7 bằng chứng cần có để định cư Mỹ diện EB2 NIW

Để chứng minh bản thân có “khả năng đặc biệt” hoặc có thể “mang lại lợi ích quốc gia” theo yêu cầu của chương trình định cư Mỹ EB2 NIW. Bạn sẽ phải cung cấp các bằng chứng về các thành tích cụ thể mà bản thân đã đạt được trong hồ sơ của mình.

Dưới đây là danh sách các bằng chứng thường được bao gồm trong các đơn khởi kiện EB-2 NIW (National Interest Waiver) của chúng tôi, cũng như giải thích về cách mỗi loại bằng chứng có thể đáp ứng các yêu cầu đối với NIW (National Interest Waiver).

1. Ấn phẩm & Hồ sơ trích dẫn (bao gồm các bài báo, chương sách và sách)

bằng chứng cần có để định cư Mỹ diện EB2 NIW-sách báo ấn phẩm

Hồ sơ công bố hoàn chỉnh nên được đính kèm với đơn yêu cầu để chứng minh thành tích khoa học trong quá khứ của người nước ngoài.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc xuất bản sẽ không thể hiện được tầm ảnh hưởng của người nước ngoài trong lĩnh vực này. Hồ sơ xuất bản phải được kèm theo hồ sơ trích dẫn để chứng minh ảnh hưởng của công việc của người nước ngoài trong lĩnh vực của họ và cho thấy rằng ấn phẩm của họ đang được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, các yếu tố tác động của tạp chí và hồ sơ trích dẫn trung bình cho lĩnh vực này có thể được sử dụng để cho thấy người nước ngoài có mức độ ảnh hưởng cao hơn mức độ ảnh hưởng của nhà nghiên cứu trung bình trong lĩnh vực này. Cần lưu ý rằng không có “con số kì diệu” các trích dẫn sẽ đảm bảo sự chấp thuận của NIW (National Interest Waiver),

2. Thư giới thiệu

bằng chứng cần có để định cư Mỹ diện EB2 NIW - thư giới thiệu

Thư giới thiệu là một khía cạnh quan trọng của đơn kiến nghị NIW (National Interest Waiver). Thư giới thiệu độc lập (từ những người chưa bao giờ làm việc hoặc học tập với bạn, cộng tác với bạn hoặc tư vấn cho công việc của bạn), sẽ có ảnh hưởng với USCIS hơn nhiều so với thư từ những người giới thiệu phụ thuộc và điều này cần được cân nhắc khi lựa chọn người giới thiệu .

Thư giới thiệu nên thảo luận về những đóng góp nghiên cứu của bạn và tầm quan trọng của chúng trong điều kiện của giáo dân, và cũng bình luận trực tiếp về lợi ích của công việc của bạn đối với Hoa Kỳ. Thư giới thiệu cũng là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh việc thực hiện công việc của một người.

Thư giới thiệu từ một người đã sử dụng công việc của bạn và có thể giải thích cách họ đã làm như vậy trong thư, là một cách tuyệt vời để củng cố hồ sơ của bạn. Là một phần của dịch vụ, chúng tôi sẽ soạn thảo tất cả các thư giới thiệu cho bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho bạn về việc lựa chọn người giới thiệu thích hợp và bao nhiêu lá thư nên được soạn thảo cho trường hợp của bạn.

Chúng tôi đề ra một chiến lược rõ ràng khi soạn thảo các thư giới thiệu để đảm bảo rằng các thư đó chứa tất cả các tuyên bố cần thiết để chứng minh cho các tuyên bố mà chúng tôi đã đưa ra trong đơn kiến nghị. Cuối cùng, chúng tôi không bao giờ dựa vào các mẫu để soạn thảo thư, và thay vào đó, mỗi bức thư sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân và chiến lược cho đơn của bạn.

3. Tài trợ của Chính phủ

Tài trợ từ các tổ chức hoặc cơ quan chính phủ có uy tín như US Military, NIH, NASA, v.v. là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tầm quan trọng quốc gia đối với công việc của người nước ngoài. Điều cần thiết là phải chứng minh mức độ tham gia cao của công dân nước ngoài trong việc xin tài trợ và vai trò quan trọng của họ trong nghiên cứu liên quan đến tài trợ sau khi được cấp.

4. Tư cách thành viên

Nếu tư cách thành viên thuộc lĩnh vực chuyên môn của công dân nước ngoài và yêu cầu thành tích xuất sắc làm tiêu chí lựa chọn, thì tư cách thành viên có thể cải thiện thông tin tổng thể của công dân nước ngoài.

5. Giải thưởng

bằng chứng cần có để định cư Mỹ diện EB2 NIW - giải thưởng

Đối với các giải thưởng nhằm củng cố kiến nghị NIW, lý tưởng nhất là chúng cần được trao đặc biệt cho công dân nước ngoài và được quốc gia / quốc tế công nhận. Giải thưởng dành cho các cá nhân tại một tổ chức, thành phố hoặc tiểu bang / khu vực / tỉnh cụ thể sẽ không có ảnh hưởng lớn.

Ví dụ, một giải thưởng do Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ trao có thể sẽ được công nhận trên toàn quốc vì đây là tổ chức chuyên nghiệp lớn nhất dành cho các nhà hóa học ở Hoa Kỳ

5. Các Tài Liệu Đã Xuất Bản Về Công Dân Nước Ngoài

Lợi ích của công việc của một người đối với Hoa Kỳ có thể được thể hiện qua các phương tiện truyền thông đưa tin. Nếu các bài báo hoặc tài liệu được xuất bản được sử dụng làm bằng chứng tập trung vào công dân nước ngoài và / hoặc công việc mà họ đã thực hiện trong lĩnh vực nỗ lực và các phương tiện truyền thông được quốc gia hoặc quốc tế công nhận, thì điều này sẽ hữu ích cho đơn kiến nghị NIW

6. Bằng sáng chế, Hợp đồng, Giấy phép và Chuyển giao Công nghệ

NIW - Chứng mình bằng các sáng chế

Một hồ sơ bằng sáng chế hoàn chỉnh, kèm theo trích dẫn hoặc bằng chứng thương mại hóa sẽ hữu ích đáng kể cho việc chứng minh tính hữu ích của công việc của người nước ngoài được ngành công nghiệp chấp nhận. Các bằng chứng tương tự khác bao gồm hợp đồng, giấy phép và chuyển giao công nghệ cũng là minh chứng cho việc thực hiện công việc của công dân nước ngoài.

7. Bằng chứng về những người khác sử dụng/ dựa vào công việc của công dân nước ngoài

Nếu công việc hoặc sự trợ giúp của công dân nước ngoài được yêu cầu bởi các nhà nghiên cứu từ các tổ chức bên ngoài, điều này cho thấy tác động và ý nghĩa của nỗ lực của công dân nước ngoài. Các tài liệu như thư từ qua email và xác nhận trên các ấn phẩm thương mại lớn hoặc các phương tiện truyền thông lớn là bằng chứng tốt.

Tóm lại, cần trình bày nhiều bằng chứng khác nhau để chứng minh cách người nước ngoài đủ điều kiện để được Miễn trừ lợi ích Quốc gia.

Tuy nhiên, chỉ đơn giản là liệt kê những thành tựu của người nước ngoài là chưa đủ. Một cách tiếp cận tổng thể phải được thực hiện để đảm bảo rằng toàn bộ đơn khởi kiện, thư giới thiệu và bằng chứng hỗ trợ sẽ chứng minh rằng người nước ngoài đủ điều kiện để được Miễn trừ lợi ích Quốc gia.

Đây là mục tiêu của L&C Global Consultant, chúng tôi có thể đảm bảo rằng đơn kiến nghị của bạn sẽ giải quyết tất cả các khía cạnh cần thiết của các yêu cầu về Miễn trừ lợi ích Quốc gia cần thiết để bạn có thể thành công.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ