Nếu bạn bảo lãnh cho vợ/chồng hoặc bạn đời của mình trở thành thường trú nhân Canada, bạn phải ký một cam kết, trong đó bạn hứa sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhu cầu cơ bản của vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn (con cái phụ thuộc của bạn, nếu có).

Khi sở hữu thẻ xanh trở thành thường trú nhân Canada, người được bảo lãnh có thể sinh sống, làm việc hợp pháp cùng vợ (chồng), con cái tại Canada và hưởng các phúc lợi xã hội từ Chính phủ. Sau vài năm, nếu đủ điều kiện, người được bảo lãnh có thể thi bằng quốc tịch trở thành công dân Canada.

Các nhu cầu cơ bản bao gồm:

 • Thức ăn, quần áo, chỗ ở và bất cứ thứ gì khác cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
 • Chăm sóc răng miệng, chăm sóc mắt và chăm sóc sức khỏe khác không được các dịch vụ y tế công cộng chi trả.

Trước khi ký vào thỏa thuận cam kết, bạn phải chắc chắn rằng người được bảo lãnh sẽ không cần phải yêu cầu chính phủ trợ giúp tài chính. Ngoài ra, nếu họ nhận trợ cấp xã hội từ chính phủ, bạn sẽ phải trả lại số tiền họ đã nhận trong thời gian bạn chịu trách nhiệm cho họ.

Cam kết là một lời hứa hỗ trợ có ràng buộc. Nó cho rằng bạn có trách nhiệm hỗ trợ người nộp đơn trở thành thường trú nhân Canada trong suốt thời gian cam kết, ngay cả khi tình hình thay đổi. Cam kết sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi:

 • Người mà bạn bảo lãnh trở thành công dân Canada
 • Bạn ly hôn, ly thân hoặc mối quan hệ với người được bảo lãnh tan vỡ
 • Bạn hoặc người được bảo lãnh chuyển đến một tỉnh hoặc quốc gia khác
 • Bạn gặp vấn đề tài chính

Thường trú nhân Canada: Nghĩa vụ của bạn khi bảo lãnh vợ/chồng L&C Global

Thời hạn của cam kết là bao lâu?

Thời hạn của cam kết là khác nhau đối với cư dân của Quebec so với phần còn lại của Canada. Đối với tất cả các vùng của Canada ngoại trừ Quebec, nếu bạn đang bảo lãnh vợ/chồng, bạn đời hoặc đối tác vợ chồng, thời hạn của cam kết là 3 năm kể từ ngày người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân.

Nếu bạn đang bảo lãnh một đứa trẻ phụ thuộc trên 22 tuổi, thời hạn của cam kết cũng là 3 năm. Nếu đứa trẻ phụ thuộc dưới 22 tuổi, thời hạn của cam kết là 10 năm kể từ ngày chúng trở thành thường trú nhân Canada hoặc cho đến khi đứa trẻ đó đủ 25 tuổi, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Bạn có thể hủy bỏ cam kết của mình không?

Nếu bạn thay đổi ý định và không còn muốn bảo lãnh vợ/chồng hoặc bạn đời, bạn phải viết thư cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về hồ sơ. Việc rút lại cam kết sẽ chỉ được phép nếu nó được IRCC chấp thuận.

Hồ sơ cần chuẩn bị của người được bảo lãnh

 • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng trước thời gian bạn định xin visa tới Canada.
 • Khai sinh.
 • Chứng minh nhân dân.
 • Hộ khẩu.
 • Hộ chiếu.
 • Giấy Đăng Ký Kết Hôn (bắt buộc đối với diện bảo lãnh vợ chồng).
 • Giấy Ly Hôn (bắt buộc nếu người được bảo lãnh đã từng ly hôn trước đây).
 • Giấy chấp thuận cho người thân xuất cảnh (nếu con cái đi theo dưới 18 tuổi).

Thường trú nhân Canada: Nghĩa vụ của bạn khi bảo lãnh vợ/chồng L&C Global

Nguồn: canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ