Gần đây, Thống kê Canada đã phát hành báo cáo của họ “Các yếu tố lựa chọn định cư Canada và thu nhập của những người nộp đơn chính”.

Báo cáo là bản cập nhật của cuộc điều tra năm 2015 giúp định hướng phát triển Comprehensive Ranking System của Express Entry (CRS); con đường chủ yếu mà người lao động nước ngoài có tay nghề được đánh giá bởi Bộ Người tị nạn nhập cư và Quốc tịch Canada (IRCC).

Phân tích nhóm nhập cư 2005-2015 (thu nhập của họ từ 2006-2017), nghiên cứu xem xét những đặc điểm nào của người nộp đơn (tại thời điểm nhập cư) được dự đoán nhiều nhất về thu nhập ở Canada, trong ngắn hạn (một đến hai năm ), trung hạn (năm đến sáu năm) và dài hạn (10 đến 11 năm).

Các đặc điểm chính được đo khi định cư Canada là:

 • Số năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trước khi nhập cư (so với những người không có kinh nghiệm);
 • Có khả năng sử dụng ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (Người bản ngữ với ít thành thạo hơn);
 • Tuổi: Trẻ hơn (25-29 tuổi) với Lớn hơn (50-54 tuổi);
 • Giáo dục (Cử nhân với Giáo dục trung học);
Định cư Canada L&C Global
Định cư Canada – L&C Global

Ảnh hưởng đến thu nhập ngắn hạn đối với người định cư Canada

Theo nghiên cứu, các yếu tố chính ảnh hưởng đến thu nhập ngắn hạn của người định cư Canada bao gồm:

 • Kinh nghiệm làm việc trước khi định cư Canada là yếu tố dự đoán mạnh nhất về thu nhập trong một đến hai năm đầu tiên nhập cư – mỗi năm kinh nghiệm làm việc của Canada tương đương với mức tăng 84% thu nhập;
 • Khả năng ngôn ngữ – những người nói tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, (nhưng nói tiếng Anh) kiếm được ít hơn 29% so với những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh;
 • Giáo dục, cho thấy những người đã nhận bằng Cử nhân (15 năm đi học) kiếm được nhiều hơn 12-24% trong thời gian ngắn.

Ảnh hưởng đến thu nhập trung hạn cho người định cư Canada

Theo kết quả của nghiên cứu, thu nhập trung hạn bị ảnh hưởng bởi:

 • Kinh nghiệm làm việc tại Canada trước khi định cư Canada vẫn là yếu tố dự đoán mạnh nhất về thu nhập trong 5 năm sau khi nhập cư: cứ một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada tương đương với mức tăng thu nhập 52-59%;
 • Khả năng ngôn ngữ, vì những người có ngôn ngữ chính thức là tiếng mẹ đẻ kiếm được nhiều hơn 42%;
 • Tuổi tác, có mối tương quan chặt chẽ hơn với thu nhập so với ngắn hạn (tức là: những người nhập cư lớn tuổi kiếm được ít hơn 27-35% so với những người trẻ tuổi);
 • Giáo dục; với sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân kiếm được nhiều hơn 14-21%.

Ảnh hưởng đến thu nhập dài hạn đối với người định cư Canada

Theo nghiên cứu, thu nhập dài hạn của người nhập cư bị ảnh hưởng bởi:

 • Kinh nghiệm làm việc của Canada trước khi nhập cảnh – ngay cả sau một thập kỷ vẫn là yếu tố tác động mạnh nhất – suy yếu đến mức tăng 45% cho mỗi một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada;
 • Tuổi khi nhập cư, tiết lộ rằng những người nhập cư trẻ tuổi kiếm được nhiều hơn 44% so với những người lớn tuổi, thậm chí 10-11 năm sau khi hạ cánh;
 • Khả năng ngôn ngữ chính thức, làm giảm 35% thu nhập của những người kém thông thạo ngôn ngữ chính thức;
 • Giáo dục, mang lại hiệu quả mạnh mẽ hơn: thu nhập tăng 23% cho những người có bằng Cử nhân.

Kết luận

Khi những năm gần đây đang gia tăng đối với người định cư Canada, tác động tiêu cực của tuổi nhập cư tăng lên; những tác động tích cực của giáo dục tăng lên; và những tác động tích cực của khả năng ngôn ngữ chính thức và kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada giảm dần.

 • Thu nhập trước khi hạ cánh

Cũng có một biến số khác mà Thống kê Canada đo lường khi hạ cánh cho những người định cư Canada trong nhóm thuần tập: thu nhập trước khi nhập cư.

Khi được xem xét trong phân tích, thu nhập trước khi nhập cư có tác động nhiều hơn đến thu nhập ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hơn bất kỳ biến nào khác được xem xét trong nghiên cứu. Cho đến nay, nó là yếu tố dự đoán chính xác nhất về sự thành công trong thu nhập của người nhập cư trên diện rộng.

Nghiên cứu đi đến kết luận rằng điều này có thể do thu nhập trước khi định cư Canada có liên quan đến một số yếu tố, bao gồm giáo dục, kinh nghiệm làm việc trước khi hạ cánh và khả năng ngôn ngữ.

Định cư Canada L&C Global
Định cư Canada – L&C Global

Nghiên cứu còn cho thấy rằng chất lượng kinh nghiệm làm việc trước khi nhập cư (và đặc biệt là kinh nghiệm làm việc tại Canada) dường như là yếu tố dự đoán nhiều nhất về thu nhập của người nhập cư trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

 • Nghiên cứu này ảnh hưởng đến nhập cư như thế nào?

Nghiên cứu này là bản cập nhật của nghiên cứu được xuất bản vào năm 2015, đóng vai trò là hướng dẫn kỹ thuật ban đầu cho Comprehensive Ranking System – hệ thống xếp hạng mà IRCC sử dụng khi đánh giá các ứng viên kinh tế để định cư Canada thông qua Express Entry (nhánh nhập cư kinh tế chính của chính phủ liên bang) .

Do đó, các ứng viên muốn đăng ký thông qua hệ thống các chương trình của Express Entry nên hiểu kết quả của nghiên cứu này và trọng số mà nó mang lại cho một số đặc điểm nhập cư nhất định (ví dụ: chất lượng kinh nghiệm làm việc của người Canada trước khi nhập cư và tuổi tác).

Các yếu tố CRS cũng được đề cập trong nghiên cứu này (trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ chính thức, v.v.); và các cập nhật về trọng số CRS được đưa ra cho các yếu tố này có thể theo sau những lộ trình mà nghiên cứu này đã làm sáng tỏ.

Các ứng viên lao động có tay nghề cao đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry, cũng có thể nộp đơn vào Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP). PNP là một chương trình nhập cư kinh tế khác, trong đó các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể đề cử lao động có tay nghề cao để nhập cư vào các tỉnh của họ, cho phép họ đến và định cư tại Canada với tư cách là thường trú nhân.

Nhận được đề cử cấp tỉnh cũng có thể giúp Express Entry thành công thông qua Đề cử cấp tỉnh nâng cao mang lại cho ứng viên thêm 600 điểm CRS và gần như đảm bảo một Lời mời nộp đơn (ITA).

Nguồn dịch tin tức về thu nhập để định cư Canada: Cicnews

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ