Canada đã chuyển sang NOC 2021 kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022, IRCC sẽ sử dụng hệ thống NOC 2021 cho ứng viên định cư Canada.

Dưới đây là những điểm nổi bật của sự thay đổi mới này:

  • FSWP có 347 ngành nghề đủ điều kiện – và các ứng viên sẽ được yêu cầu gửi hồ sơ Express of Interest (EOI) để vào nhóm hồ sơ Express Entry.
  • Mục tiêu tiếp nhận tối đa cho các ứng viên FSTP sẽ là 3.000.
  • Các ứng viên có điểm CRS cao nhất trong nhóm Express Entry đủ điều kiện nhận được Lời mời đăng ký (ITA).
  • Bây giờ, các ứng viên sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin thị thực định cư Canada đầy đủ cho IRCC sau khi nhận được ITA của họ.

Sự thay đổi này tác động đến chương trình Express Entry nổi tiếng của Canada – và một loạt các chương trình Nhập cư và Giấy phép Lao động khác của Canada.

Định cư Canada với NOC 2021 mới l&C Global
Định cư Canada với NOC 2021 mới – L&C Global

Danh mục TEER mới

Trước đó, các ứng viên được yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc phù hợp với các loại kỹ năng NOC 0, A hoặc B, phù hợp với danh sách NOC của Canada năm 2016, để nộp đơn đăng ký Express Entry xin thường trú định cư Canada. Sau thay đổi này vào ngày 16 tháng 11, hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) mới sẽ được Canada sử dụng để thiết lập tính đủ điều kiện trong quá trình đánh giá kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

Loại hoặc Cấp độ kỹ năng Hạng mục TEER 
Skill loại 0 TEER 0
Skill cấp A TEER 1
Skill cấp B TEER 2 và TEER 3
Skill cấp C TEER 4
Skill cấp D TEER 5

Mã NOC mới cho FSWP và FSTP

  • Federal Skilled Worker Program

Các ứng viên đăng ký theo Federal Skilled Worker Program (FSWP) và Federal Skilled Trades Program (FSTP) của Express Entry phải sử dụng hệ thống NOC mới 2021 từ ngày 16 tháng 11.

Federal Skilled Worker Program (FSWP) có 347 ngành nghề đủ điều kiện – và các ứng viên sẽ được yêu cầu gửi hồ sơ Express of Interest (EOI) để vào nhóm Express Entry.

  • Federal Skilled Trades Program

Tổng số ứng viên được nhắm mục tiêu để được mời theo Federal Skilled Trades Program (FSTP) là 3.000. Hai hạng mục đã được tạo ra cho những người nộp đơn đủ điều kiện – một danh mục có giới hạn phụ là 100 và danh mục còn lại không có giới hạn phụ.

NOC 2021: Những thay đổi đối với định cư Canada diện Kinh tế

Ngoài các nghề đủ điều kiện nêu trên theo FSWP và FSTP, IRCC và ESDC cũng đang tạo ra 16 nghề khác đủ điều kiện cho Nhập cư Kinh tế.

Định cư Canada với NOC 2021 mới l&C Global

Nguồn dịch tin tức về định cư CanadaCanada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ