Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC (BC PNP) là một chương trình nhập cư kinh tế do Đơn vị Nhập cư của Chính phủ British Columbia quản lý.

Chương trình cho phép tỉnh lựa chọn và đề cử người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế và doanh nhân để giúp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của BC, hỗ trợ các ưu tiên của chính phủ và giúp phát triển nền kinh tế của BC. Nếu bạn được đề cử, bạn và gia đình của bạn có thể nộp đơn lên IRCC để trở thành thường trú nhân của Canada.

Cập nhật hoạt động của Chương trình Nhập cư

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, khách hàng và cộng đồng Chương trình Đề cử Tỉnh BC (BC PNP) mà chúng tôi xây dựng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục ứng phó với các tác động của đại dịch COVID-19 đối với BC PNP và đang nỗ lực cung cấp các bản cập nhật kịp thời và chính xác về hoạt động của mình.

Chính phủ đã thực hiện một số thay đổi đối với quy trình làm việc:

 • Văn phòng làm việc ở BC đóng cửa vào thứ Hai và thứ Sáu.
 • Vui lòng chỉ liên hệ qua email đối với tất cả các yêu cầu, kể cả yêu cầu nhân viên gọi từ BC PNP. Vui lòng ghi rõ số điện thoại trong email của bạn để nhân viên có thể gọi lại cho bạn.
 • Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin cho nhân viên BC PNP, vui lòng gửi email mô tả tình huống của bạn. Bao gồm thông tin chi tiết nếu bạn gặp phải sự chậm trễ trong việc gửi tài liệu, nộp đơn, trả lời thư theo thủ tục và các thời hạn khác của chương trình. IRCC sẽ xem xét thông tin khi đánh giá đơn đăng ký của bạn.

Hoạt động BC PNP thường xuyên vẫn tiếp tục

 • Các câu hỏi của bạn sẽ tiếp tục được trả lời qua email và điện thoại trong vòng 5 ngày làm việc.
 • Đơn đăng ký – Tiếp nhận và xử lý tất cả các đơn đăng ký cho cả hạng mục Doanh nhân và Nhập cư theo diện kỹ năng. Bạn vẫn có thể gửi đơn đăng ký bằng hệ thống BC PNP Online.
 • Phí và tiền hoàn lại – Tính phí để xử lý đăng ký, đơn đăng ký và yêu cầu đánh giá. IRCC sẽ không hoàn lại phí đăng ký sau khi bắt đầu đánh giá đơn đăng ký của bạn (chỉ dành cho Doanh nhân Nhập cư). Yêu cầu phí xem xét không được hoàn lại.
 • Phỏng vấn – Nhân viên BC PNP đang lên lịch phỏng vấn chương trình Doanh nhân Nhập cư. Cố vấn chương trình sẽ liên hệ với bạn về đơn đăng ký của bạn.
 • Báo cáo cuối cùng – Các báo cáo cuối cùng đang được xử lý bởi nhân viên BC PNP. Các chuyến thăm thực địa đang được lên lịch theo từng trường hợp cụ thể. Cố vấn chương trình sẽ liên hệ với bạn về báo cáo cuối cùng của mình.
 • Hỗ trợ sau đề cử – IRCC tiếp tục xử lý các yêu cầu sau đề cử đối với thư hỗ trợ giấy phép lao động và thay đổi việc làm.
 • Cập nhật – IRCC sẽ đăng thêm các bản cập nhật trên trang web của mình ngay khi có thể.

Thông tin tình hình COVID-19 dành riêng cho từng chương trình

1. Nhập cư diện kỹ năng (Skilled worker)

Có một Phụ lục đối với Hướng dẫn Chương trình Nhập cư diện Kỹ năng BC PNP nêu chi tiết các biện pháp tạm thời được áp dụng do COVID-19.

Phụ lục bao gồm thông tin về cách BC PNP sẽ xem xét những thay đổi về tình trạng việc làm ở mỗi giai đoạn của quy trình.

Khi có sự khác biệt giữa Phụ lục và Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP hoặc Chương trình Express Entry BC, Phụ lục sẽ là chính sách chính thức. Phụ lục được áp dụng cho đến khi có thông báo mới từ BC PNP và các thay đổi có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Với tư cách là người đăng ký hoặc người nộp đơn, bạn có trách nhiệm chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu như được nêu trong Hướng dẫn chương trình.

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình tại thời điểm đăng ký và tại thời điểm nộp đơn.

Nếu bạn không làm việc tại nơi làm việc thường ngày của mình do:

 • Bạn đang làm việc tại nhà do các chỉ thị về giãn cách xã hội, bạn có thể đủ điều kiện để được đề cử nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí khác
 • Bạn đang làm việc từ một địa điểm bên ngoài BC, công việc của bạn không đủ điều kiện đối với chương trình

Thay đổi quan trọng đối với việc làm

Khi đánh giá đơn đăng ký hoặc đánh giá của bạn, IRCC xem xét một số thay đổi quan trọng nhất định về tình trạng việc làm đã thay đổi. Những thay đổi này được mô tả trong Phụ lục của Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP.

 • Thời hạn nộp tài liệu

Trước khi bạn đăng ký, chúng tôi mong rằng bạn đã sắp xếp tất cả các tài liệu được yêu cầu, bao gồm kết quả kiểm tra ngôn ngữ, đánh giá chứng chỉ giáo dục và văn bằng.

Tuy nhiên, nếu bạn không thể cung cấp tài liệu từ bên thứ ba do COVID-19, bạn phải trả lời trước thời hạn đã nêu (tức là đáp ứng thời hạn nộp đơn hoặc thời hạn trả lời yêu cầu thông tin, v.v.) với những điều sau:

 • Giải thích bằng văn bản về lý do tại sao bạn không thể lấy (các) tài liệu và
 • Bằng chứng rằng bạn đã yêu cầu (các) tài liệu từ cá nhân hoặc tổ chức sẽ phát hành chúng hoặc bằng chứng cơ quan phát hành không phát hành tài liệu do COVID-19

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong quá trình đánh giá. Bạn nên gửi bất kỳ tài liệu còn thiếu nào cho chúng tôi ngay sau khi bạn nhận được chúng.

 • Các ứng viên trình độ đầu vào và bán kỹ năng (ELSS)

Ứng viên ELSS phải hoàn thành 9 tháng làm việc toàn thời gian liên tục với nhà tuyển dụng hỗ trợ đơn đăng ký BC PNP trước khi đăng ký với BC PNP.

 • Ứng viên sau đại học quốc tế (IG)

Xem xét tác động của đại dịch COVID-19 đối với các ứng viên IG bị mất việc làm, chúng tôi sẽ chấp nhận đăng ký mới của bạn theo danh mục IG nếu bạn có thể chứng minh rằng đăng ký ban đầu của bạn đã được gửi trong thời hạn 3 năm trước.

Chính phủ nhận thấy rằng hầu hết các trường sau trung học đã chuyển sang chương trình giảng dạy trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng nộp đơn vào BC PNP của nhiều sinh viên quốc tế và do đó chúng tôi đang tạm thời sửa đổi yêu cầu học tập.

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế và bạn đã hoàn thành một chương trình học đủ điều kiện vào hoặc sau ngày 1/3/2020, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký theo thay đổi tạm thời này nếu:

 • Bạn đã hoàn thành ít nhất 50% việc học của mình tại Canada
 • Bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí khác của chương trình

Nếu bạn hoàn thành một chương trình học trước ngày 1/3/2020 thì bạn phải hoàn thành 50% thời lượng học trên lớp.

Đây là một sự thay đổi tạm thời nhằm đáp ứng với tác động của đại dịch. IRCC sẽ tiếp tục xem xét chính sách này và các chính sách khác để xác định xem các thay đổi hoặc tiện ích mở rộng có phù hợp hay không.

Để biết thêm thông tin về chính sách này và các biện pháp tạm thời khác được áp dụng do COVID-19, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP và Express Entry BC – Phụ lục có thể tìm thấy trên trang Tài liệu.

Bạn nên truy cập trang web Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để có thông tin cập nhật nhất về những thay đổi chính sách tạm thời của liên bang liên quan đến sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

2. Nhập cư diện Doanh nhân

Thí điểm Khu vực Nhập cư Doanh nhân (EI) và yêu cầu đối với các chuyến thăm tìm hiểu thị trường

Các chuyến thăm tìm hiểu thị trường và giới thiệu cộng đồng là bắt buộc đối với những người nộp đơn muốn đăng ký vào Thí điểm Khu vực Nhập cư Doanh nhân BC PNP EI. Bạn không thể yêu cầu thư giới thiệu từ một cộng đồng mà bạn chưa đi tìm hiểu thị trường.

 • Bạn phải tuân thủ các hạn chế đi lại đối với đường hàng không và đường bộ do chính quyền liên bang, tỉnh và địa phương áp đặt.
 • Vui lòng liên hệ với cộng đồng mà bạn quan tâm để tìm hiểu cách bạn có thể chuẩn bị cho chuyến thăm tìm hiểu thị trường trước khi bạn đến B.C.
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng cộng đồng trên các trang Hồ sơ cộng đồng.

Nếu bạn đã được mời nộp đơn:

Nếu bạn đang gặp phải sự chậm trễ trong việc nộp đơn và bạn còn dưới 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp đơn, vui lòng gửi email cho chúng tôi mô tả trường hợp cụ thể của bạn.

Nếu bạn đã đăng ký:

Nếu bạn đã nộp đơn và nhân viên BC PNP đã yêu cầu thông tin hoặc tài liệu mà bạn không thể có được, vui lòng trả lời email để mô tả hoàn cảnh cụ thể của bạn.

Nếu bạn đã được chấp thuận để xin giấy phép lao động:

 • Chúng tôi hiểu rằng COVID-19 sẽ có tác động đến kế hoạch đi lại của bạn. Nếu bạn đang gặp phải sự chậm trễ, vui lòng gửi email cho chúng tôi và cho chúng tôi biết trường hợp cụ thể của bạn. Bạn phải tiếp tục thông báo cho chúng tôi về tình hình của bạn.
 • Nếu bạn có các thành viên gia đình cũng sẽ cần giấy phép đi lại khi đến Canada, trước tiên họ phải nộp đơn xin:
  • Giấy phép du lịch điện tử (eTA)
  • Thị thực tạm trú (TRV)
 • Nếu vợ / chồng / bạn đời của bạn đã nộp đơn xin giấy phép lao động và / hoặc nếu con của bạn đã xin giấy phép học tập, eTA hoặc TRV sẽ là một phần của quy trình, tùy thuộc vào quốc tịch của họ

Nếu bạn đã đến B.C với giấy phép lao động để thành lập doanh nghiệp của bạn:

 • Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự bất ổn kinh tế to lớn. Là một doanh nhân có kinh nghiệm, tốt nhất bạn nên đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với tình hình cá nhân của bạn và môi trường hiện tại.
 • Doanh nghiệp của bạn phải có khả năng chứng minh lịch sử hoạt động kinh doanh trước khi bạn gửi báo cáo cuối cùng. Để được BC PNP đề cử, bạn sẽ phải đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận thực hiện khi bạn gửi báo cáo cuối cùng, bao gồm việc tích cực quản lý công việc kinh doanh của bạn và đáp ứng các yêu cầu về cư trú.
 • Thông tin thêm về báo cáo cuối cùng có trong Hướng dẫn Sau khi Nhập cư Doanh nhân BC PNP.
 • Bạn có thể yêu cầu gia hạn thời gian thành lập doanh nghiệp và / hoặc hỗ trợ giấy phép lao động. Vui lòng gửi email cho chúng tôi về tình huống của bạn. Mô tả những nỗ lực và tiến bộ bạn đã đạt được để hoàn thành các điều khoản trong thỏa thuận hiệu suất của bạn.

 Nếu bạn đang điều hành doanh nghiệp của mình:

 • COVID-19 đang đặt ra những yêu cầu to lớn đối với người dân British Columbia, bao gồm cả các chủ doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể cần hoặc sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn, chẳng hạn như đóng cửa tạm thời và sa thải để đáp ứng lệnh của Cán bộ Y tế Tỉnh cũng như để đáp ứng với môi trường kinh doanh đầy thách thức.
 • Bạn có thể yêu cầu gia hạn thời gian thành lập doanh nghiệp và BC PNP hỗ trợ cho giấy phép lao động của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi về tình huống của bạn. Mô tả những nỗ lực bạn đã thực hiện và tiến bộ bạn đã đạt được đối với các điều khoản của thỏa thuận hiệu suất của bạn.
 • Để được BC PNP đề cử, luật pháp của tỉnh và liên bang yêu cầu bạn phải tích cực quản lý một doanh nghiệp. Khi bạn gửi báo cáo cuối cùng của mình cho BC PNP, bạn phải chứng minh rằng bạn đã đáp ứng các điều khoản thỏa thuận thực hiện của mình, bao gồm cả việc trở thành chủ sở hữu-người quản lý doanh nghiệp của bạn và đáp ứng các yêu cầu về cư trú.
 • BC PNP không thể tiếp tục hỗ trợ giấy phép lao động của bạn nếu bạn không còn sở hữu và chủ động quản lý một doanh nghiệp. Thông tin thêm về các yêu cầu báo cáo cuối cùng có sẵn trong Hướng dẫn Sau khi Nhập cư Doanh nhân BC PNP.

Gửi báo cáo cuối cùng của bạn:

 • IRCC tiếp tục nhận và đánh giá các báo cáo cuối cùng từ các ứng viên doanh nhân.
 • IRCC đã tạm thời đóng cửa văn phòng ở Vancouver đối với các yêu cầu trực tiếp. Vui lòng không chuyển phát nhanh hoặc chuyển tài liệu đến văn phòng ở BC.
  • Nếu số tệp của bạn bắt đầu bằng “BCE”, bạn phải gửi báo cáo cuối cùng của mình bằng hệ thống BCPNP Online. Mỗi lần tải lên không được có dung lượng quá 3MB. Bạn có thể tải lên tài liệu trong các trường tải lên còn trống.
  • Nếu số tệp của bạn bắt đầu bằng “BR” hoặc “BS”, bạn có thể gửi báo cáo cuối cùng của mình qua email. Khi gửi báo cáo cuối cùng và các tài liệu hỗ trợ qua email, vui lòng cung cấp danh sách các tệp đính kèm bạn đang gửi và đảm bảo rằng bạn nhận được xác nhận đã gửi email. Mỗi tệp đính kèm có kích thước không vượt quá 10MB.
 • Bạn nên chuẩn bị các tệp PDF hoặc JPG riêng lẻ bằng cách tách tài liệu thành các nhóm thích hợp và nén / giảm kích thước tệp. Mỗi tệp tải lên hoặc tệp đính kèm phải được dán nhãn rõ ràng.

Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể gửi một báo cáo cuối cùng.

Hãy đảm bảo rằng bạn thu thập tất cả tài liệu để gửi cùng một lúc. Các email và tài liệu tiếp theo sẽ không được chấp nhận, ngay cả khi chúng được gửi trước khi đánh giá báo cáo cuối cùng của bạn.

Các báo cáo cuối cùng đang được nhân viên BC PNP xử lý, nhưng nếu một phần của đánh giá cần phải hoãn lại, quyết định sẽ bị trì hoãn theo.

3. Những người được đề cử tỉnh bang và thường trú tại BC

Nếu bạn là người được đề cử Định cư theo diện Kỹ năng, bạn và người sử dụng lao động của bạn được yêu cầu cho chúng tôi biết bất kỳ thay đổi nào đối với việc làm của bạn. Bạn có thể làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn Sau Ứng cử Nhập cư Kỹ năng BC PNP về cách thông báo cho chúng tôi về những thay đổi này.

 • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu thêm thông tin hoặc để thảo luận thêm.
 • Lưu giữ hồ sơ đầy đủ về ngày đi lại, tình trạng việc làm của bạn ở B.C, v.v. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp hồ sơ của chúng tôi.

Nếu bạn là một doanh nhân được đề cử Nhập cư và chưa nhận được quyết định từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về đơn xin thường trú của bạn, bạn phải tiếp tục duy trì các điều kiện của đề cử BC PNP của mình.

Để được IRCC chấp thuận với tư cách là thường trú nhân thông qua Nhóm Đề cử Tỉnh, luật liên bang yêu cầu bạn tiếp tục sở hữu và tích cực quản lý một doanh nghiệp. BC PNP không thể tiếp tục hỗ trợ đề cử của bạn nếu bạn không còn sở hữu và chủ động quản lý doanh nghiệp. Thông tin thêm có sẵn trong Hướng dẫn Sau Đề cử Nhập cư Doanh nhân BC PNP.

 • Giấy phép đi lại và làm việc

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại hoặc sự chậm trễ trong việc xử lý đơn xin thường trú:

 • Vui lòng gửi email cho chúng tôi giải thích về hoàn cảnh của bạn và thông báo cho văn phòng của chúng tôi về những thay đổi. Chúng tôi sẽ xem xét điều này và có thể liên hệ với bạn để thảo luận thêm.
 • Là một ứng cử viên của tỉnh B.C (bao gồm cả những người ở nước ngoài), chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ bạn nếu bạn đáp ứng các điều kiện của đề cử cho đến khi bạn nhận được quyết định về đơn xin thường trú của bạn.

Tác động của giấy phép lao động hết hạn đối với phạm vi bảo hiểm của MSP và việc gia hạn giấy phép lái xe

Nếu giấy phép lao động của bạn sắp hết hạn, bạn có thể cần yêu cầu gia hạn bảo hiểm y tế và bằng lái xe của mình.

 • Bảo hiểm y tế (MSP)

Tìm hiểu thêm về Phản hồi của Kế hoạch Dịch vụ Y tế (MSP) đối với COVID-19, bao gồm bảo hiểm tạm thời do giấy phép lao động hết hạn.

 • Bằng lái xe

Liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm British Columbia (ICBC) để biết thông tin về giấy phép lái xe của bạn.

Địa chỉ liên hệ và nguồn thông tin về COVID-19

Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình khi đại dịch tiếp tục phát triển. Thông tin cập nhật có thể được tìm thấy trên:

 • Tất cả thông tin mới nhất về COVID-19 của tỉnh: “https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response” – trang này bao gồm các liên kết thông tin và hỗ trợ.
 • Gọi 1-888-COVID19 để biết thông tin và dịch vụ liên quan đến sức khỏe.
 • Truy cập Canada.ca/coronavirus hoặc liên hệ với đường dây thông tin theo số 1-833-784-4397.

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bạn có thể đủ điều kiện nhận các phúc lợi và dịch vụ của tỉnh và liên bang. Tiếp cận các phúc lợi tài chính như Bảo hiểm Việc làm (EI) hoặc Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến đơn đăng ký BC PNP của bạn.

Ưu tiên & Sáng kiến ​​Chiến lược

Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) là một chương trình nhập cư do Tỉnh bang và Canada đồng quản lý theo Thỏa thuận Nhập cư Canada-British Columbia (CBCIA). Qua BC PNP, tỉnh đề cử những ứng viên giúp giải quyết nhu cầu thị trường lao động đặc thù của tỉnh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế.

B.C được phân bổ một số lượng đề cử mỗi năm. Các ưu tiên và sáng kiến ​​chiến lược giúp đảm bảo BC PNP được quản lý hiệu quả nhất theo cách vẫn phù hợp với Kế hoạch Kinh tế StrongerBC trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của chương trình và hỗ trợ các ứng viên đủ điều kiện thành công.

Tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá BC PNP để đảm bảo BC PNP phù hợp với các nỗ lực phục hồi nhằm hỗ trợ các cộng đồng mạnh mẽ hơn, có khả năng phục hồi tốt hơn.

Hỗ trợ nền kinh tế chăm sóc của B.C

B.C có nhu cầu quan trọng về nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhà giáo dục mầm non (ECE). Theo BC PNP, những nghề này được ưu tiên, tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế chăm sóc. Nhân viên y tế trong một số ngành nghề và ECE sẽ được ưu tiên tiếp cận để nộp đơn, điều này mang lại cơ hội để đánh giá tốt hơn theo các tiêu chí về tính đủ điều kiện của chương trình.

Những người đăng ký có nghề nghiệp nằm trong danh sách được xác định trước về các ngành nghề y tế và ECE theo yêu cầu, và những người có công việc đủ điều kiện, lâu dài tại B.C, sẽ được ưu tiên tiếp cận BC PNP. Danh mục Cơ quan Y tế dành cho bất kỳ nghề nghiệp nào.

Quyền tiếp cận ưu tiên đạt được thông qua các hạng mục nộp đơn trực tiếp, chẳng hạn như người lao động được Cơ quan Y tế tuyển dụng, hoặc các đợt rút thăm dành cho những người lao động đủ tiêu chuẩn với lời mời làm việc là ECE hoặc một trong những ngành nghề có nhu cầu trong chăm sóc sức khỏe.

Vì người đăng ký / ứng viên và nhà tuyển dụng phải tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí liên quan của chương trình, vui lòng xem kỹ Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP để biết chi tiết cụ thể.

BC PNP Tech

BC PNP Tech cung cấp cho các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ B.C khả năng liên tục tuyển dụng và giữ chân nhân tài quốc tế khi không có lao động lành nghề tại địa phương. Sáng kiến ​​này mang lại cho người lao động nước ngoài có nhu cầu và sinh viên quốc tế một con đường để thường trú, để họ có thể giúp phát triển nền kinh tế của chúng ta và xây dựng một cuộc sống tuyệt vời tại B.C.

BC PNP Tech đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động công nghệ được đề cử thường trú kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2017. BC PNP Tech giúp đảm bảo B.C có thể tiếp tục thu hút và giữ chân nhân tài cần thiết để duy trì và phát triển lĩnh vực công nghệ trong tỉnh.

 • Các nội dung chính

Các nội dung chính của BC PNP Tech dựa trên dịch vụ, tính kịp thời, mức độ ưu tiên và mức độ tương tác để đáp ứng nhu cầu của ngành.

IRCC cung cấp dịch vụ trợ giúp đặc biệt cho nhà tuyển dụng của các công ty muốn hỗ trợ người nộp đơn theo BC PNP Tech. Nếu bạn là nhà tuyển dụng công nghệ ở B.C và muốn biết thêm về chương trình hoặc sáng kiến ​​này, vui lòng liên hệ với văn phòng của họ bằng cách gửi email tới PNPConcierge@gov.bc.ca.

Các đợt rút thăm thường xuyên chỉ dành cho lĩnh vực công nghệ để đảm bảo rằng các ứng viên công nghệ có kỹ năng được ưu tiên tiếp cận chương trình. Chúng tôi cũng chỉ định các bộ hồ sơ cho một nhóm chuyên trách, giúp xử lý các đơn đăng ký công nghệ kịp thời hơn.

Họ tiếp tục chủ động thu hút các nhà tuyển dụng công nghệ và các bên liên quan trong ngành thông qua tiếp cận có mục tiêu và các hoạt động khác, để cập nhật các vấn đề mà lĩnh vực công nghệ ở B.C đang phải đối mặt.

Quyền lợi cho người nộp đơn:

 • Một con đường nhập cư không yêu cầu Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA)
 • Thư hỗ trợ giấy phép lao động cho những người được đề cử để họ có thể xin giấy phép lao động mới hoặc gia hạn giấy phép lao động hiện tại và tiếp tục làm việc trong suốt quá trình thường trú liên bang
 • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email và điện thoại cho đến khi thường trú

Thí điểm các lộ trình di động kinh tế (EMPP)

Vào năm 2018, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã khởi động Thí điểm Lộ trình Di động Kinh tế (EMPP) để cung cấp các con đường bổ sung dẫn đến thường trú cho những người tị nạn có tay nghề cao.

EMPP giúp các nhà tuyển dụng tìm những người tị nạn có tay nghề cao cho các vị trí không thể lấp đầy trong nước do tình trạng thiếu lao động của British Columbia. Những người nộp đơn EMPP thành công đến tỉnh với tư cách là thường trú nhân và đóng góp kỹ năng cũng như kinh nghiệm của họ cho người sử dụng lao động mới và thị trường lao động của B.C.

Các đối tác thí điểm bao gồm IRCC, Tỉnh B.C (BC PNP), Cơ quan Người tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) và các đối tác là tổ chức phi chính phủ được chỉ định (NGO).

 • Vai trò của IRCC

IRCC sẽ tiếp tục tiếp nhận các đơn đăng ký EMPP theo con đường nhập cư kinh tế. IRCC cũng chịu trách nhiệm giám sát hoạt động và định hướng chính sách của EMPP.

 • Vai trò của BC PNP

Họ đang tham gia vào Giai đoạn 2 của EMPP. Vai trò của họ là xử lý các đơn đăng ký từ các ứng viên EMPP. Họ đang chấp nhận đơn đăng ký từ các ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm để đủ điều kiện theo các nghề công nghệ then chốt của BC PNP Tech. Những ngành nghề này có nhu cầu thị trường lao động mạnh, mức lương trung bình cao và việc làm có chất lượng.

Ban đầu, Tỉnh sẽ nhắm mục tiêu tới 50 người tị nạn có tay nghề cao của EMPP đáp ứng các tiêu chí của chương trình và được một đối tác NGO được chỉ định giới thiệu đến BC PNP.

 • Vai trò của các đối tác NGO được chỉ định

Các đối tác NGO được chỉ định sẽ hỗ trợ xác định các ứng viên ở nước ngoài với các kỹ năng và trình độ theo yêu cầu, đồng thời sẽ tạo điều kiện với các cơ hội địa phương. Họ cũng cung cấp việc chuẩn bị và nộp đơn xin nhập cư cho các ứng viên EMPP.

Các đối tác NGO được chỉ định có thể giúp các nhà tuyển dụng tìm thấy các ứng viên tị nạn có tay nghề cao ở nước ngoài đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của EMPP. Họ kết nối các kỹ năng và trình độ cho các vị trí công việc cụ thể với những ứng viên. Họ cũng giúp chuẩn bị và nộp đơn xin nhập cư cho các ứng viên EMPP.

Các đối tác NGO được chỉ định cho EMPP là:

 • Talent beyond boundaries
 • RefugePoint
 • TalentLift
 • Start up
 • Hebrew Immigrant Aid Association (HIAS)
 • FOCUS humanitarian assistance
 • Microloans of windmills (cung cấp các khoản vay nhỏ cho người nộp đơn
 1. Tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện cho EMPP, các ứng viên phải:

 • đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của IRCC đối với EMPP
 • đáp ứng các yêu cầu của BC PNP cho hạng mục Công nhân lành nghề
 • đáp ứng các yêu cầu của BC PNP đối với BC PNP Tech
 • được giới thiệu bởi một tổ chức phi chính phủ đối tác được chỉ định

Bạn có thể tìm thêm thông tin về tính đủ điều kiện, các yêu cầu và quy trình trong Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP.

2. Tiến trình

Các nhà tuyển dụng B.C muốn tuyển một ứng viên EMPP cho vị trí tuyển dụng thuộc một trong các ngành nghề của BC PNP Tech mà không thể tìm được tại địa phương, có thể liên hệ trực tiếp với một đối tác NGO được chỉ định.

 • Thông tin thêm

Nếu bạn là nhà tuyển dụng đang tuyển dụng một trong những nghề đủ điều kiện cho BC PNP Tech và muốn tìm hiểu thêm về EMPP, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ PNPConcierge@gov.bc.ca để biết thêm thông tin.

Truy cập trang web IRCC để biết thông tin về EMPP, các yêu cầu về tính đủ điều kiện của liên bang và quy trình đăng ký.

Thí điểm khu vực EI

Để hỗ trợ sự phát triển kinh tế cân bằng và mạnh mẽ trong toàn tỉnh, BC PNP đã giới thiệu Chương trình thí điểm về Nhập cư dành cho Doanh nhân – Khu vực vào năm 2019.

Thí điểm tạo ra mối quan hệ đối tác sáng tạo giữa các cộng đồng và chính quyền tỉnh bang để thu hút, tuyển dụng, lựa chọn và tích hợp các doanh nhân nước ngoài trở thành những người dân British Columbia mới.

Truy cập trang Nhập cư Doanh nhân BC PNP của chúng tôi để biết thông tin đầy đủ về chương trình thí điểm.

Nghề nghiệp ưu tiên

Phần này bao gồm các ngành nghề ưu tiên có thể được mời nộp đơn trong các đợt rút thăm có mục tiêu định kỳ.

Để biết thêm thông tin về các đợt rút thăm, hãy truy cập trang Lời mời đăng ký. Để biết mô tả về các nhiệm vụ chính của từng nghề, hãy truy cập Bảng phân loại nghề nghiệp quốc gia.

Nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ BC PNP Tech

0131 Người quản lý các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
0213 Người quản lý hệ thống thông tin và máy tính
0512 Nhà quản lý – xuất bản, phim, phát thanh truyền hình và biểu diễn nghệ thuật
2131 Kỹ sư xây dựng
2132 kỹ sư cơ khí
2133 Kỹ sư điện và điện tử
2134 kỹ sư hóa học
2147 Kỹ sư máy tính (trừ kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế)
2171 Nhà phân tích và tư vấn hệ thống thông tin
2172 Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu
2173 Kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm
2174 Lập trình viên máy tính và nhà phát triển phương tiện tương tác
2175 Nhà thiết kế và phát triển web
2221 Kỹ thuật viên và công nghệ sinh học
2241 Kỹ thuật viên kỹ thuật điện và điện tử
2242 Kỹ thuật viên dịch vụ điện tử (thiết bị gia dụng và kinh doanh)
2243 Kỹ thuật viên cơ khí dụng cụ công nghiệp
2281 Kỹ thuật viên mạng máy tính
2282 Kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng
2283 Kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống thông tin
5121 Tác giả và nhà văn
5122 Biên tập viên
5125 Biên dịch viên, nhà thuật ngữ học và thông dịch viên
5224 Kỹ thuật viên phát thanh truyền hình
5225 Kỹ thuật viên ghi âm và ghi hình
5226 Các nghề kỹ thuật và phối hợp khác trong lĩnh vực điện ảnh, phát thanh truyền hình và nghệ thuật biểu diễn
5227 Các nghề hỗ trợ trong sản xuất phim, phát thanh truyền hình, nhiếp ảnh và nghệ thuật biểu diễn
5241 Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa
6221 Chuyên viên bán hàng kỹ thuật – thương mại bán buôn

Lĩnh vực Kinh tế chăm sóc: Nghề chăm sóc sức khỏe

0311 Các nhà quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
3011 Người điều phối và giám sát điều dưỡng
3012 Y tá có đăng ký và y tá tâm thần có đăng ký
3111 Bác sĩ chuyên khoa
3112 Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình
3113 Nha sĩ
3122 Bác sĩ nắn khớp xương
3124 Bác sĩ sức khỏe ban đầu của phe Đồng minh
3125 Các nghề chuyên môn khác trong chẩn đoán và điều trị sức khỏe
3131 Dược sĩ
3132 Chuyên gia dinh dưỡng
3141 Bác sĩ thính học và bệnh học ngôn ngữ nói
3142 Nhà vật lý trị liệu
3143 Nhà tư vấn nghề nghiệp
3144 Các nghề chuyên môn khác trong trị liệu và đánh giá
3211 Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
3212 Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và trợ lý của bác sĩ giải phẫu
3214 Bác sĩ trị liệu hô hấp, bác sĩ khử máu lâm sàng và kỹ thuật viên tim phổi
3215 Kỹ thuật viên bức xạ y tế
3216 Nhà siêu âm y tế
3217 Nhà công nghệ tim mạch và nhà công nghệ chẩn đoán điện sinh lý, n.e.c.
3219 Kỹ thuật viên công nghệ y tế khác (trừ sức khỏe răng miệng)
3221 Bác sĩ nha khoa
3222 Nhà vệ sinh nha khoa và nhà trị liệu nha khoa
3223 Kỹ thuật viên nha khoa, kỹ thuật viên và trợ lý phòng thí nghiệm
3232 Các học viên chữa bệnh tự nhiên
3233 Y tá thực hành được cấp phép
3234 Nhân viên cấp cứu y tế
3237 Các nghề kỹ thuật khác trong trị liệu và đánh giá
3411 Trợ lý nha khoa
3413 Hỗ trợ y tá, y tá đặt hàng và cộng tác viên dịch vụ bệnh nhân *
4151 Nhà tâm lý học
4152 Nhân viên xã hội
4153 Cố vấn gia đình, hôn nhân và các cố vấn liên quan khác
4212 Nhân viên phục vụ xã hội và cộng đồng

* Đối với BC PNP, chỉ những trợ lý chăm sóc sức khỏe mới đủ điều kiện theo NOC 3413.

Lĩnh vực Kinh tế chăm sóc: Nghề chăm sóc trẻ em

4214 Nhà giáo dục mầm non và trợ lý

Các ngành nghề ưu tiên khác

3114 Bác sĩ thú y
3213 Kỹ thuật viên thú y

 • Thời gian xử lý

Thời gian xử lý cho biết chúng tôi mất bao lâu để xử lý đơn đăng ký tham gia Chương trình Đề cử Tỉnh BC (BC PNP). Trang này sẽ cung cấp thời gian xử lý ước tính hiện tại.

Thời gian xử lý chương trình kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn đăng ký đầy đủ của bạn và dựa trên 80% các trường hợp. Thời gian xử lý có thể thay đổi tùy theo khối lượng công việc của chương trình.

Chúng tôi sẽ không hoàn lại phí đăng ký sau khi chúng tôi đã bắt đầu xem xét đơn đăng ký của bạn.

Nhập cư diện Kỹ năng

Thời gian xử lý ước tính: 3 tháng

 • Các yêu cầu sau đề cử

Thời gian xử lý ước tính: 3 tháng

 • Đăng ký/ Nộp đơn Nhập cư diện Doanh nhân
Giai đoạn
Thời gian xử lý ước tính
Thông báo điểm số sau khi đăng ký
6 tuần
(Từ ngày nhận được đăng ký)
Thông báo quyết định về đơn đăng ký
(tại giai đoạn giấy phép lao động)
4 tháng
(Từ ngày nhận được đăng ký)

Phí BC PNP

Chúng tôi tính phí để xử lý đơn đăng ký BC PNP. Các khoản phí này bao gồm chi phí quản lý chương trình và giúp cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ cho khách hàng trong toàn bộ quá trình nhập cư.

Người đăng ký sẽ cần phải trả phí khi đăng ký trong hệ thống BCPNP Online.

Lưu ý rằng việc thanh toán phí chỉ có thể được thực hiện trong hệ thống ứng dụng BCPNP Online. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng hình thức khác (ví dụ: séc, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ quà tặng).

Nếu bạn được yêu cầu thanh toán phí BC PNP theo cách khác, vui lòng báo cáo điều này cho PNP.fraud.tips@gov.bc.ca. Truy cập phần Gian lận và Lừa đảo Nhập cư để biết thêm thông tin.

 • Phí Nhập cư Kỹ năng
Đăng ký Miễn phí
Nộp đơn $1,150.
Yêu cầu xem xét $500.
 • Phí nhập cư cho doanh nhân
Đăng ký $300
Nộp đơn $3500
Yêu cầu xem xét $500

 

 • Phí dự án chiến lược
Đăng ký $300.
Nộp đơn $3500
Nhân viên hỗ trợ chính $1000
Yêu cầu xem xét $500.
 • Phí Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

Phí BC PNP là để xử lý đăng ký BC PNP, nộp đơn hoặc yêu cầu xem xét. Bạn cũng sẽ phải trả một khoản phí khi nộp đơn xin thường trú cho IRCC. Bạn cũng có thể phải trả các khoản phí khác như xin hoặc gia hạn giấy phép lao động.

Nếu bạn còn thắc mắc về chương trình, muốn được giải đáp nhanh chóng, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline 028 3636 7979 để biết thêm nhiều thông tin về chương trình đề cử tỉnh bang BC (BC PNP) hoặc truy cập tại L&C Global để lại thông tin cụ thể của bạn, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn cụ thể cho bạn.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ