fbpx
loader
Bốc thăm định cư Manitoba PNP

Bốc thăm Manitoba PNP 243 ứng cử viên được mời

Manitoba đã mời 243 ứng cử viên nhập cư Canada đăng ký đề cử cấp tỉnh vào ngày 8 tháng 4.

Các ứng viên được mời hiện có thể đăng ký đề cử tỉnh thông qua chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP). Nếu có được đề cử, họ sẽ được hỗ trợ cho đơn xin thường trú cuối cùng của mình.

Tỉnh bang này thường mời những người nhập cư đăng ký thông qua ba luồng PNP sau: Skilled Workers in Manitoba, International Education Stream, và Skilled Workers Overseas. Ở những luồng Skilled Worker, ứng viên sẽ được yêu cầu gửi hồ sơ EOI trước đó.

Dưới đây là kết quả ở vòng bốc thăm mới nhất:

  • Skilled Workers in Manitoba— 208 thư mời với điểm EOI tối thiểu là 456;
  • Skilled Workers Overseas— 14 thư mời với điểm EOI tối thiểu là 708; và
  • International Education Stream— 21 thư mời, không yêu cầu về điểm EOI.

Có tổng cộng 15 thư mời, còn được gọi là Letter of Advice to Apply (LAA), được gửi đến các ứng viên Express Entry.

Định cư Canada Manitoba

Các chương trình nhập cư Manitoba

Manitoba có một số chương trình nhập cư dành riêng cho việc thu hút các nhân tài quốc tế định cử tại tỉnh. Chính quyền tỉnh quản lý việc nhập cư của họ thông qua MPNP, hỗ trợ những đơn xin nhập cư đến chính phủ liên bang. Các tỉnh bang Canada không có quyền hạn cấp tình trạng thường trú, nhưng họ có thể hỗ trợ những đơn đăng ký bằng cách ban hành đề cử tỉnh.

Để được hưởng lợi ích từ đề cử tỉnh bang này, ứng viên cần đăng ký một EOI với MPNP. Điều này giúp ứng viên có khả năng nhận được LAA thông qua các luồng nhập cư như:  Skilled Workers in Manitoba và Skilled Workers Overseas.

Khi đó, tỉnh bang sẽ xếp hạng ứng viên trên thang điểm 1000, dựa trên các yếu tố nhân lực cũng như sự kết nối của ứng viên đối với nơi đây.

Danh mục Skilled Workers Overseas và Skilled Workers in Manitoba được thiết kế với mục đích cho phép tỉnh bang xác định được những ứng viên có khả năng đáp ứng nhu cầu lao động ở tỉnh.

Các ứng viên ở nước ngoài cần thể hiện được mối liên kết giữa họ với Manitoba thông qua các mối liên hệ gia đình, kinh nghiệm trước đó ở Manitoba, hoặc thư mời thông qua một trong những Sáng kiến ​​Tuyển dụng Chiến lược của Manitoba (Manitoba’s Strategic Recruitment Initiatives). Ứng viên không cần phải sinh sống ở Manitoba vào thời điểm nộp đơn để có thể đủ điều kiện.

Để nhận được thư mời thông qua danh mục Skilled Workers In Manitoba, ứng viên cần phải có lời mời làm việc toàn thời gian từ nhà tuyển dụng tại tỉnh.

Các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình học tại Manitoba có thể nhận được LAA theo luồng International Education Stream nếu họ thể hiện được những kĩ năng phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Manitoba PNP

Manitoba mời các ứng viên Express Entry

Express Entry là phương thức chính giúp Canada quản lý các đơn đăng ký của những lao động lành nghề. Ứng viên có thể bỏ qua quy trình PNP và nhận được thư mời thường trú thông qua việc đăng ký trực tiếp đến Express Entry. Tuy nhiên, có được đề cử tỉnh sẽ đảm bảo rằng IRCC sẽ mời bạn đăng ký thường trú.

Express Entry là một hệ thống quản lý đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư liên bang. Sau khi gửi hồ sơ, bạn sẽ được xếp hạng dựa trên hệ thống CRS, xem xét các yếu tố như độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, học vấn và kĩ năng ngôn ngữ.

Những ứng viên với điểm số cao nhất sẽ nhận được thư mời đăng ký thường trú thông qua các đợt bốc thăm Express Entry thường xuyên.

Bạn sẽ nhận được 600 điểm CRS nếu có đề cử tỉnh từ PNP, như là đề cử của Manitoba. Phần thưởng này đủ cao để cho phép bạn nhận được ITA trong đợt bốc thăm Express Entry.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí