fbpx
loader
Cải tiến hệ thống trả công cho người làm việc tại Canada

Bộ trưởng cải tiến hệ thống trả công cho người lao động làm việc tại Canada

Harry Bains, Bộ trưởng Bộ Lao động, đã đưa ra tuyên bố sau đây về hệ thống trả công cho người lao động làm việc tại Canada:

Ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ luôn là sức khỏe và sự an toàn của người lao động làm việc tại Canada – Khu vực B.C, bao gồm hỗ trợ những người bị thương trong công việc. Đã quá lâu, nhu cầu của những người lao động bị thương vẫn chưa được đáp ứng.

Chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đáng kể kể từ năm 2017 để mang lại sự cân bằng cho lương thưởng của người lao động làm việc tại Canada và tạo ra một hệ thống bền vững và mạnh mẽ hỗ trợ nhu cầu người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, còn nhiều việc phải làm.

Vào năm 2022, chính phủ của chúng tôi sẽ thực hiện một loạt cải cách để cải thiện các chương trình và dịch vụ cho người lao động bị thương tại nơi làm việc, cũng như đảm bảo người lao động làm việc tại Canada được đối xử công bằng trong khi sắp xếp lại hệ thống.

Các khuyến nghị từ một số báo cáo chuyên gia mà chính phủ nhận được kể từ năm 2017, bao gồm báo cáo Help, Petrie, Bogyo và Patterson, sẽ là kim chỉ nam cho những thay đổi này. Điều quan trọng là công việc này bao gồm tham vấn để đảm bảo người sử dụng lao động, người lao động làm việc tại Canada và các bên liên quan khác đều có tiếng nói trong việc xây dựng một hệ thống cân bằng hơn.

Chúng ta cũng phải bảo vệ tốt hơn cho người lao động làm việc tại Canada, công chúng và môi trường của chúng ta khỏi những hậu quả chết người do tiếp xúc với a-mi-ăng. Chính phủ của chúng tôi đang xem xét các lựa chọn để loại bỏ a-mi-ăng an toàn bằng cách đảm bảo người sử dụng lao động và người lao động có kiến ​​thức và đào tạo an toàn phù hợp.

Cải tiến hệ thống trả công cho người làm việc tại Canada

Chúng tôi cam kết một hệ thống bồi thường cho người lao động bền vững với mức phí bảo hiểm ổn định và phải chăng do người sử dụng lao động trả, đặt những người lao động bị thương làm trọng tâm. Hơn nữa, tìm cách giảm tỷ lệ thương tật và tử vong tại nơi làm việc vẫn là trọng tâm chính của các nỗ lực phòng ngừa do WorkSafeBC thực hiện hàng ngày.

Chúng tôi đã cải thiện hệ thống bồi thường cho người lao động làm việc tại Canada kể từ khi tôi trở thành bộ trưởng lao động vào tháng 7 năm 2017, bao gồm cả năm ngoái khi chính phủ của chúng tôi sửa đổi Đạo luật bồi thường cho người lao động để cải thiện các lĩnh vực chính ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động bị thương. Những thay đổi này, hiện đã được triển khai đầy đủ, bao gồm:

  • Tiếp cận theo dõi nhanh các phương pháp điều trị sức khỏe cho công nhân bị thương để họ hồi phục tối đa;
  • Cải thiện cách tính lợi ích để hỗ trợ tài chính cho người yêu cầu bồi thường tốt hơn;
  • Cho phép các tuyên bố về tác động của nạn nhân trong quá trình tố tụng tại tòa án; và củng cố các công cụ điều tra của WorkSafeBC;
  • Hợp tác với WorkSafeBC để cải thiện sự tương tác với người lao động và cung cấp các dịch vụ và thông tin liên lạc nhanh hơn.

Bộ của tôi và WorkSafeBC cam kết hỗ trợ tất cả những ai dựa vào hệ thống trả công cho người lao động làm việc tại Canada trong những thời điểm cực kỳ khó khăn trong cuộc sống của họ. Chúng tôi được thúc đẩy bởi những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được cho đến nay, và chúng tôi biết mình còn nhiều việc phải làm.

Cải tiến hệ thống trả công cho người làm việc tại Canada

Nguồn: News.gov.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí