fbpx
loader
Hướng dẫn Hoàn chỉnh Từng bước cho Mẫu I-485 - L&c Global

Hướng dẫn Hoàn chỉnh Từng bước cho Mẫu I-485

Mẫu I-485 được sử dụng đối với các trường hợp thẻ xanh diện kết hôn và thẻ xanh diện gia đình như một cách để nộp đơn đăng ký thường trú nhân hoặc điều chỉnh thị thực của bạn. Tiếp theo là gửi Biểu mẫu 1-130 (Đơn thỉnh cầu cho người họ hàng nước ngoài). Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá từng bước cách hoàn thành Mẫu I-485, các tài liệu bắt buộc và thủ tục.

Nếu bạn đang trong quá trình làm thẻ xanh diện kết hôn, lý do nộp Mẫu I-485 là để chứng minh rằng bạn đời nước ngoài đủ điều kiện để thường trú tại Hoa Kỳ. Người nộp đơn cho Mẫu I-485 trong trường hợp này là người vợ/chồng/bạn đời nước ngoài. Thảo luận vấn đề này với chuyên gia nhập cư của bạn, nhưng trong nhiều trường hợp, người bạn đời nước ngoài có thể nộp Mẫu I-485 và I-130 đồng thời (cùng với lệ phí / tài liệu hỗ trợ thích hợp) nếu họ ở Hoa Kỳ và đáp ứng các yêu cầu khác.

Lưu ý rằng nếu bạn đi qua con đường xử lý lãnh sự và nộp đơn xin thẻ xanh của mình ở một quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ, bạn sẽ không thể nộp Mẫu I-485 và I-130 đồng thời vì khi xử lý lãnh sự, các biểu mẫu sẽ được chuyển đến USCIS và Bộ Ngoại giao.

Nộp đơn đồng thời I-485 và I-130

Mẫu I-485 có thể được nộp đồng thời với Mẫu I-130 nếu:

 • Một người thân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ (vợ / chồng, cha mẹ trên 21 tuổi hoặc con cái trên 21 tuổi) đang bảo lãnh cho bạn
 • Số thị thực có sẵn ngay lập tức
 • Bạn là một trẻ vị thành niên nhập cư đặc biệt
 • Bạn là vợ / chồng / con bị đánh đập tự khiếu kiện và người thực hiện hành vi ngược đãi (vợ / chồng / cha mẹ) là một công dân
 • Bạn đang nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt; là thành viên của các ngành cụ thể Lực lượng vũ trang

Hướng dẫn Hoàn chỉnh Từng bước cho Mẫu I-485 - L&c Global

Nộp đơn I-485 từng bước

Phần 1. Thông tin về Bạn (Người xin thường trú hợp pháp)

Phần đầu tiên của Mẫu I-485, Đơn Điều chỉnh Tình trạng hoặc Đơn Đăng ký Thường trú là điền thông tin về bạn, người nộp đơn xin thường trú hợp pháp. Điền tên của bạn, ngày sinh, giới tính, thành phố hoặc thị trấn sinh, quốc tịch, Số đăng ký người nước ngoài, số tài khoản trực tuyến USCIS (nếu có), địa chỉ gửi thư của Hoa Kỳ, địa chỉ gửi thư thay thế và / hoặc số an toàn, an sinh xã hội thẻ, lịch sử nhập cư gần đây.

Trong các dòng 18-24, bạn sẽ cần cung cấp lịch sử nhập cư gần đây của mình để có sẵn số hộ chiếu, số tài liệu du lịch được sử dụng gần nhất, ngày hết hạn của hộ chiếu / giấy thông hành, quốc gia cấp hộ chiếu / giấy thông hành, không định cư số thị thực từ hộ chiếu, nơi đến cuối cùng vào Hoa Kỳ. Dòng 25.a. – 28.c. hỏi thêm về lần đến Hoa Kỳ gần đây nhất của bạn và liệu bạn có được cấp Số hồ sơ đến-đi của Mẫu I-94 hay không.

Phần 2. Loại đơn đăng ký hoặc hạng mục đăng ký

Phần này rất quan trọng vì bạn cho biết bạn đang nộp hồ sơ theo diện nhập cư nào (Diện gia đình, Diện việc làm, Nhập cư đặc biệt, Tị nạn, Nạn nhân buôn người hoặc Nạn nhân tội phạm, Các Chương trình Đặc biệt Dựa trên Luật Công nhất định, …)

Nếu bạn là người nộp đơn chính, hãy chuẩn bị cung cấp số biên nhận, họ tên đầy đủ, số A, ngày sinh, ngày ưu tiên.

Phần 3. Thông tin bổ sung về bạn

Các câu hỏi được hỏi trong phần này bao gồm liệu bạn đã từng nộp đơn xin thị thực nhập cư để có được thị thực thường trú nhân tại đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài hay chưa. Trong phần này, bạn cũng sẽ được hỏi về địa chỉ thực của mình, ngày sinh sống, địa chỉ gần đây nhất bên ngoài Hoa Kỳ, lịch sử làm việc trong năm năm qua (trong hoặc ngoài Hoa Kỳ)

Phần 4. Thông tin về cha mẹ của bạn

Trong phần này, hãy điền tên hợp pháp của cha mẹ bạn, tên cha mẹ khi sinh và thông tin tiểu sử cá nhân của họ.

Phần 5. Thông tin về lịch sử hôn nhân của bạn

Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn là gì? Đánh dấu vào ô thích hợp trong phần này. Nếu bạn hiện đã kết hôn, bạn sẽ cần cung cấp tên hợp pháp của vợ / chồng bạn và thông tin tiểu sử của họ. Tương tự đối với các cuộc hôn nhân trước.

Phần 6 & 7: Thông tin về con bạn và thông tin tiểu sử của chúng

Cho biết tổng số tất cả những đứa con còn sống mà bạn có (bao gồm con đẻ và con nuôi hợp pháp, con riêng ở mọi lứa tuổi và những đứa con do bạn sinh ra ngoài hôn nhân). Bạn sẽ cần cung cấp tên và thông tin tiểu sử của những đứa trẻ đó.

Phần 8. Cơ sở đủ điều kiện chung và từ chối nhập cảnh

Nếu bạn đã từng tham gia hoặc liên kết với bất kỳ tổ chức, hiệp hội, quỹ, tổ chức, đảng phái, câu lạc bộ, hội hoặc nhóm tương tự nào ở Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới bao gồm cả nghĩa vụ quân sự, hãy đánh dấu có ở dòng 1. Nếu bạn trả lời có cho câu hỏi này, hãy điền các câu hỏi liên quan đến các tổ chức này trong Phần 8.

Phần này cũng sẽ xác định tư cách đủ điều kiện của bạn dựa trên việc bạn có tham gia vào hoạt động tội phạm, buôn người và một loạt các hoạt động bất hợp pháp khác hay không.

Phần 9. Chỗ ở cho Cá nhân khuyết tật và / hoặc hạn chế

Nếu bạn bị điếc, khiếm thính, mù hoặc bị khuyết tật khác, phần này nhằm mục đích yêu cầu chỗ ở do tình trạng khiếm khuyết / khuyết tật.

Phần 10. Tuyên bố của người nộp đơn, Thông tin liên hệ, Tuyên bố, Chứng nhận và Chữ ký

Trong phần này, bạn sẽ tuyên bố rằng bạn có thể đọc và hiểu tiếng Anh và đã đọc và hiểu các câu hỏi trong mẫu HOẶC đã có thông dịch viên hỗ trợ bạn trong việc nộp đơn.

Phần 11 và 12 dành cho các chi tiết liên quan đến tên đầy đủ và thông tin liên hệ của người chuẩn bị. Phần 14 để bổ sung cho các câu hỏi trước.

Hướng dẫn Hoàn chỉnh Từng bước cho Mẫu I-485 - L&c Global

Dữ liệu từ năm 2022, cho thấy thời gian xử lý trung bình cho Mẫu I-485 là từ 8-14 tháng. Bạn sẽ biết rằng USCIS đã nhận được đơn của bạn sau khi nộp đơn vì bạn sẽ được gửi xác nhận đã nhận. Trên tài liệu này, bạn sẽ thấy số biên lai gồm 10 ký tự, số này sẽ cho phép bạn kiểm tra thị thực của mình.

 

Danh sách tài liệu I-485

Những điều sau đây được yêu cầu làm bằng chứng cho người thân trực tiếp và những người nộp đơn ưu tiên dựa trên gia đình:

 • Hai bức ảnh kiểu hộ chiếu
 • Bản sao ID chính phủ có ảnh
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Tài liệu về loại người nhập cư (Ví dụ: bản sao của Mẫu I-797, Thông báo phê duyệt hoặc Biên nhận cho I-130 được nộp thay mặt bạn)
 • Mẫu I-864, Tuyên thệ hỗ trợ (nếu cần)
 • Hồ sơ của cảnh sát và tòa án được chứng nhận về tất cả các cáo buộc hình sự, bắt giữ hoặc kết án (bất kể quyết định cuối cùng)
 • Mẫu I-601, Đơn xin Từ bỏ Lệnh Cấm Nhập cảnh
 • Mẫu I-212, Đơn xin phép nộp đơn lại để được chấp nhận vào Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất hoặc bị loại bỏ
 • Các tài liệu liên quan đến thị thực du khách trao đổi J-1 hoặc J-2
 • Mẫu I-508, Từ bỏ Quyền ngoại giao, Đặc quyền, Miễn trừ
 • Biểu mẫu I-566 Bản ghi yêu cầu liên ngành
 • Mẫu I-485 Bổ sung A, Điều chỉnh Thị thực Theo Mục 245 (i) (nếu có)

Nếu bạn là người nộp đơn chính hoặc người nộp đơn phái sinh cho Mẫu I-485, danh sách tài liệu sẽ hơi khác một chút.

Phí nộp đơn I-485

Hiện tại, lệ phí nộp đơn I-485 thay đổi dựa trên việc bạn dưới 14 tuổi và nộp đơn I-485 cùng ít nhất một phụ huynh; dưới 14 tuổi và không nộp đơn I-485 cùng ít nhất một phụ huynh; từ 14 tuổi. -78, 79 tuổi trở lên và hoặc đã được nhận vào Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn. Lệ phí nộp đơn I-485 dao động từ 0 đến 1.140 đô la

Nguồn: US GOV

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 797

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global