Những hướng dẫn mới được IRCC ban hành nhằm giúp các nhân viên IRCC đánh giá các đơn đăng ký cho các nhánh nhập cư dành cho người lao động thiết yếu và sinh viên tốt nghiệp.

Hướng dẫn mới của IRCC hỗ trợ đánh giá đơn định cư cho lao động thiết yếu và sinh viên tốt nghiệp

Vào ngày 26 tháng 5, IRCC đã ban hành các hướng dẫn cho chương trình mới với thông tin rõ ràng hơn về các tiêu chí đủ điều kiện cho sáu chương trình thường trú mới.

Nhánh sinh viên quốc tế tốt nghiệp nói tiếng Anh (English-speaking International Graduate stream) đã đạt được hạn ngạch 40,000 đơn đăng ký chỉ sau một ngày. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nhập cư Marco Mendicino đã tuyên bố IRCC sẽ xem xét và điều chỉnh hạn ngạch cho các nhánh khác nhau.

Hai nhánh nhập cư dành cho người lao động thiết yếu nói tiếng Anh đã nhận được hơn 11,000 đơn đăng ký, và hạn ngạch tổng hợp cho cả hai nhánh là 50,000 đơn.

Ba nhánh dành cho người nhập cư nói tiếng Pháp có số lượng tiếp nhận ít hơn rất nhiều, mặc dù việc này đã được dự đoán trước do số lượng người nói tiếng Pháp tại Canada rất ít, và đồng thời những dòng nhập cư này cũng không có hạn ngạch; do đó ứng viên có thời gian đến ngày 6 tháng 11 để gửi hồ sơ đến IRCC.

Những hướng dẫn về chương trình được IRCC ban hành trên website của họ vào ngày 26 tháng 5 là nhằm giúp những nhân viên IRCC đánh giá các đơn đăng ký được gửi theo 6 nhánh thường trú mới này.

Hướng dẫn nếu rõ rằng người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau để được phê duyệt theo bất kỳ nhánh nào trong sáu nhánh:

 • Nhập cảnh hợp pháp vào Canada và có tình trạng cư trú tạm thời
 • Mức độ thông thạo ngôn ngữ chính thức
 • Kinh nghiệm làm việc hiện tại
 • Ý định cư trú ngoài Quebec
 • Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện
 • Các yêu cầu giáo dục

6 nhánh nhập cư mới Canada

Nhập cảnh hợp pháp vào Canada và có tình trạng cư trú tạm thời

IRCC lưu ý rằng tất cả những người nộp đơn phải đang ở tại Canada với tính trạng tạm trú hợp lệ và phải có mặt tại Canada vào thời điểm đơn đăng ký thường trú được nhận và khi IRCC phê duyệt đơn đăng ký. Những người không có tính trạng tạm trú tại Canada, như những người xin tị nạn, sẽ không đủ điều kiện đăng ký theo 6 nhánh nhập cư mới này.

Thông thạo ngôn ngữ chính thức

Những lao động thiết yếu cần phải chứng minh rằng họ có điểm CLB ít nhất là 4 trên bài kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định bởi IRCC. Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp cần điểm số tối thiểu là 5. Bên dưới là một số các lựa chọn cho bài kiểm tra ngôn ngữ:

Tiếng Anh

 • IELTS: International English Language Testing System (chỉ chấp nhận bài kiểm tra General Training)
 • CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program

Tiếng Pháp

 • TEF Canada: Test d’évaluation de français
 • TCF Canada: Test de connaissance du français (chỉ ở tiếng Pháp)

Kinh nghiệm làm việc hiện tại

Các ứng viên phải đang làm việc tại Canada để đủ điều kiện tham gia các luồng này. IRCC lưu ý rằng việc làm hiện tại phải:

 • ở tại Canada
 • có thể ở bất kỳ nghề nghiệp nào
 • phải hợp pháp
 • phải được trả bằng tiền công hoặc tiền hoa hồng
 • không phải là công việc tự kinh doanh trừ khi làm việc như một bác sĩ y khoa được trả lương bởi một cơ quan y tế

IRCC lưu ý định nghĩa “hiện đang được tuyển dụng” là ngày gửi đơn đăng ký đến IRCC. Ứng viên không cần phải duy trì tình trạng làm việc trong suốt quá trình xử lý đơn đăng ký và việc làm tại thời điểm nộp đơn có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian.

Khi xác định xem người nộp đơn là người được tuyển dụng hay tự kinh doanh, các viên chức IRCC sẽ xem xét các yếu tố như:

 • quyền tự chủ của người lao động, chẳng hạn như mức độ kiểm soát của họ đối với công việc và cách nó được thực hiện
 • về việc liệu người lao động có sở hữu hoặc đang cung cấp các công cụ cần thiết để hoàn thành công việc
 • về việc người lao động có cần phải thực hiện công việc một mình hay liệu họ có thể ký hợp đồng phụ hoặc thuê thêm nhân sự để hoàn thành công việc hay không
 • nếu có rủi ro tài chính liên quan đến người lao động
 • các chi tiết liên quan khác như hợp đồng

nhập cư Quebec Canada

Ý định cư trú ngoài Quebec

Sáu chương trình này dành cho những người nộp đơn có ý định cư trú ở bất kỳ đâu tại Canada ngoài tỉnh Quebec. Nhân viên IRCC được hướng dẫn để thông báo cho người nộp đơn về những lo ngại của họ nếu họ không thể thuyết phục được người nộp đơn có ý định cư trú bên ngoài Quebec.

Kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện

Người lao động thiết yếu phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • đã có kinh nghiệm làm việc thuộc mã NOC đủ điều kiện, với ít nhất 1.560 giờ trong ba năm trước khi gửi đơn đăng ký
 • người nộp đơn phải được phép làm việc ở Canada
 • có công việc ở tại Canada
 • được trả lương hoặc trả hoa hồng
 • người nộp đơn không được tự kinh doanh trừ khi họ là một bác sĩ y khoa được trả lương bởi một cơ quan y tế

Các yêu cầu về giáo dục

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hoàn tất chương trình học tại Cơ sở giáo dục được chỉ định của Canada (DLI)
 • Người nộp đơn đã hoàn thành chương trình của họ tại một DLI Canada không sớm hơn tháng 1 năm 2017
 • Người nộp đơn phải có giấy phép học tập khi đăng ký tại DLI
 • Người nộp đơn đã nhận được chứng chỉ đủ điều kiện (ví dụ: bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng nhận từ một chương trình liên quan đến công việc trong lĩnh vực thương mại yêu cầu tay nghề cao)
 • Chỉ chấp nhận một hoặc nhiều chứng chỉ nếu việc học kết hợp ở Canada tương đương với chứng chỉ 2 năm (thời hạn ít nhất 16 tháng).

Nhập cư Canada với 6 lộ trình mới

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ