Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân tại British Columbia và khung thu nhập đóng thuế.

Tỷ suất thuế thu nhập cá nhân tại British Columbia

Tỷ suất thuế thuế thu nhập cá nhân ở tỉnh BC được áp dụng theo các khung thuế cụ thể. Khung thuế có nghĩa là một khoảng thu nhập hàng năm. Nếu thu nhập vượt quá một mức nhất định thì sẽ bị đánh thuế ở mức cao hơn. Khung thuế được lập ra hàng năm dựa vào chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh BC (BC CPI – Consumer Price Index)

Đối với tỷ suất thuế vào năm 2020, khung thuế đã tăng hơn so với những năm trước với tỷ suất là 2,5% BC CPI.

Khung thuế và tỷ suất thuế thu nhập cá nhân tại British Columbia vào năm 2020

Thu nhập chịu thuế – khung 2020 Tỷ suất thuế
$0 đến $41,725 5.06%
$41,725.01 đến $83,451 7.70%
$83,451.01 đến $95,812 10.50%
$95,812.01 đến $116,344 12.29%
$116,344.01 đến $157,748 14.70%
$157,748.01 đến $220,000 16.80%
Trên $220,000* 20.5%

 

Ngân sách 2020 đề xuất thêm khung thuế thu nhập cá nhân mới cho thu nhập trên $220,000 với tỷ suất là 20.5%

Thuế suất được áp dụng dựa trên cơ sở cộng dồn. Ví dụ, nếu thu nhập chịu thuế của bạn hơn $41,725, thì

  • Thuế suất cho $41,725 đầu tiên là 5.06%
  • $41,725 tiếp theo là 7.70%
  • $12,361 tiếp theo của nguồn thu nhập chịu thuế sẽ là 10.5%
  • $20,532 thu nhập chịu thuế tiếp theo là 12.29%,
  • $41,404 tiếp theo sẽ chịu thuế suất 14.70%
  • $62,252 tiếp theo là 16.8%
  • Và ngân sách 2020 đề xuất bất kể thu nhập nào trên $220,000 sẽ chịu thuế suất là 20.5%.

Khung thuế và tỷ suất thuế thu nhập cá nhân tại British Columbia vào năm 2019

Thu nhập chịu thuế – khung 2020 Tỷ suất thuế
$0 đến $40,707 5.06%
$40,707.01 đến $81,416 7.70%
$81,416.01 to $93,476 10.50%
$93,476.01 to $113,506 12.29%
$113,506.01 to $153,900 14.70%
Trên $153,900$220,000* 16.80%

 

Truy cập Personal Income Tax Rerate: 2010- 2018 để biết thêm về tỷ suất thuế thu nhập cá nhân vào năm 2010-2018

Thuế tối thiểu thay thế

Nếu bạn đang chịu mức thuế tối thiểu theo đạo luật thuế thu nhập cá nhân liên bang, bạn cũng phải tuân theo mức thuế tối thiểu của BC. Thuế tối thiểu của BC được tính theo phần trăm thuế tối thiểu liên bang của bạn, với mức hiện tại là 33.7%.

Nguồn: Gov.bc.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ