Đề cử tỉnh bang Manitoba ban hành 207 lời mời

Manitoba đã mời 207 ứng viên nhập cư để đăng ký đề cử cấp tỉnh vào ngày 12 tháng 2.

Đây là đợt bốc thăm lần thứ 4 trong năm của chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP). Những người lao động lành nghề và sinh viên quốc tế đãs được mời thông qua 3 luồng nhập cư sau:

  • Skilled Workers in Manitoba ;
  • International Education Stream ;
  • Skilled Workers Overseas.

Dưới đây là chi tiết về số lượng LAA được ban hành và yêu cầu về điểm EOI ở mỗi luồng nhập cư:

  • Skilled Workers in Manitoba: 158 LAA và điểm EOI tối thiểu là 457;
  • Skilled Workers Overseas: 21 LAA và điểm EOI tối thiểu là 698;
  • International Education Stream: 28 LAAs (Không yêu cầu về điểm EOI).

Trong đợt bốc thăm này, đã có năm LAA được ban hành cho các ứng viên Express Entry.

Express Entry

Express Entry là phương thức chính giúp Canada quản lý các đơn đăng ký của những lao động lành nghề. Họ có thể nhận được thư mời thường trú thông qua việc đăng ký trực tiếp Express Entry. Những thư mời này sẽ được ban hành bởi IRCC. Ngoài ra, một người có thể tham gia vào danh sách Express Extry và sau đó nhận thư mời từ một tỉnh bang khác, ví dụ như Manitoba.

Để có hồ sơ trong danh sách Express Entry, ứng viên cần đáp ứng được các yêu cầu thuộc một trong ba chương trình Express Entry. Sau đó, họ sẽ được cho điểm dựa trên CRS, thông qua việc xem xét những yếu tố như: độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và kĩ năng ngôn ngữ.

Những ứng viên với điểm số cao nhất sẽ nhận được thư mời đăng ký thường trú thông qua các đợt bốc thăm Express Entry thường xuyên.

Ứng viên sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS nếu được đề cử tỉnh bang từ một chương trình PNP bất kỳ. Điều này đảm bảo ứng viên sẽ nhận được ITA từ IRCC.

Về Manitoba PNP

Để được hưởng lợi ích từ đề cử tỉnh bang của Manitoba, ứng viên cần đăng ký một EOI với MPNP. Điều này giúp ứng viên có khả năng nhận được LAA thông qua các luồng nhập cư như:  Skilled Workers in Manitoba và Skilled Workers Overseas.

Manitoba sẽ xếp hạng ứng viên trên thang điểm 1000, dựa trên các yếu tố nhân lực cũng như sự kết nối của ứng viên đối với tỉnh bang.

Danh mục Skilled Workers Overseas và Skilled Workers in Manitoba được thiết kế với mục đích cho phép tỉnh bang xác định được những ứng viên có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động ở tỉnh.

Các ứng viên ở nước ngoài cần thể hiện được mối liên kết giữa họ với Manitoba thông qua các mối liên hệ gia đình, kinh nghiệm trước đó ở Manitoba, hoặc thư mời thông qua một trong những Sáng kiến ​​Tuyển dụng Chiến lược của Manitoba (Manitoba’s Strategic Recruitment Initiatives). Ứng viên không cần phải sinh sống ở Manitoba vào thời điểm nộp đơn để có thể đủ điều kiện.

Để nhận được thư mời thông qua danh mục Skilled Workers In Manitoba, ứng viên cần phải có lời mời làm việc toàn thời gian từ nhà tuyển dụng tại tỉnh.

Các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình học tại Manitoba có thể nhận được LAA theo luồng International Education Stream nếu họ thể hiện được những kĩ năng phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ