Chiến lược của IRCC về chống phân biệt chủng tộc ở Canada giai đoạn 2021-2024

Vào năm 2020, IRCC bắt đầu xem xét sâu hơn môi trường nội bộ của các bộ phận thông qua lăng kính chống phân biệt chủng tộc ở Canada.

Một cuộc khảo sát nhân viên cho thấy một tỷ lệ đáng kể nhân viên coi phân biệt chủng tộc ở Canada là một vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, các nhóm tập trung đã được tổ chức để có được cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề. Tổng cộng có 54 nhân viên tham gia vào các nhóm trọng tâm.

Kết quả của các nhóm trọng tâm có thể được tóm tắt như sau:

 • Trải nghiệm phân biệt chủng tộc tại IRCC bao gồm vi phạm, thành kiến ​​trong tuyển dụng và thăng chức cũng như thành kiến ​​trong việc cung cấp các chương trình, chính sách và dịch vụ khách hàng của IRCC.
 • IRCC đầy rẫy những thách thức ở cấp độ văn hóa nơi làm việc, với các hướng dẫn không rõ ràng hoặc đào tạo về cách xử lý các báo cáo về phân biệt chủng tộc, lịch sử phân biệt chủng tộc không được kiểm soát và sự mất cân bằng sâu sắc về đại diện chủng tộc trong bộ máy quản lý.

chống phân biệt chủng tộc ở Canada giai đoạn 2021-2024 L&C Global

Để đáp lại báo cáo này, IRCC đã đưa ra Chiến lược chống phân biệt chủng tộc ở Canada cho giai đoạn 2021-2024. Trong vài tháng đầu năm 2022, các nhân viên IRCC đã thu thập được các đề xuất về định hướng của Chiến lược.

IRCC trước tiên đưa ra các đề xuất tổng thể liên quan đến Chiến lược mới so với phiên bản đầu tiên của nó. Sau đó, nó đưa ra các trụ cột chủ đề trong kế hoạch hành động của mình.

Các đề xuất tổng thể bao gồm:

 • Nhấn mạnh cách tiếp cận đa hướng và tận tâm ở tất cả các cấp, công tác chống phân biệt chủng tộc sẽ không chỉ là một vấn đề đối phó.
 • Làm cho chiến lược trở nên dễ tiếp cận bằng cách mời trò chuyện và khuyến khích những ý tưởng mới.
 • Tiếp tục thực hiện các cam kết chống phân biệt chủng tộc, dành nguồn lực để theo dõi tiến trình và đảm bảo rằng vấn đề không chỉ là “nói chuyện”.
 • Bắt đầu với các bước nhỏ hơn, cụ thể hơn và thiết lập các mục tiêu, thời gian rõ ràng để đạt được các mốc quan trọng như thế nào.
 • Thêm bối cảnh lịch sử về quá khứ nhập cư của Canada, bao gồm cả tác động liên tục của việc nhập cư đối với người bản địa.
 • Giải quyết vai trò của Canada liên quan đến công bằng chủng tộc trên toàn cầu: IRCC có nghĩa vụ hỗ trợ công bằng chủng tộc ở các quốc gia mà Canada mời hay không mời người nhập cư và người tị nạn hay không?
 • Hãy chú ý đến nhiều hình thức phân biệt chủng tộc như chứng sợ đạo Hồi và bài xích Do Thái.
 • Làm rõ cách nhân viên thực hiện công việc chống phân biệt chủng tộc sẽ được gắn với thể chế và nhân viên sẽ quay sang tìm kiếm sự trợ giúp như thế nào.
  Cân nhắc việc có chủ sở hữu của các tệp chống phân biệt chủng tộc ở Canada liên hệ với các ngành để lấy dữ liệu và đo lường tiến độ.

Ngoài ra, IRCC còn đưa ra năm trụ cột trong kế hoạch hành động của Chiến lược. Theo IRCC, mỗi trụ cột xác định một dòng công việc sẽ được ưu tiên trong ngắn hạn.

Đảm bảo trách nhiệm giải trình của lãnh đạo

Trụ cột này liên quan đến việc đảm bảo có các cơ chế trách nhiệm giải trình chính thức để thúc đẩy các mục tiêu chống phân biệt chủng tộc ở Canada. Mục tiêu là để đảm bảo rằng công việc chống phân biệt chủng tộc ở Canada được gắn liền với cấu trúc của IRCC và quản lý cấp cao sẽ chịu trách nhiệm về kết quả.

Nơi làm việc bình đẳng

Trụ cột này liên quan đến các khía cạnh của quản lý con người sẽ giúp tạo ra một nơi làm việc mà mọi người đều cảm thấy được chào đón và tôn trọng. Mục tiêu là để loại bỏ các rào cản đối với sự thăng tiến nghề nghiệp cho những nhân viên bị phân biệt chủng tộc ở Canada và thúc đẩy tính hòa nhập trong văn hóa làm việc.

chống phân biệt chủng tộc ở Canada giai đoạn 2021-2024 L&C Global

Chính sách và thiết kế chương trình

Trụ cột này liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc ở Canada có hệ thống và thành kiến ​​trong chính sách cũng như thiết kế chương trình của IRCC. Mục tiêu là để hiểu những thành kiến, lỗ hổng trong chính sách và thiết kế chương trình hiện có, cải thiện cách tiếp cận chống phân biệt chủng tộc để phát triển các chính sách và phát triển các chương trình mới.

Cung cấp dịch vụ

Trụ cột này liên quan đến việc giải quyết sự phân biệt chủng tộc ở Canada có hệ thống và thành kiến ​​trong việc thực hiện chính sách, chương trình của IRCC với người nộp đơn và các đối tác bên ngoài.

Mục tiêu là để hiểu rõ sự phân biệt chủng tộc và thành kiến ​​trong hoạt động cung cấp chương trình cũng như đưa ra quyết định của các nhân viên IRCC, đồng thời phát triển và tích hợp các công cụ để chống phân biệt chủng tộc trong quá trình cung cấp dịch vụ nhằm giải quyết sự thiên vị.

Dữ liệu và nghiên cứu

Trụ cột này liên quan đến việc đưa ra bằng chứng mạnh mẽ để hỗ trợ công việc chống phân biệt chủng tộc ở Canada. Mục tiêu là tăng cường tính bao quát của dữ liệu liên quan đến các tiêu chuẩn của toàn chính phủ để hỗ trợ phân tích chống phân biệt chủng tộc.

IRCC nhận ra sự hiện diện của phân biệt chủng tộc ở Canada và trong tổ chức của họ. Mục tiêu của họ là trở thành một tổ chức bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc cũng như tăng lợi ích của các chương trình IRCC cho người Canada và những người mới nhập cư thông qua việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc trong các chính sách, chương trình, cung cấp dịch vụ và quản lý con người.

Nguồn: cicnews

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ