fbpx
loader
Moraine Lake-Canada-lnc-global

Đề cử tỉnh bang Ontario – mời 986 ứng viên lao động tay nghề cao

Ontario đã mời 986 ứng viên Express Entry với điểm số là 300 để đăng ký đề cử tỉnh vào ngày 1 tháng 6. Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã mời các ứng viên đủ điều kiện nhận đề cử tỉnh thông qua nhánh Ontario Express Entry Skilled Trades.

Các ứng viên có điểm số CRS vào khoảng từ 300 đến 379. Những ứng viên được mời đã gửi hồ sơ của họ từ ngày 1 tháng 6, 2020 đến ngày 1 tháng 6, 2021.

Nếu các ứng viên được mời nhận được đề cử, họ sẽ đảm bảo nhận được thư mời ̣đăng ký (ITA) thường trú nhân trong vòng bốc thăm Express Entry tiếp theo. Điều này là do tất cả ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ một chương trình PNP nâng cao sẽ được cộng 600 điểm CRS vào điểm của họ.

OINP sẽ liên hệ với tất cả các ứng viên được mời. Hiện, những ứng viên được mời có 45 ngày theo lịch để nộp đơn xin đề cử tỉnh.

Lao động tay nghề cao được mời trong chương trình đề cử tỉnh bang Ontario

Hiểu thêm về nhánh Ontario Express Entry Skilled Trades

Nhánh Skilled Trades kết hợp với Express Entry của Ontario mang đến một lộ trình thường trú cho các ứng viên thuộc hai chương trình Federal Skilled Worker và Canadian Experience Class. OINP sẽ mời các ứng viên đủ điều kiện nộp đơn xin đề cử tỉnh.

Những ứng viên đủ điều kiện là những người hiện đang sinh sống tại Ontario, và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, hoặc kinh nghiệm bán thời gian tương đương. Họ cần phải hoàn tất kinh nghiệm làm việc này ở tại tỉnh, và nó phải thuộc một ngành nghề được liệt kê trong Minor Group 633 hoặc Major Group 72,73, hoặc 82 theo NOC Canada.

Thư mời làm việc sẽ không bắt buộc khi nộp đơn theo nhánh Skilled Trades, nhưng các ứng viên cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc của tỉnh và liên bang.

Việc đầu tiên để có thể được xem xét nhận đề cử tỉnh là gửi hồ sơ đến hệ thống Express Entry.

Đề cử tỉnh bang Ontario - Canada

Về Express Entry

Express Entry là một hệ thống quản lý đơn đăng ký cho phép những người nhập cư có tiềm năng đăng ký thường trú trực tiếp đến IRCC. Bản thân Express Entry không phải là một chương trình nhập cư, nhưng nó quản lý các đơn đăng ký cho những chương trình, như: Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class, và Federal Skilled Worker Program.

Nếu bạn đủ điều kiện cho một trong những chương trình này, thì sau đó, bạn có thể tạo một hồ sơ Express Entry. Một khi đã tải lên hết tất cả các tài liệu, bạn sẽ nhận được điểm số dựa trên kinh nghiệm làm việc của bản thân, học vấn, độ tuổi, khả năng ngôn ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp, cùng những tiêu chí khác.

Những ứng viên với điểm số cao nhất sẽ được cấp ITA, thư mời này sẽ cho phép họ đăng ký thường trú.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí