Bạn có thể bảo lãnh vợ / chồng, bạn đời qua Canada. Công dân Canada và thường trú nhân có quan hệ với một công dân nước ngoài có thể bảo lãnh người đó cùng họ đến Canada và trở thành thường trú nhân.

Có hai lựa chọn chính để bảo lãnh cho vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn: bảo lãnh Outland và bảo lãnh Inland.

Bảo lãnh Outland

Bảo lãnh Outland là một lựa chọn cho các cặp vợ chồng không sống cùng nhau ở Canada. Đơn đăng ký này dành cho công dân nước ngoài đang định cư ở nước ngoài và được vợ / chồng hoặc đối tác Canada của họ bảo lãnh. Nếu vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn không thể nộp đơn từ bên trong Canada hoặc không sống hợp pháp ở Canada vào thời điểm nộp đơn, bảo lãnh Outland có thể là lựa chọn duy nhất dành cho bạn.

Bảo lãnh vợ, chồng ra nước ngoài L&C Global

Để đủ điều kiện bảo lãnh vợ / chồng hoặc bạn đời theo diện đăng ký Outland, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Người bảo lãnh phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân;
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên;
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải thuộc một trong các kiểu quan hệ sau: Vợ / chồng: bạn đã kết hôn hợp pháp và cuộc hôn nhân của bạn hợp lệ theo luật của cơ quan tài phán nơi cuộc hôn nhân được đăng ký và theo luật của Canada; Bạn đời: bạn đang sống thử hoặc đã sống chung với người bạn đời của mình trong một mối quan hệ giống như hôn nhân trong ít nhất 12 tháng liên tục; Đối tác thông luật: bạn đã có mối quan hệ bền vững và cam kết được ít nhất 12 tháng nhưng do các yếu tố quan trọng nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, chẳng hạn như rào cản nhập cư hoặc tình trạng hôn nhân, bạn không thể sống cùng nhau.
  • Người bảo lãnh không được bảo lãnh vợ / chồng ở Canada trong năm năm trước khi nộp đơn.
  • Người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh không được ở trong tù, bị buộc tội nghiêm trọng hoặc bị phá sản.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ vợ chồng, đơn đăng ký bảo lãnh Outland là lựa chọn duy nhất dành cho bạn vì các mối quan hệ vợ chồng không đủ điều kiện theo diện bảo lãnh Inland.

Nếu công việc hoặc hoàn cảnh cá nhân của người được bảo lãnh buộc họ phải đi ra nước ngoài, thì bảo lãnh Outland có thể là lựa chọn tốt hơn vì nó cho phép việc đến và đi từ Canada trong quá trình nộp đơn.

Bảo lãnh Inland

Bảo lãnh Inland là một lựa chọn cho các cặp vợ chồng đang sống cùng nhau tại Canada. Đơn đăng ký này dành cho vợ / chồng hoặc bạn đời nước ngoài có thị thực tạm thời hợp lệ ở Canada, với tư cách là người lao động, sinh viên hoặc du khách. Người được bảo lãnh sẽ có thể tiếp tục sống, làm việc hoặc học tập tại Canada trong khi đơn xin bảo lãnh Inland đang được xử lý.

Bảo lãnh vợ, chồng ra nước ngoài - L&C Global

Để đủ điều kiện bảo lãnh vợ / chồng hoặc bạn đời theo loại đơn đăng ký Inland, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Người bảo lãnh phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân tại Canada;
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên;
  • Người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải thuộc một trong các loại mối quan hệ sau: Vợ / chồng: bạn đã kết hôn hợp pháp và hôn nhân của bạn có hiệu lực theo luật của cơ quan tài phán nơi cuộc hôn nhân được đăng ký và theo luật của Canada; Bạn đời: bạn đang sống thử hoặc đã sống chung với người bạn đời của mình trong một mối quan hệ giống như hôn nhân trong ít nhất 12 tháng liên tục.
  • Người bảo lãnh không được bảo lãnh vợ / chồng ở Canada trong năm năm trước khi nộp đơn
  • Người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh  không được ở trong tù, bị buộc tội nghiêm trọng hoặc bị phá sản

Một trong những lợi ích chính của Bảo lãnh Inland là người được bảo lãnh có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở, cho phép họ làm việc toàn thời gian ở Canada trong khi đơn xin thường trú nhân của họ đang được xử lý.

Người được bảo lãnh sẽ ở lại Canada trong khi đơn của họ đang được xử lý. Nếu người được bảo lãnh không có kế hoạch ở lại Canada hoặc cần đi du lịch trong khi đơn đang được xử lý, Bảo lãnh Outland có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Tôi phải nộp đơn bảo lãnh vợ / chồng ở đâu?

Đơn xin bảo lãnh vợ / chồng hoặc bạn đời có thể được nộp bên ngoài Canada tại văn phòng thị thực hoặc ở Canada tại văn phòng nhập cư địa phương. Đơn xin bảo lãnh cho đối tác vợ chồng chỉ có thể được nộp thông qua quy trình đăng ký bên ngoài Canada.

Mất bao lâu để xử lý đơn xin Bảo lãnh Outland và Inland?

Thời gian xử lý mục tiêu của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho việc bảo lãnh vợ / chồng là khoảng 12 tháng.

Nguồn: cicnews.com

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ