Các giấy tờ nhập cư Canada có thể thay đổi số nhận dạng giới tính.

IRCC hiện đã cho phép thường trú nhân thay đổi nhận dạng giới tính của họ trên các giấy tờ nhập cư Canada, theo thông tin từ trang web của chính phủ.

Bộ nhập cư đang dần hiện đại hóa các giấy tờ của họ, như một phần nhiệm vụ của Canada trong việc bảo vệ và ủng hộ nhân quyền đối với những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT2 +.

Canada công nhận ba loại nhận dạng giới tính trên các giấy tờ thông hành cho người nước ngoài, gồm: “x”, “f” và “m”.

Canada bảo vệ và ủng hộ những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT2 +

Việc thay đổi giới tính trên các giấy tờ nhập cư sẽ không thể thực hiện được đối với các hồ sơ cũ. Những hồ sơ này bao gồm hồ sơ nhập cư, giấy xác nhận thường trú (CORP). Những loại hồ sơ này sẽ không thể thay đổi trừ khi xảy ra lỗi văn thư hoặc quản trị.

Làm cách nào để yêu cầu thay đổi nhận dạng giới tính?

Nếu bạn muốn thay đổi giới tính của bản thân trên các giấy tờ IRCC, bạn cần gửi Đơn yêu cầu thay đổi nhận dạng giới tính (Request Form for a Change of Sex or Gender Identifier), có sẵn tại trang web của chính phủ.

Sau khi yêu cầu được gửi đi, IRCC sẽ có thể liên hệ lại với bạn yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ bổ sung, hoặc để thiết lập danh tính của bạn.

Sẽ ra sao nếu bạn dưới 18 tuổi?

Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi và muốn thay đổi nhận dạng giới tính của bản thân, bạn sẽ phải cần bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng ký trên đơn đăng kí. Họ bắt buộc phải chứng minh được bản thân thực sự là cha mẹ hoặc đại diện hợp pháp của bạn.

Tôi có thể yêu cầu thay đổi những loại giấy tờ nào?

Giấy tờ cần thiết để thay đổi số nhận dạng giới tính

Bạn bắt buộc phải gửi đơn yêu cầu cho IRCC. Trong đơn này, bạn có thể chỉ ra những loại giấy tờ nào bạn muốn thay đổi, nó có thể là:

  • Giấy chứng nhận Quốc tịch Canada;
  • Thẻ Thường trú của bạn;
  • Giấy tờ tạm trú của bạn (chẳng hạn như thị thực du lịch hoặc giấy phép học tập hoặc làm việc);
  • Giấy tờ của bạn được cấp cho Người được bảo vệ (Protected Person); hoặc là
  • Giấy tờ Yêu cầu Bảo vệ Người tị nạn của bạn (Refugee Protection Claimant Document).

Những xin tị nạn thành công và những người nộp đơn đánh giá rủi ro trước khi loại bỏ có thể chọn thay đổi nhận dạng giới tính của họ trên giấy xác minh tình trạng (VOS). Đây là chứng từ chứng minh tình trạng của bạn với tư cách là người được bảo vệ. Nếu bạn đã nhận được VOS, bạn có thể xin cấp lại giấy mới với giới tính mới của mình.

IRCC vẫn sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn, ngay cả khi hộ chiếu nước ngoài và các tài liệu hỗ trợ của bạn thể hiện giới tính khác.

Bạn sẽ không thể thay đổi nhận dạng giới tính của mình trên ủy quyền du lịch điện tử (eTA). Điều này là do tài liệu này được liên kết điện tử với hộ chiếu nước ngoài của bạn. IRCC không cung cấp bản in eTA.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ