Cách để nhập cảnh Canada trở lại khi có lệnh trục xuất

Chính phủ có thể ra lệnh trục xuất khỏi Canada cho những người không phải là công dân của đất nước. Nếu không may rơi phải trường hợp này, dưới đây là cách bạn có thể xin nhập cảnh Canada lại.

Canada có thể ra lệnh cho những người không phải là công dân rời khỏi đất nước bằng cách ban hành lệnh trục xuất khỏi Canada. Một số lý do cho các lệnh như vậy có thể bao gồm hành vi phạm tội và vi phạm luật nhập cư Canada. Nếu bạn đang phải chịu lệnh , bạn có thể cần Giấy phép Trở lại Canada (ARC) để được phép nhập cảnh Canada lần nữa.

Việc bạn có được cấp ARC hay không phụ thuộc vào một số điều. Điều quan trọng nhất là: bạn đã nhận được loại lệnh rời đi nào, cũng như bạn có tuân thủ lệnh hay không và vào lúc nào. Trong mọi trường hợp, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu thông quan khác.

Thực tế có ba loại lệnh rời đi khác nhau. Từ mức độ ít nhất đến mức độ nghiêm trọng nhất, chúng là:

1. Lệnh xuất cảnh

Đây là lệnh buộc bạn rời khỏi Canada trước một thời hạn nhất định. Nó không giới hạn khả năng và thời gian nhập cảnh Canada trở lại của bạn. Nếu bạn tuân thủ lệnh xuất cảnh trong khoảng thời gian đó và xác minh việc rời đi của bạn với nhân viên nhập cư Canada, thì bạn sẽ không cần đến ARC. Tuy nhiên, nếu bạn rời Canada sau 30 ngày hoặc không xác nhận việc rời đi của mình, lệnh xuất cảnh sẽ trở thành lệnh trục xuất. Điều này có nghĩa là nó đã trở nên nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần có ARC.

2. Lệnh loại trừ

Đây là lệnh yêu cầu bạn rời khỏi Canada và không được phép nhập cảnh Canada trở lại trong vòng ít nhất mười hai tháng sau đó. Nếu bạn tuân thủ Lệnh loại trừ trong thời hạn mà Lệnh này đặt ra và xác nhận việc khởi hành của bạn với các cơ quan chức năng của Canada, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận khởi hành. Nếu bạn nhận được Giấy chứng nhận khởi hành và mười hai tháng đã trôi qua kể từ khi đó, bạn sẽ không cần ARC. Nếu bạn không nhận được Giấy chứng nhận khởi hành hoặc chưa quá mười hai tháng trôi qua, bạn sẽ cần đến ARC.

khả năng nhập cảnh Canada tùy thuộc vào loại lệnh trục xuất của bạn

3. Lệnh trục xuất

Nếu bạn nhận được bất kỳ lệnh trục xuất nào, về mặt lý thuyết, bạn sẽ bị cấm nhập cảnh Canada vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là bạn phải đăng ký được “Giấy phép Trở lại Canada” –  ARC, bất kể bạn đã rời đi như thế nào và đã trôi qua bao nhiêu thời gian.

Nếu bạn cần ARC, bạn không nên đăng ký loại giấy tờ này một cách riêng lẻ. Thay vào đó, bạn nên giải quyết vấn đề này trong đơn xin tổng quan đến Canada của mình. Ví dụ: đính kèm nó với yêu cầu cho giấy phép lao động của bạn. Bạn không thể nhận ARC tại biên giới Canada hoặc từ bên trong Canada, vì vậy bạn phải đăng ký trước chuyến đi của mình.

Nếu bạn cần ARC, bạn phải trả phí xử lý là 400 đô la. Bạn cũng phải gửi kèm một lá thư giải thích lý do tại sao Canada nên cấp ARC cho bạn. Tài liệu này phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và được đánh máy — hoặc viết bằng bút đen.

Nếu bạn không rời đi trước thời hạn hoặc báo cáo việc rời đi, bạn nên giải thích lý do tại sao. Chính phủ có thể yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn hoặc cung cấp thêm tài liệu, họ sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Bất kỳ tài liệu nào bạn gửi không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải kèm theo bản dịch được chứng thực.

Nếu bạn đang nộp đơn xin ARC từ Hoa Kỳ, bạn có thể nộp đơn cho lãnh sự quán Canada ở thành phố Los Angeles hoặc New York.

Canada quyết định cấp ARC bằng cách sử dụng một số yếu tố. Bao gồm:

  • Tại sao lệnh trục xuất được ban hành;
  • Khả năng bạn lặp lại hành vi đã khiến Canada ban hành lệnh trục xuất;
  • Thời gian kể từ khi thực hiện lệnh trục xuất hoặc khi bạn rời Canada;
  • Hành vi của bạn kể từ khi rời Canada.

Lý do bạn muốn quay nhập Canada cảnh trở lại. Nói chung, lý do càng khẩn cấp (do cam kết công việc hoặc gia đình trong kỳ nghỉ) thì khả năng nhận được ARC càng cao.

Các sĩ quan nhập cư Canada có toàn quyền quyết định khi cấp ARC. Không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được. Và ARC cũng có thể mất nhiều thời gian để xử lý và không có khung thời gian nhất định. Do đó, bạn nên trình bày một lý do có tổ chức, kỹ lưỡng và thuyết phục.

khả năng nhập cảnh Canada tùy thuộc vào loại lệnh trục xuất của bạn

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ