Bạn đã lên kế hoạch định cư Canada. Sau khi nhận ITA bạn có 60 ngày để thu thập tất cả các tài liệu cần thiết bằng chứng tài chính (POF)

Tình huống trên nghe có vẻ quen thuộc với bạn. Đây là những câu hỏi chung của nhiều ứng viên. Trong số các tài liệu khác cho Express Entry, bằng chứng tài chính của bạn là điều cần thiết cho việc định cư Canada của bạn. Có một số lý do giải thích cho điều này, nhưng lý do chính là để IRCC thấy được khả năng tự hỗ trợ của bạn.

Canada thực sự cung cấp một loạt các mạng lưới “an toàn” như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Những điều này được mở rộng ngay cả đối với những người định cư Canada mới nhất của nó. Tuy nhiên, vì lợi ích của bạn, tốt nhất là bạn nên có mạng lưới an toàn tài chính của riêng mình trong giai đoạn chuyển tiếp. IRCC công nhận điều này trong chừng mực là bắt buộc phải có bằng chứng tài chính.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách lập hồ sơ và trình bày các khoản tiền của bạn để định cư Canada.

Cơ sở pháp lý

Tất cả các luật liên quan đến định cư Canada và tị nạn đều có trong Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư của Canada (IRPA). Có hiệu lực vào năm 2002, IRPA có các quy định về mọi thứ, từ việc vượt biên đến nhập cư kinh tế.

Bộ luật này cũng có những quy định cụ thể về nhiều bước của quy trình định cư Canada. Những điều khoản này bao gồm các yêu cầu đối với đơn xin định cư Canada. Các tiêu chí về tính đủ điều kiện và việc trao điểm CRS đều nằm trong IRPA.

Đối với những người muốn định cư Canada, luật cụ thể được quan tâm là IRPA Tiểu mục 76. Bao gồm bốn phần, tiểu mục này bao gồm cách IRCC đánh giá và chấp nhận những người nộp đơn xin thị thực, đặc biệt là những người tìm kiếm thường trú tại Canada.

Chứng minh tài chính khi định cư Canada L&C Global
Chứng minh tài chính khi Định cư Canada – L&C Global

Công nhân lành nghề phải được trao không ít hơn số điểm tối thiểu được yêu cầu nêu trong tiểu mục (2) trên cơ sở các yếu tố sau, cụ thể là,

 • Giáo dục, phù hợp với mục 78;
 • Thông thạo các ngôn ngữ chính thức của Canada, phù hợp với mục 79;
 • Kinh nghiệm, phù hợp với mục 80;
 • Tuổi, phù hợp với mục 81;
 • Sắp xếp việc làm, phù hợp với mục 82;
 • Khả năng thích ứng, phù hợp với mục 83;

Công nhân lành nghề phải:

 • Có các khoản tiền có thể chuyển nhượng và có sẵn, không bị cản trở bởi các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ khác, số tiền bằng một nửa thu nhập cần thiết tối thiểu áp dụng đối với nhóm người bao gồm công nhân lành nghề và các thành viên trong gia đình của họ, hoặc
 • Được cộng điểm theo khoản 82 (2) (a), (b) hoặc (d) cho việc làm được sắp xếp, như được định nghĩa trong tiểu mục 82 (1), ở Canada. ”

Các tài liệu để chứng minh khả năng chuyển nhượng và khả năng sẵn có của nguồn vốn

Đầu tiên, chúng ta hãy tập trung vào các từ “có thể chuyển nhượng và các quỹ có sẵn”. Các khoản tiền được yêu cầu phải là của bạn và có “tính thanh khoản”. Theo tính thanh khoản, chúng tôi muốn nói rằng số tiền bạn sở hữu phải có thể chi tiêu được. Ngoài ra, thuộc quyền sở hữu duy nhất của bạn, tiền của bạn phải ở dạng có thể gửi vào tài khoản ngân hàng.

Sau đây không phải là các nguồn tiền “có thể chuyển nhượng” hoặc “có sẵn”:

 • Căn nhà
 • Địa ốc
 • Vốn chủ sở hữu
 • Tài sản vật chất (ví dụ: ô tô)

Nó cũng ngụ ý rằng bạn sở hữu những khoản tiền này. Do đó, bạn không nên mượn số tiền ghi trong giấy tờ của mình để làm bằng chứng tài chính. Việc làm này là bất hợp pháp và có thể khiến bạn bị loại nếu bị phát hiện.

Vì lý do này, bằng chứng về quỹ thanh toán cần phải có ít nhất sáu tháng. Có nghĩa là, sao kê ngân hàng hoặc thư tín dụng cần phải thể hiện số tiền cần thiết. Các khoản tiền thanh toán này cần phải có trong tài khoản ngân hàng của bạn hoặc chi tiết không dưới 6 tháng.

Lý do cho việc này là để IRCC có cơ hội đánh giá tài khoản của bạn. IRCC xem xét hoạt động tài khoản trong một thời gian. Điều này sẽ cho phép nó phát hiện hoạt động bất thường liên quan đến việc định cư Canada của bạn. Ví dụ, một khoản tiền gửi lớn đột ngột được ghi nhận sẽ cảnh báo sự chú ý. Nó có thể chỉ ra một nguồn đáng ngờ hoặc vay tiền để định cư Canada.

Để chứng minh năng lực tài chính khi định cư Canada, bạn sẽ cần những giấy tờ sau:

 • Báo cáo của Ngân hàng
 • Bảng sao kê ngân hàng cần thể hiện lịch sử chi tiết của các giao dịch. Chúng sẽ hiển thị các giao dịch đã diễn ra trong sáu tháng. Việc số dư trên giấy chứng nhận hoặc bảng sao kê có nên được duy trì hay không tùy thuộc vào từng tỉnh.

Ở nhiều tỉnh, quỹ quyết toán cần được duy trì ở mức đã kê khai. Do đó, nếu tỉnh mong muốn của bạn yêu cầu, bạn sẽ phải duy trì số dư ngân hàng của mình trong suốt quá trình đăng ký định cư Canada.

Một bảng sao kê ngân hàng cho định cư Canada cũng phải có đơn vị tiền tệ của quỹ thanh toán của bạn. Số tiền này sau đó sẽ được chuyển đổi sang đô la Canada sau này.

Nếu bạn đang bảo lãnh cho ai đó, có thể sẽ không cần họ cung cấp bảng sao kê ngân hàng của họ. Là người nộp đơn chính, bạn sẽ phải cung cấp hồ sơ của mình. IRCC sẽ coi vợ / chồng hoặc các thành viên gia đình là người phụ thuộc của bạn. Có thể có một bản sao kê ngân hàng kê khai một tài khoản chung nếu bạn và vợ / chồng của bạn có một tài khoản.

Thư tín dụng

Bạn cũng sẽ cần một lá thư từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn. Những điều này như sau:

 • Thư từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn cần được in trên tiêu đề thư chính thức.
 • Các bức thư sẽ liệt kê bạn là chủ sở hữu của tài khoản
 • Các bức thư phải thông báo cho người đọc khi các tài khoản được mở
 • Để nhất quán, số dư trong tài khoản cũng phải được nêu rõ.
 • Nếu có nhiều tài khoản, thư phải chứa số dư của mỗi tài khoản
 • Thư nên liệt kê tất cả các tài khoản ngân hàng của bạn (bao gồm cả các tài khoản chung, nếu có)
 • Các thư cũng phải có số dư trung bình của các tài khoản trong khoảng thời gian 6 tháng.
 • Chi tiết liên hệ và địa chỉ của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phải có trong thư.

Cho thấy không có các khoản nợ

Thông thường, IRCC sẽ có thể phát hiện điều này từ báo cáo tài chính hoặc báo cáo ngân hàng. Bạn có thể củng cố bằng chứng về số tiền của mình bằng cách thực hiện một số việc nhất định.

Đây có thể chỉ là một vấn đề thông thường, nhưng hãy thanh toán bất kỳ khoản nợ nào chưa thanh toán trước khi nộp đơn của bạn. Nếu bạn có bất kỳ khoản thanh toán chưa thanh toán nào được liên kết với tài khoản của mình qua thẻ ghi nợ, điều này có thể ảnh hưởng đến số tiền trong số dư đã khai báo của bạn.

Một lần nữa, đối với một số tỉnh, số tiền được kê khai là quỹ quyết toán phải không đổi trong 6 tháng. Bạn cũng không nên có các khoản thanh toán tiền nhà, hóa đơn điện nước hoặc các khoản vay hiện có.

Điều quan trọng cần lưu ý là ở một số quốc gia, các khoản nợ tồn đọng cần được điều tra. Vì lý do này, việc giải quyết các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính không chỉ giúp chứng minh tài chính mà còn kiểm tra lý lịch tư pháp của bạn.

Khi bạn đã giải quyết tất cả các khoản thanh toán, bạn cần đưa ra bằng chứng. Do đó, thư từ ngân hàng của bạn cũng phải nêu rõ tất cả các khoản nợ và khoản vay. Nếu có bất kỳ, thư từ hoặc bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào khác phải chỉ ra rằng tất cả các khoản nợ và khoản vay đã được giải quyết.

Chứng minh tài chính khi định cư Canada L&C Global
Chứng minh tài chính khi Định cư Canada – L&C Global

Đủ quỹ định cư Canada

Các khoản tiền cần thiết để định cư Canada phải đủ không chỉ cho một người nộp đơn chính. Theo IRPA 1 (B-i), các khoản tiền phải bằng số tiền là “một nửa thu nhập cần thiết tối thiểu áp dụng đối với nhóm người bao gồm công nhân lành nghề và các thành viên gia đình của họ”.

Tóm lại, số tiền trong POF của bạn phải được IRCC cho là đủ để hỗ trợ nhu cầu của bạn và những người phụ thuộc của bạn. Ở giai đoạn này, số tiền trên chứng từ ngân hàng của bạn được chuyển đổi sang đô la Canada.

IRCC cập nhật số tiền tối thiểu cần thiết mỗi năm. Tại thời điểm viết bài, số tiền tối thiểu được yêu cầu như sau:

Số lượng thành viên trong gia đình Số tiền tối thiểu bằng CAD (Canadian Dollars)
1 12,960
2 16,135
3 19,836
4 24,083
5 27,315
6 30,806
7 34,299
Mỗi thành viên thêm sau đó 3,492

 

Yêu cầu về quỹ định cư Canada ở trên dành cho những người nộp đơn thuộc Federal Skilled Worker Class và Federal Skilled Trades Class. Có số tiền tối thiểu là điều bắt buộc, đặc biệt là trong trường hợp không có lời mời làm việc hoặc đề cử của tỉnh.

Một số người định cư Canada có tay nghề cao nộp đơn theo Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương. Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương là một chương trình định cư  Canada khác nhằm đưa những người lao động có tay nghề cao.

Theo chương trình này, người nộp đơn xin thị thực có thể đăng ký thường trú tại một trong bốn tỉnh Đại Tây Dương của Canada. Các tỉnh này là Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, và Prince Edward Island.

Các ứng viên của Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương cũng cần cung cấp bằng chứng tài chính. Bởi vì đăng ký chương trình này yêu cầu một lời mời làm việc, yêu cầu về quỹ định cư Canada cho một ứng viên ở đây tương đối thấp hơn.

Số lượng thành viên trong gia đình   Số tiền tối thiểu bằng CAD (Canadian Dollars)
1 3,240
2 4.034
3 4,959
4 6,021
5 6,829
6 7,702
7 người trở lên 8,575

 

IRCC thay đổi yêu cầu về quỹ định cư cho một trong hai chương trình định cư Canada. Những thay đổi này xảy ra hàng năm và rất nhỏ. Khó có thể thấy những bước nhảy vọt về số tiền bạn cần để làm bằng chứng.

Tuy nhiên, những thay đổi này đủ liên quan để khiến bạn đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện. Do đó, bạn phải kiểm tra trang web của chính phủ Canada để cập nhật. Bạn có thể xem các thay đổi trong bằng chứng tài chính mà Express Entry yêu cầu và chứng từ cho Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương.

Bằng chứng tài chính khi đến nơi

Bạn vẫn có thể cần cung cấp bằng chứng tài chính ngay khi bạn định cư Canada.

Lúc này, bạn đã có được những giấy tờ phù hợp để chứng minh khả năng tài chính của mình. Ngoài ra, bạn sẽ phải đáp ứng quỹ định cư bắt buộc tối thiểu để định cư Canada. Khi đến nơi, rất có thể bạn sẽ không phải xuất trình những giấy tờ này. Dù có thể, hãy cố gắng mang chúng theo bạn.

Một câu hỏi chắc chắn sẽ đến từ các nhân viên hải quan hoặc xuất nhập cảnh. Bạn có thể sẽ được hỏi về số tiền bạn mang theo. Bạn không cần thiết phải mang theo tất cả các khoản tiền đã khai báo trong thời gian này. Do đó, bạn có thể mang theo một ít tiền mặt.

Bạn cần thông báo cho hải quan hoặc nhân viên xuất nhập cảnh nếu bạn mang theo 10.000 đô la Canada hoặc cao hơn. Nếu không khai báo và bị phát hiện, hải quan có quyền tịch thu số tiền này của bạn. Ngoài ra, bạn có thể bị phạt.

Ai cần chuẩn bị bằng chứng tài chính trong đơn xin thị thực Canada?

Theo nguyên tắc chung, người nộp đơn Express Entry cần phải cung cấp bằng chứng tài chính của họ để đáp ứng đủ điều kiện ở Canada. Đặc biệt, bằng chứng tài chính là bắt buộc đối với các Chương trình Express Entry sau:

 • The Federal Skilled Worker Class
 • The Federal Skilled Trades Class
 • Provincial Nomination
 • Business Immigration

Cư dân tạm thời cũng phải xuất trình bằng chứng tài chính để chứng minh rằng họ có đủ nguồn tài chính cho Canada. Cư dân tạm thời là:

 • Lao động tạm thời
 • Sinh viên quốc tế

Người được đề cử cấp tỉnh

Những người được đề cử cấp tỉnh cần xuất trình bằng chứng tài chính. Trên thực tế, đây là một phần của các yêu cầu tối thiểu để đủ điều kiện. Đối với đề cử cấp tỉnh, bạn cần cập nhật các chính sách của một số tỉnh. Các tài liệu được yêu cầu như bằng chứng tài chính là khá giống nhau giữa các tỉnh, nhưng có một số khác biệt.

Ví dụ, không giống như các tỉnh khác ở Canada, Saskatchewan yêu cầu lượng tiền không phải là sáu tháng tuổi mà là ba tháng. Số dư tối thiểu đã khai báo phải được duy trì trong ít nhất ba tháng và không được sử dụng cho đến khi nhập cảnh.

Ngoài ra, tỉnh bang có một quy tắc liên quan đến việc bơm tiền lớn vào quỹ của người nộp đơn. Saskatchewan rất nghiêm khắc với điều này và sẽ yêu cầu người nộp đơn phải bao gồm một tài liệu được gọi là chứng thư quà tặng. Đây là tài liệu giải thích nguồn tài trợ hoặc quà tặng bằng tiền (do đó có thuật ngữ). Nó cũng đề cập đến các nguồn quỹ khác như tiền thừa kế.

Người nhập cư kinh doanh

Nếu bạn đang muốn định cư Canada với tư cách là một doanh nhân, thì bằng chứng tài chính cũng là một điều cần thiết. Bên cạnh việc xem xét khả năng tự chu cấp của bạn, IRCC còn đánh giá năng lực của những người định cư Canada diện kinh doanh để cung cấp vốn ban đầu cho các dự án kinh doanh tại Canada của họ.

Theo chương trình định cư Canada diện kinh doanh, thị thực thường trú nhân của bạn phụ thuộc vào cách thức kinh doanh của bạn. Do đó, bạn cần cung cấp bằng chứng về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Lao động tạm thời

Người lao động tạm thời có thể chứng minh nguồn tài chính của mình thông qua các giấy tờ đã đề cập trước đó. Ngay cả khi có giấy phép lao động, người lao động tạm thời vẫn cần chứng tỏ rằng họ có thể duy trì bản thân khi họ tìm việc.

Chứng minh tài chính khi định cư Canada L&C Global
Chứng minh tài chính khi Định cư Canada – L&C Global

Bên cạnh các tài liệu được đề cập, bằng chứng tài chính cũng có thể có các hình thức sau:

 • Thư xin việc từ người sử dụng lao động bao gồm ngày đầu tiên làm việc
 • Bằng chứng về thu nhập của chủ nhà hoặc thành viên gia đình của người nộp đơn ở Canada
 • Bất kỳ bằng chứng nào về quy mô gia đình. (Gia đình của chủ nhà hoặc thành viên trong gia đình)

Sinh viên quốc tế

Mặc dù sinh viên quốc tế có thể làm việc, nhưng tiền lương có thể không đủ để hỗ trợ toàn bộ thời gian ở Canada. Đây là lý do tại sao các đơn xin định cư Canada sinh viên cũng yêu cầu bằng chứng về tài chính. Đối với sinh viên, các bằng chứng tài chính khác mà CIC công nhận bao gồm:

 • Bằng chứng về số tiền trong tài khoản ngân hàng Canada
 • Bằng chứng về khoản vay sinh viên từ một ngân hàng Canada
 • Hối phiếu ngân hàng (đơn vị tiền tệ đã sử dụng phải được chuyển đổi sang Đô la Canada)
 • Thư từ một tổ chức giáo dục cung cấp cho sinh viên một khoản trợ cấp hoặc học bổng
 • Bằng chứng thanh toán học phí và nhà ở
 • GIC (Giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo) do ngân hàng Canada cấp

Các khoản tiền tối thiểu được yêu cầu là khác nhau đối với sinh viên. Dưới đây là bảng yêu cầu quỹ tương ứng của sinh viên.

Người đến Canada Tổng số quỹ hàng năm (Học phí và chi phí sinh hoạt) Số tiền cần thiết mỗi tháng (Học phí và chi phí sinh hoạt)
Sinh viên (bản thân) 10,000 CAD 833 CAD
Cùng một thành viên gia đình 4,000 CAD 333 CAD
Thành viên gia đình khác bất kỳ 3,000 CAD 255 CAD

 

Một lần nữa, điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu của một tỉnh và tổ chức. Ở Quebec, số tiền cần thiết cho thị thực du học là khác nhau.

Người đến Canada Tổng số quỹ hàng năm (Học phí và chi phí sinh hoạt) Số tiền cần thiết mỗi tháng (Học phí và chi phí sinh hoạt)
Sinh viên (bản thân) 11,000 CAD 917 CAD
Thành viên gia đình đầu tiên từ 18 tuổi trở lên 5,100 CAD 425 CAD
Thành viên gia đình đầu từ dưới 19 tuổi 3,800 CAD 317 CAD
Thành viên gia đình khác từ 18 tuổi trở lên 5,125 CAD 427 CAD
Thành viên gia đình khác dưới 18 tuổi 1,903 CAD 159 CAD

Ngoại lệ

Đôi khi bằng chứng về tài chính không cần thiết cho đơn xin định cư Canada.

Bằng chứng tài chính là không cần thiết cho các đơn đăng ký theo Canadian Experience Class. Ngoài ra, các ứng viên có thư mời làm việc không cần phải cung cấp tài liệu về tài chính của họ cho IRCC. Điều này áp dụng cho các ứng viên của chương trình Federal Skilled Worker program và Federal Skilled Trades Program.

Ví dụ: Nếu bạn có lời mời làm việc và đăng ký chương trình FSW, bạn không cần phải đáp ứng yêu cầu về quỹ định cư Canada. Bạn cũng sẽ không cần phải chứng minh các hoạt động ngân hàng của mình trong thời hạn sáu tháng.

Một lời mời làm việc tạo ra tất cả sự khác biệt. Do đó, nếu bạn cảm thấy việc chứng minh tài chính của mình có thể khó khăn, bạn có thể thử nhận một lời mời làm việc.

Nguồn dịch tin tức về Chứng minh tài chính khi định cư Canada: canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ