Thẻ xanh Mỹ là gì?

Thẻ xanh Mỹ là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ thẻ thường trú nhân. Thẻ xanh cho phép người sở hữu làm việc và sinh sống tại Mỹ mà không bị hạn chế. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách bạn có thể theo dõi thẻ xanh, tình trạng hồ sơ NVC và trạng thái thẻ xanh của bạn cho dù bạn nộp đơn bên ngoài hay bên trong Mỹ.

Cơ quan chính phủ cấp thẻ xanh cho những người nhập cư sống trong nước là Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, hoặc USCIS. Khi USCIS đã nhận được đơn xin thẻ xanh, họ cung cấp một số cách để người nộp đơn kiểm tra tình trạng nhập cư của họ. Đây sẽ được gọi là thị thực I-485, thị thực I-140 hoặc thị thực I-130, tùy thuộc vào loại biểu mẫu được sử dụng khi bắt đầu đơn. Khi USCIS đã ban hành thẻ xanh của bạn, họ cũng cung cấp một số cách để theo dõi khi thẻ đang được chuyển đến.

Các cách theo dõi quy trình phát hành thẻ xanh

Có nhiều cách để theo dõi tình trạng thẻ xanh của bạn sau khi đăng ký. Các phương pháp giống nhau được sử dụng đối với những người nộp đơn trong hoặc bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, các quy trình này hơi khác nhau giữa hai nhóm này và các cơ quan khác nhau sẽ xử lý các giai đoạn cuối cùng của đơn đăng ký. Đảm bảo rằng bạn biết các cơ quan liên quan khi tìm hiểu cách theo dõi thẻ xanh của bạn.

Theo dõi thẻ xanh nếu đăng ký khi ở Mỹ

Nếu bạn đang sống ở Mỹ, khi nộp đơn xin thẻ xanh, bạn sẽ phải nộp Mẫu I-485. Điều này cho phép bạn nhận thẻ xanh mà không cần trở về nước hoặc hoàn thành thủ tục cấp thị thực. Trong các tài liệu chính thức về tài khoản USCIS của bạn, trạng thái thẻ xanh của bạn sẽ được gọi là thị thực I-485 của bạn.

Kiểm tra trạng thái trực tuyến

Cách dễ nhất để theo dõi tình trạng thẻ xanh của bạn là trực tuyến. Sau khi nhận được đơn xin thẻ xanh, USCIS sẽ gửi Thông báo Hành động hoặc Mẫu I-797C. Mẫu này sẽ cung cấp một Số Biên nhận gồm 13 kí tự, gồm 3 chữ cái và 10 số. Để theo dõi thẻ xanh, hãy truy cập trang web USCIS và tìm Trang Trực tuyến Tình trạng Hồ sơ. Nhập Số biên nhận vào thẻ tìm kiếm. Không nhập bất kỳ dấu gạch ngang nào (-) nhưng bao gồm tất cả các ký tự khác (chẳng hạn như *). Sau khi gửi, hệ thống sẽ cho phép bạn xem xét thị thực I-485 của bạn.

GettyImages 187591458 c6a8465e9b0147b99b8c73a22f1e186b
Theo dõi quy trình lấy thường trú nhân Hoa Kỳ

Kiểm tra trạng thái qua thư

Khi nộp đơn xin thẻ xanh, bạn sẽ phải cung cấp địa chỉ nhận thư trên Mẫu I-485. USCIS sẽ gửi tất cả các thông báo chính thức đến địa chỉ này trong quá trình nộp đơn, bao gồm các cập nhật về tình trạng thẻ xanh / thị thực I-485 của bạn. Do thời gian gửi thư, đây không phải là cách tốt nhất để theo dõi thẻ xanh trừ khi bạn không có quyền truy cập internet.

Kiểm tra trạng thái bằng email

Đối với các đơn đăng ký đến từ bên trong Hoa Kỳ, không có lựa chọn theo dõi thẻ xanh hoặc thực hiện kiểm tra trạng thái thẻ xanh (hoặc kiểm tra thị thực I-485) qua email.

Kiểm tra tình trạng trực tiếp

Việc theo dõi tình trạng thẻ xanh của bạn trực tiếp tốn nhiều thời gian. Trừ khi bạn cần trả lời những câu hỏi cụ thể liên quan đến đơn xin thẻ xanh của bạn. Bạn không thể thực hiện một cuộc hẹn trực tiếp trừ khi bạn gọi cho Trung tâm Liên hệ của USCIS trước. Đại diện Cấp 1 sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của bạn.

Họ sẽ chuyển bạn đến đại diện Cấp 2 nếu họ không thể đưa ra câu trả lời phù hợp. Họ có thể gọi lại trực tiếp cho bạn nếu họ không thể chuyển máy vào thời điểm đó. Nếu đại diện Cấp 2 không thể xử lý yêu cầu của bạn, họ sẽ giúp bạn sắp xếp một cuộc hẹn trực tiếp tại Văn phòng USCIS Field gần nhất.

Kiểm tra trạng thái bằng điện thoại

Nếu bạn không có quyền truy cập internet, bạn có thể thực hiện kiểm tra trạng thái USCIS bằng cách gọi cho Trung tâm Liên hệ USCIS. Số theo dõi thị thực của USCIS là 1-800-375-5283. Bạn sẽ cần có tên, ngày sinh, Số biên nhận USCIS và Số A (Số đăng ký người nước ngoài) để đảm bảo USCIS có thể nhanh chóng xác định đơn xin thẻ xanh của bạn.

Theo dõi thẻ xanh nếu đăng ký từ bên ngoài Hoa Kỳ

Cơ quan chịu trách nhiệm xử lý các giai đoạn cuối cùng của các đơn xin thẻ xanh đến từ bên ngoài Hoa Kỳ là Trung tâm Thị thực Quốc gia, hoặc NVC. USCIS sẽ chuyển đơn đăng ký được gửi từ bên ngoài Hoa Kỳ cho NVC, đơn xin này sẽ cung cấp thông tin theo dõi của riêng mình.

Bạn sẽ cần liên hệ với NVC ít nhất một lần mỗi năm trong quá trình nộp đơn của mình. Không làm như vậy sẽ dẫn đến việc đơn xin thẻ xanh của bạn bị chấm dứt. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ phải bắt đầu lại quy trình từ đầu, bao gồm cả việc trả phí nộp hồ sơ của chính phủ một lần nữa.

Kiểm tra trạng thái trực tuyến

Những đương đơn sống bên ngoài Hoa Kỳ có người thân hoặc người bảo lãnh ở Hoa Kỳ sẽ cần phải nộp Mẫu I-130. Những người nhập cư để làm việc sẽ cần phải nộp Mẫu I-140. Cả hai loại đương đơn sẽ cần phải nộp Mẫu đơn DS-260 trực tuyến, trong đó phác thảo đơn đăng ký.

Cùng với biểu mẫu này là Mẫu đơn DS-261, trong đó phác thảo các chi tiết liên hệ sẽ được sử dụng trong quá trình nộp đơn. Người nhận các bản cập nhật trong toàn bộ đơn đăng ký được gọi là đại diện của bạn. Trên Mẫu đơn DS-261, bạn có thể tự xưng là đại diện của mình để nhận thông tin cập nhật trực tiếp.

Sau khi nhận được tất cả các biểu mẫu liên quan, NVC sẽ gửi email hoặc thư thông báo, cùng với Mẫu I-797C. Mẫu này sẽ chứa một Số Hồ sơ gồm 13 ký tự, bao gồm 3 chữ cái và 10 số. Với Số Hồ sơ của bạn, hãy truy cập Trang Kiểm tra Tình trạng Thị thực của Trung tâm Đăng ký Điện tử Lãnh sự, hoặc CEAC.

Đảm bảo rằng Loại Đơn xin Thị thực được đổi thành “Thị thực Nhập cư (IV)”. Nhập Mã số hồ sơ vào hộp tìm kiếm. Cuối cùng, nhập mã xác minh bên dưới hộp tìm kiếm để kiểm tra Trạng thái hồ sơ NVC của bạn (hoặc thị thực I-140 cho những người sử dụng biểu mẫu đó).

Kiểm tra trạng thái qua thư

Khi nộp đơn xin thẻ xanh, bạn phải cung cấp địa chỉ nhận thư trên Mẫu I-130 hoặc Mẫu I-140 và Mẫu DS-261. USCIS sẽ gửi tất cả các thông báo chính thức qua thư đến địa chỉ này trong quá trình nộp đơn để cập nhật cho bạn về Trạng thái hồ sơ NVC hoặc thị thực I-140 của bạn.

Kiểm tra trạng thái bằng email

Bạn có thể kiểm tra Tình trạng Hồ sơ NVC của mình, hoặc đặt câu hỏi về đơn xin NVC của bạn bằng Biểu mẫu Yêu cầu Công khai trực tuyến. Biểu mẫu này có trên trang Thị thực Hoa Kỳ. Để gửi Mẫu Yêu cầu Công khai, bạn sẽ cần tên, ngày sinh, email, Số hồ sơ NVC và tên của người thân bảo lãnh (Mẫu I-130) hoặc chủ lao động của bạn (Mẫu I-140). NVC sẽ trả lời một biểu mẫu đã gửi thông qua email bạn nhập vào Biểu mẫu Yêu cầu Công khai.

Kiểm tra tình trạng trực tiếp

Đối với các đơn đến từ bên ngoài Hoa Kỳ, không có lựa chọn để theo dõi thẻ xanh hoặc để kiểm tra Tình trạng Hồ sơ NVC hoặc thị thực I-140 của bạn trực tiếp.

 

thẻ xanh Mỹ

Kiểm tra trạng thái bằng điện thoại

Nếu bạn không có quyền truy cập internet, bạn có thể kiểm tra Tình trạng Hồ sơ NVC của mình bằng cách gọi trực tiếp cho NVC. Số liên hệ cho việc này là +1-603-334-0700. Trước khi gọi, hãy cố gắng tìm truy cập internet tạm thời để kiểm tra giờ hoạt động hiện tại của NVC trên trang web của họ. NVC có khối lượng cuộc gọi cao. Thời gian chờ đợi trung bình để kết nối với NVC là 30 phút. Vì lý do này, hãy thử các phương tiện thay thế để kiểm tra tình trạng thẻ xanh của bạn nếu có thể.

Cách thiết lập cập nhật điện tử

Khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh, USCIS sẽ thông báo cho bạn qua đường bưu điện khi họ đã chấp nhận mẫu I-485 của bạn. Bạn cũng có lựa chọn nhận thông báo bằng văn bản hoặc email khi họ đã chấp nhận biểu mẫu của bạn. Để nhận được một trong hai loại thông báo, bạn phải gửi Biểu mẫu G-1145 cho USCIS. Để nhận thông tin cập nhật trong quá trình đăng ký, bạn phải tạo Tài khoản USCIS Trực tuyến.

Khi bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện, bạn có thể chọn phương thức liên hệ ưa thích để cập nhật thường xuyên tình trạng thẻ xanh của mình. Đây có thể là email, văn bản hoặc cả hai.

Đối với những người nộp đơn bên ngoài Hoa Kỳ, đại diện của bạn có thể nhận thông tin cập nhật thường xuyên từ NVC. Bạn phải điền vào Mẫu đơn DS-261 trực tuyến. Đại diện của bạn sẽ nhận được cả cập nhật qua bưu điện và email trong quá trình đăng ký và có thể thay mặt bạn thực hiện các yêu cầu. Bạn có thể tự đại diện cho chính mình để nhận thông tin cập nhật trực tiếp.

Cách Kiểm tra Đơn xin Thẻ Xanh bị trì hoãn

Nếu đơn xin thẻ xanh của bạn mất nhiều thời gian hơn bình thường, có một số cách để kiểm tra tình trạng tùy thuộc vào nơi bạn đã nộp đơn.

Nếu bạn nộp đơn từ bên trong Hoa Kỳ

USCIS Field Office của bạn sẽ cung cấp ước tính thời gian xử lý cho đơn đăng ký của bạn sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra. Bạn có thể hành động khi Biểu mẫu I-485 của bạn vượt quá thời gian ước tính. Bạn có thể truy cập trang web USCIS và tìm trang Kiểm tra Thời gian xử lý hồ sơ. Trên trang này, hãy tìm liên kết cho “Hỏi về một trường hợp ngoài thời gian xử lý thông thường ”. Bạn sẽ cần phải hoàn thành Mẫu yêu cầu kèm theo.

Điều này sẽ yêu cầu Số biên nhận, số A của bạn, ngày nộp đơn (ngày được USCIS chấp nhận), loại đơn bạn đã nộp và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng sẽ cần mô tả bản cập nhật cuối cùng mà bạn nhận được từ USCIS.

Nếu bạn nộp đơn từ bên ngoài Hoa Kỳ

NVC cung cấp Bản tin Thị thực, trong đó có các ngày ưu tiên quan trọng nhất có thể áp dụng cho bạn sau khi nộp đơn đăng ký. Bạn có thể hành động nếu bạn không nhận được phản hồi từ NVC trong hơn 2 tháng kể từ lần cập nhật cuối cùng của họ về Tình trạng Hồ sơ NVC của bạn.

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã thanh toán tất cả các khoản phí và nộp tất cả các tài liệu tài chính và dân sự liên quan mà NVC yêu cầu. Nếu bạn không thực hiện được cả hai bước, NVC sẽ ngừng xử lý đơn của bạn. Nếu bạn đã thanh toán tất cả các khoản phí và nộp tất cả các tài liệu, thì bạn có thể liên hệ với NVC theo hai cách. Bạn có thể gọi điện cho họ hoặc gửi Mẫu yêu cầu công khai trực tuyến.

Làm cách nào để cập nhật địa chỉ của tôi với USCIS?

Có nhiều cách để cập nhật USCIS khi bạn thay đổi địa chỉ. Việc này có thể được thực hiện trực tuyến thông qua biểu mẫu Thay đổi Địa chỉ, tài khoản USCIS của bạn, thư hoặc qua điện thoại. Để tránh bỏ lỡ các cập nhật quan trọng, bạn phải cập nhật địa chỉ của mình trong vòng 10 ngày kể từ ngày chuyển đến địa chỉ mới.

Trực tuyến

Nếu bạn nộp hồ sơ giấy tờ ban đầu của mình hoàn toàn trực tuyến, bạn đã tạo một tài khoản với USCIS. Điều này cho phép bạn xem tình trạng thẻ xanh của mình trực tuyến. Bằng cách đăng nhập, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để thay đổi địa chỉ của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nếu bạn không có tài khoản USCIS, bạn sẽ cần truy cập Biểu mẫu Thay đổi Địa chỉ trên trang web USCIS. Sau khi đọc các điều khoản của biểu mẫu, bạn sẽ phải nhấp vào “tiếp tục”. Khi hệ thống hỏi bạn đã nộp đơn liên quan đến nhập cư chưa, bạn phải nhấp vào “có”. Sau đó, bạn phải nhập loại biểu mẫu bạn đã gửi cùng với những thông tin liên quan. Bạn sẽ cần nhập Số biên nhận của mình và mã zip được sử dụng khi nộp biểu mẫu ban đầu.

Từ đây, bạn phải điền chi tiết tên và ngày sinh, quốc tịch hiện có, địa chỉ email, địa chỉ cũ và địa chỉ mới. Sau khi nhập mã xác minh, địa chỉ của bạn sẽ được thay đổi.

Qua thư

Để thay đổi địa chỉ của bạn qua đường bưu điện, những người nộp đơn sống bên ngoài Hoa Kỳ phải gửi Biểu mẫu AR-11. Bạn sẽ cần số Hồ sơ NVC, tên của bạn, ngày sinh của bạn và loại biểu mẫu bạn đã nộp khi bắt đầu đơn đăng ký. Bạn cũng sẽ cần số A của mình.

Thay vào đó, những người nhập cư sống ở Hoa Kỳ phải yêu cầu người bảo lãnh của họ nộp Mẫu I-865. Mỗi người bảo lãnh phải nộp đơn này ngay cả khi họ sống ở cùng địa chỉ với người nộp đơn.

Bằng điện thoại

Những người nhập cư sống ở Hoa Kỳ có thể gọi cho USCIS theo số 1-800-375-5283 và ngay lập tức thông báo cho họ về sự thay đổi địa chỉ. Mặc dù những người nộp đơn sống bên ngoài Hoa Kỳ cũng có thể gọi đến số này, nhưng họ vẫn được yêu cầu gửi Biểu mẫu AR-11 hoặc cung cấp thông báo trực tuyến trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ.

Nguồn: US GOV

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Bạn vui lòng để lại thông tin liên hệ, các chuyên viên L&C Global Consultant sẽ sớm liên hệ và tư vấn MIỄN PHÍ. Hoặc, có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline 028 3636 7979

    Chương trình định cư quan tâm

    Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
    Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ