Chính phủ Alberta tiếp tục xây dựng một tương lai kinh tế ở Alberta với sự tập trung vào phát triển kinh tế, tạo việc làm và đa dạng hóa chất lượng cho người dân.

Doanh thu cao liên tục từ thuế thu nhập doanh nghiệp và các nguồn doanh thu khác đã duy trì mức thặng dư là 12,3 tỷ đô la trong năm nay. Với doanh thu được dự báo là 76,9 tỷ đô la và chi phí là 64,6 tỷ đô la khoản thặng dư này cho phép chính phủ Alberta trả bớt khoản nợ 13,4 tỷ đô la trong năm nay. Điều này làm giảm khoản nợ do người đóng thuế hỗ trợ xuống còn 79,8 tỷ đô la và tiết kiệm cho người dân Alberta hàng triệu đô la tiền lãi.

Đồng thời, chính phủ sẽ cam kết thêm 10,8 tỷ đô la trong 3 năm tới để tiết kiệm, giảm nợ và các ưu tiên khác nhằm đảm bảo hơn nữa sự thịnh vượng kinh tế ở Alberta trong tương lai.

Triển vọng kinh tế ở Alberta

Lạm phát cao, lãi suất tăng và bất ổn chính trị đang làm chậm hoạt động kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế ở Alberta được định vị tốt để vượt qua những thách thức này.

Kinh tế ở Alberta L&C Global
Kinh tế ở Alberta – L&C Global

Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Alberta dự kiến ​​sẽ tăng 4,8% vào năm 2022 và 2,7% vào năm 2023. Các yếu tố cơ bản vững chắc của tỉnh bao gồm dân số trẻ ngày càng tăng, thu nhập cao và chi phí sinh hoạt thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng trong những năm tới.

Thông tin nhanh

  • Thặng dư cho năm 2022-2023 được dự báo là 12,3 tỷ USD. Con số này thấp hơn mức thặng dư 13,2 tỷ đô la
  • Tổng doanh thu trong năm 2022-2023 được dự đoán là 76,9 tỷ đô la cao hơn 1 tỷ đô la so với cập nhật tài chính quý đầu tiên
  • Tổng chi phí được dự báo là 64,6 tỷ đô la cao hơn 1,9 đô la so với cập nhật tài chính quý đầu tiên và cao hơn 2,5 tỷ đô la
  • Khoản nợ do người nộp thuế hỗ trợ được dự báo là 79,8 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 3 năm 2023
  • Tỷ lệ nợ ròng trên GDP được ước tính là 9,9% vào cuối năm 2022.

Nguồn dịch tin tức về kinh tế ở Alberta: Alberta.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ