứng viên chọn nhập cư PNP yêu cầu phải nộp hồ sơ Express of Interest (EOI) để được xem xét trong các đợt rút thăm này. Các chương trình khác mời ứng viên trực tiếp từ nhóm Express Entry thậm chí còn chưa nộp đơn xin xem xét.

British Columbia

British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP) đã tổ chức tổng cộng 16 đợt rút thăm được đề cử vào tháng 7 năm 2022 này, 14 trong số đó nhắm mục tiêu đến một số ngành nghề có nhu cầu cao.

British Columbia đã phát hành hơn 635 lời mời trong các đợt rút thăm Express of Interest (EOI) vào tháng Bảy này.

Phần lớn các ứng viên được đề cử của BC PNP trong tháng này nhắm mục tiêu đến một số ngành nghề có nhu cầu nhất định, bao gồm:

  • Các giáo viên mầm non (NOC 4214)
  • Nhân viên y tế (trong 35 nghề liên quan đến chăm sóc sức khỏe)
  • Trợ lý chăm sóc sức khỏe (NOC 3413)
  • Các nghề ưu tiên khác bao gồm NOC 3114 và 3213
  • Các nghề công nghệ BC PNP
Ngày Số lượng lời mời Nhánh đề cử Điểm tối thiểu Các tiêu chí khác
26/7/2022
147
Skilled Worker 115 Rút thăm chung
Skilled Worker – EEBC 136
International Graduate 96
International Graduate – EEBC option 113
Entry Level and Semi Skilled 78
26/7/2022 22 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214)
9 Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe
<5 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Các nghề nghiệp được ưu tiên (NOCs 3114, 3213)
19/7/2022 139 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 85 Mục tiêu: Ngành công nghệ
19/7/2022 18 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214)
8 Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) 60  Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe
12/7/2022
132
Skilled Worker 115
Rút thăm chung
Skilled Worker – EEBC option 130
International Graduate 97
International Graduate – EEBC option 110
Entry Level and Semi Skilled 78
12/7/2022 22 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60  Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214)
10 Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe
<5 Entry Level and Semi-Skilled 60 Mục tiêu: Trợ lý chăm sóc sức khỏe (NOC 3413)
<5 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Các nghề nghiệp được ưu tiên (NOCs 3114, 3213)
5/7/2022 100 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 85 Mục tiêu: Ngành công nghệ
5/7/2022 21 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60  Mục tiêu: Chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214)
7 Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Chăm sóc sức khỏe
<5 Skilled Worker, International Graduate (bao gồm EEBC) 60 Mục tiêu: Các nghề nghiệp được ưu tiên (NOCs 3114, 3213)

 

Saskatchewan

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) đã tổ chức 9 đợt rút thăm Express of Interest (EOI) cho các ứng viên đủ điều kiện theo hạng mục Express Entry và Occupations In-Demand. Ba cuộc rút thăm đã được tổ chức cho các cá nhân sống ở Ukraine để đối phó với cuộc xung đột hiện tại. 6 cuộc rút thăm còn lại thu hút các cá nhân với Educational Credential Assessments và kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp đang có nhu cầu cao.

Ngày Nhánh đề cử Điểm tối thiểu Số lượng lời mời Các tiêu chí khác
28/7/2022 Express Entry 68 279 Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments.
Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
28/7/2022 Occupations In-Demand 68 469 Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments.
Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
21/7/2022 Express Entry 68 797 Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments.
Các ngành nghề mục tiêu:2171, 0621, 6221, 2281, 2263, 0711, 2282, 6211, 0631, 3212, 2234, 3219, 3237, 0632, 8252, 6312, 3217, 3214
21/7/2022 N/A 60 5 Ứng viên được mời có quốc tịch Ukraine để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại
14/7/2022 N/A 66 2 Ứng viên được mời có quốc tịch Ukraine để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại
14/7/2022 Occupations In-Demand 69 195 Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments.
Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7284, 7305, 8252
14/7/2022 Express Entry 69 430 Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments.
Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219,
3237, 6211, 6221, 6312, 7284, 7305, 8252
6/7/2022 Occupations In-Demand 61 5 Ứng viên được mời có quốc tịch Ukraine để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại
6/7/2022 Express Entry 73 279 Ứng viên được mời có Educational Credential Assessments.
Các ngành nghề mục tiêu: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219,

 

Manitoba

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) đã phát hành tổng cộng 732 lời mời thông qua 7 đợt rút thăm nhập cư PNP trong tháng này.

Tháng 7 của Manitoba thu hút các ứng viên nhập cư PNP được mời đủ điều kiện theo ba nhánh đề cử:

  • Skilled Workers in Manitoba;
  • Skilled Workers Overseas;
  • International Education

Manitoba cũng tổ chức 2 đợt rút thăm để đối phó với tình hình hiện tại của Ukraine.

Ngày Hạng mục Số lượng lời mời Điểm tối thiểu
Các tiêu chí khác
28/7/22 Skilled Workers in Manitoba 299 633 N/A
28/7/22 International Education Stream 41 N/A N/A
28/7/22 Skilled Workers Overseas 15 726
Ứng viên được mời trực tiếp trong MPNP qua một Sáng kiến Tuyển dụng Chiến lược
18/7/22 N/A 11 N/A
Rút thăm được tổ chức để đối phó với tình hình khủng hoảng ở Ukraine. Ứng viên phải mang quốc tịch Ukraine và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu khác
4/7/22 Skilled Workers in Manitoba 293 699 N/A
4/7/22 International Education Stream 40 N/A N/A
4/7/22 Skilled Workers Overseas 33 715 Ứng viên được mời trực tiếp trong MPNP qua một Sáng kiến Tuyển dụng Chiến lược

 

Ontario

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) đã mời tổng cộng 790 ứng viên theo ba nhánh riêng biệt vào tháng 7 năm 2022 này:

Nhánh đề cử Số lời mời ban hành Điểm số yêu cầu Các tiêu chí khác
Express Entry Skilled Trades stream 755 Đợt bốc thăm này nhắm vào các ứng viên Express Entry có điểm CRS tối thiểu là 310 N/A
Entrepreneur Stream 33 Đợt rút thăm này nhắm vào các ứng viên có điểm số từ 146 đến 174 điểm trên thang điểm nhánh OINP Entrepreneur N/A
Employer Job Offer: Foreign Worker 2 N/A
Ứng viên được mời đủ điều kiện cho Economic Mobility Pathways Project (EMPP).

 

Prince Edward Island

Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP) đã tổ chức một cuộc rút thăm đề cử vào ngày 21 tháng 7 năm 2022.

PEI PNP đã đưa ra 138 lời mời thông qua các nhánh Express Entry và Labour.

Thêm 27 ứng viên đã được mời theo nhánh Doanh nhân Giấy phép Lao động Kinh doanh.

Tổng hợp kết quả nhập cư PNP của Canada vào tháng 7 năm 2022 L&C Global

Nguồn: cicnews

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

 

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global