fbpx
loader
Đóng thuế thu nhập cá nhân tại Mỹ - L&C Global

2022: Quy định đóng thuế thu nhập tại Mỹ

Người dân Mỹ và những người đang làm việc hợp pháp tại Mỹ đều phải nộp bản khai thuế chậm nhất vào ngày 15 tháng 4 hàng năm. Những người có thu nhập thấp hơn mức quy định thì không cần nộp báo cáo thuế thu nhập tại Mỹ cho chính phủ nhưng họ sẽ mất khoản hoàn thuế.

Chính phủ sẽ xác định thu nhập tại Mỹ của mỗi người hàng năm thông qua các loại mã số thuế gồm Bảo hiểm xã hội (Social Security Number) hoặc Mã số thuế cá nhân (Individual Taxpayer Identification Number)

  • Bảo hiểm xã hội (SSN): Mỗi công dân Mỹ trên 18 tuổi đều cần phải đăng kí SSN do Social Security Administration (SSA) cung cấp. Một mã số BHXH sẽ gồm 9 chữ số sẽ giúp chính phủ Mỹ ghi nhận và xác định mức lương và thu nhập chính xác của mỗi công dân. Những ghi nhận này sẽ giúp chính phủ Mỹ điều chỉnh phúc lợi xã hội cho mỗi người.
  • Mã số thuế cá nhân (ITIN): được cấp bởi Sở thuế vụ (Internal Revenue Service) cho những người cần phải báo cáo thu nhập nhưng không thể xin được số SSN như là người phụ thuộc

Đóng thuế thu nhập tại Mỹ - L&C Global Đóng thuế thu nhập tại Mỹ – L&C Global[/caption]

Thông thường, người lao động đóng thuế trong năm thông qua nhà tuyển dụng và mức lương họ nhận được là lương sau thuế. Mức thuế thu nhập tại Mỹ đã đóng này sẽ nhiều hoặc ít hơn số tiền thuế mà họ cần phải đóng.

Vậy nên, người lao động cần phải khai thuế hàng năm với chính phủ để biết được chính xác số tiền thuế mà họ phải đóng.
Mức thuế thu nhập tại Mỹ phải đóng dựa trên các yếu tố chính là thu nhập, tình trạng hôn nhân và mức chi tiêu trong năm. Tổng thu nhập sẽ bao gồm lương, lợi tức, lãi suất tiết kiệm, trúng số,… trong năm mà người lao động nhận được.

Người lao động có thể giảm tiền thuế cần đóng nếu có thể chứng minh các khoản chi tiêu trong năm gồm các khoản tiền đã đóng an ninh xã hội và phúc lợi, thuế nhà, xe và lãi vay ngân hàng.

Sau khi trừ đi mức chi tiêu ra khỏi tổng thu nhập, người lao động sẽ biết mức thu nhập trước thuế trong năm, dựa trên thu nhập trước thuế này và đối chiếu với phần trăm thuế phải đóng của chính phủ và dựa vào tình trạng hôn nhân của bản thân mà người lao động sẽ biết mức thuế chính xác họ cần phải đóng.

Nếu số tiền thuế đã đóng trong năm vẫn chưa đủ, người lao động phải đóng bù thêm số tiền thiếu hụt, hoặc nhận lại số dư nếu mức thuế đã đóng vượt với những gì cần đóng.

Mức thuế Độc thân Chủ hộ Vợ chồng khai thuế chung hoặc ở goá Vợ chồng khai thuế riêng
10% $9,700 $13,850 $19,400 $9,700
12% $39,475 $52,850 $78,950 $39,475
22% $84,200 $84,200 $168,400 $84,200
24% $160,725 $160,700 $321,450 $160,725
32% $204,100 $204,100 $408,200 $204,100
35% $510,300 $510,300 $612,350 $306,175
37% Trên $510,300 Trên $510,301 Trên $612,351 Trên $306,176

(Nguồn: Bankrate.com)

Tuy việc khai thuế hàng năm là nghĩa vụ của mỗi người lao động đang sống và làm việc tại Mỹ, nhiều người đều không rõ cách tính thuế và các giấy tờ cần phải nộp cho chính phủ.

Nếu người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ trước ngày 15/04 hoặc nộp sai hồ sơ sẽ bị phạt. Hình phạt sẽ được dựa trên số tiền thuế phải nộp và mức độ nộp trễ. Các trường hợp cố ý gian lận hoặc cố ý trốn thuế có thể bị tính là phạm tội hình sự.

Vì để tránh tình trạng khai báo thuế không đúng hoặc nộp thuế trễ, tại Mỹ có nhiều dịch vụ khai thuế hộ. Những công ty thuế này sẽ giúp người nộp thuế hoàn thành thủ tục giấy tờ và nộp lên Sở thuế vụ (Internal Revenue Service).

Các giấy tờ khai thuế sẽ được chuyển bằng đường bưu điện đến IRS nên nhân viên thuế vụ sẽ không có cơ hội tham nhũng và hạch sách người dân.

Nguồn: www.nerdwallet.com

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global