fbpx
loader
Định cư Canada diện Express Entry L&C Global

Canada mời 4.750 ứng viên thông qua Express Entry theo TEER mới

Canada mời 4.750 ứng viên thông qua Express Entry gần đây nhất. Điểm CRS tiếp tục giảm trong lần mời này.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã gửi thư mời cho 4.750 ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 491. Các ứng viên đủ điều kiện đã được mời từ Chương trình Canadian Experience Class (CEC), Chương trình Federal Skilled Worker (FSWP) và Chương trình Federal Skilled Trades (FSTP).

Số lượng ITA trong lần tổ chức này giống như hai lần trước vào ngày 9 tháng 11 và ngày 26 tháng 10. Điểm CRS đang tiếp tục giảm 2 hoặc 3 điểm sau mỗi vòng.

Thay đổi đối với Mã TEER (NOC 2021)

Vào ngày 16 tháng 11, IRCC đã giới thiệu mã TEER bản sửa đổi của NOC 2016 được sử dụng để xác định trình độ kỹ năng và nghề nghiệp của ứng viên Express Entry.

Định cư Canada diện Express Entry L&C Global
Định cư Canada diện Express Entry – L&C Global

Hệ thống mới phân loại nghề nghiệp dựa trên đào tạo, giáo dục, kinh nghiệm và trách nhiệm (TEER) liên quan. Hệ thống TEER mới đã sửa đổi các cấp độ kỹ năng của NOC 2016 và tạo ra 5 TEER tương đương.

NOC 2016 TEER (NOC 2021)
Loại kỹ năng 0 TEER 0
Kỹ năng cấp A TEER 1
Kỹ năng trình độ B TEER 2
Kỹ năng trình độ B TEER 3
Kỹ năng trình độ C TEER 4
Kỹ năng cấp độ D TEER 5

 

Với sự ra đời của hệ thống TEER, hiện có 16 nghề nghiệp mới đủ điều kiện tham gia Express Entry, trong khi 3 nghề nghiệp đã trở thành không đủ điều kiện. Các ngành nghề không đủ điều kiện vẫn có thể được chấp nhận theo các con đường nhập cư kinh tế khác, chẳng hạn như các chương trình đề cử cấp tỉnh.

Việc giới thiệu các ngành nghề mới nhằm mục đích nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực mà Canada hiện đang thiếu lao động có tay nghề cao như công nghệ, chăm sóc sức khỏe và lái xe tải.

Nguồn dịch tin tức về định cư Canada diện Express Entry: Canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global