fbpx
loader
Đạo luật mới hỗ trợ người lao động BC học nghề do chính phủ ban hành L&C Global

Đạo luật mới hỗ trợ người lao động BC học nghề do chính phủ ban hành

Những lao động BC sẽ được hưởng lợi từ hệ thống hỗ trợ và đào tạo người học nghề của British Columbia. Đạo luật Công nhân có tay nghề cao đã nhận được sự đồng ý của hoàng gia vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, hỗ trợ công việc quan trọng của những người thợ lành nghề trong toàn tỉnh.

Chứng chỉ nghề có tay nghề cao sẽ yêu cầu mọi người đăng ký học nghề hoặc là người hành nghề được chứng nhận để làm việc trong 10 nghề cơ khí, điện và ô tô cơ bản.

Chứng nhận cho các giao dịch ban đầu này sẽ được thực hiện trong các giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024.

Mọi người sẽ có ít nhất một năm để đăng ký làm lao động BC học việc hoặc tham gia một kỳ thi để chứng nhận là một lao động BC có lộ trình, cho phép những người lao động chưa được chứng nhận có thời gian tiếp cận bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào mà họ có thể cần trong khi tiếp tục làm việc.

25 cố vấn học việc sẽ giúp người lao động BC đăng ký chứng nhận và tiếp cận các hỗ trợ do chính phủ cung cấp, chẳng hạn như hỗ trợ tài chính cho việc chăm sóc trẻ em, lương bị mất, chi phí đi lại và sinh hoạt.

Đạo luật mới hỗ trợ người lao động BC học nghề do chính phủ ban hành L&C Global

Luật mới thay thế Đạo luật Cơ quan Đào tạo Ngành và chuyển Cơ quan Đào tạo Ngành thành SkilledTradesBC. Cơ quan Crown được hiện đại hóa chịu trách nhiệm đào tạo các ngành nghề có tay nghề cao ở B.C. Trọng tâm mới của SkilledTradesBC phản ánh các trách nhiệm mở rộng liên quan đến chứng nhận nghề có tay nghề cao.

Trong số các hỗ trợ dành cho những người lao động BC muốn được cấp chứng chỉ, Tỉnh đang cung cấp 5 triệu đô la cho Cơ quan Đào tạo Ngành để giải quyết danh sách chờ các chương trình ngành nghề ưu tiên để nhiều người lao động có thể tiếp cận các khóa đào tạo hoặc nâng cấp và bồi dưỡng để hoàn thành khóa đào tạo và cấp chứng chỉ học nghề.

Nguồn: News.gov.bc

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global