British Columbia đã có hàng loạt thay đổi với Chương trình BC PNP khi ra mắt hệ thống NOC 2021 mới dành cho người định cư Canada.

Cùng với việc cập nhật các mã phù hợp với NOC 2021, tỉnh đã thực hiện các thay đổi lớn đối với hệ thống tính điểm cho Skills Immigration, loại bỏ điểm cho cấp độ kỹ năng công việc và thêm điểm cho trình độ ngôn ngữ, giáo dục và kinh nghiệm, sẽ tăng điểm nếu họ ở ngoài Metro Vancouver.

Mức lương cao nhất để đạt điểm tối đa cũng đã tăng gần 50% từ 100.000 đô la lên hơn 145.000 đô la.

Những thay đổi của BC PNP được công bố bao gồm:

 • Việc mở rộng nhánh BC PNP Tech, từ 29 lên 35 nghề theo NOC 2021 mới.
 • Các giáo sư và giảng viên đại học hiện đủ điều kiện tham gia nhánh Skilled Worker.
 • Nhánh International Post-Graduate được mở rộng để bao gồm các ứng viên tốt nghiệp tiến sĩ và tiến sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu.
 • Tính đủ điều kiện của Economic Mobility Pathways Pilot (EMPP) được mở rộng cho bất kỳ nghề nghiệp có kỹ năng nào bên ngoài Metro Vancouver.
 • Theo những thay đổi, toàn bộ cấu trúc của hệ thống tính điểm, với sự phân chia trọng số giữa các yếu tố kỹ năng các nhân đạt tối đa 120 điểm và các yếu tố kinh tế đạt 80 điểm.
 • Các hạng mục phụ về kỹ năng cá nhân bao gồm kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, mỗi hạng mục đạt tối đa 40 điểm.
 • Các hạng mục phụ về yếu tố kinh tế kém là tiền lương theo giờ, cho điểm tối đa 55 điểm và khu vực trong British Columbia, với điểm tối đa là 25 điểm.
Những thay đổi của NOC 2021 với chương trình BC PNP L&C Global
Những thay đổi của NOC 2021 với chương trình BC PNP – L&C Global

Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp

Điểm tối đa: 40

Các ứng viên có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên liên quan trực tiếp đến lời mời làm việc của họ đạt 20 điểm, giảm xuống 0 điểm đối với những người không có kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm này có thể là từ công việc ở Canada hoặc ở nước ngoài. Kinh nghiệm làm việc phải trong 10 năm trở lại đây.

Thêm 10 điểm nếu có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc ở Canada, trong khi 10 điểm nữa có thể được trao nếu làm việc toàn thời gian ở British Columbia trong công việc và cho người sử dụng lao động hỗ trợ đơn đăng ký.

Trình độ học vấn cao nhất

Điểm tối đa: 40

Ứng viên có bằng tiến sĩ là trình độ học vấn cao nhất của họ đạt 27 điểm, giảm xuống bằng 0 đối với ứng viên có trình độ học vấn trung học phổ thông trở xuống. 8 điểm nữa dành cho chương trình giáo dục sau trung học đã hoàn thành ở British Columbia và sáu điểm cho những nơi khác ở Canada.

Cuối cùng, thêm 5 điểm nữa được trao cho một ngành chỉ định chuyên nghiệp đủ điều kiện ở British Columbia thông qua BC PNP.

Ngành chỉ định chuyên nghiệp có thể là:

 • Bất kỳ ngành giao dịch nào
 • Kỹ thuật viên thú y và công nghệ thú y: NOC 32104
 • Trợ lý nha khoa: NOC 33100
 • Trợ lý vệ sinh nha khoa: NOC 32111
 • Kỹ thuật viên nha khoa: NOC 33100
 • Nha sĩ: NOC 32110
 • Giáo viên Mầm non (ECE): NOC 42202
 • Trợ lý Chăm sóc Sức khỏe: NOC 33102
 • Kỹ thuật viên Dược phẩm: NOC 33103
 • Y tá thực hành: NOC 32101
 • Bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc và bác sĩ châm cứu: NOC 32200

Trình độ ngoại ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Điểm tối đa: 40

Các thí sinh đạt Canadian Language Benchmark từ chín trở lên trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết đạt 30 điểm theo hệ thống mới. Điểm giảm xuống 0 đối với những thí sinh có điểm dưới bốn hoặc không nộp kết quả kiểm tra.

Thí sinh có điểm CLB 4 trở lên ở cả 4 kỹ năng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp được cộng thêm 10 điểm.

Mức lương theo giờ của lời mời làm việc tại B.C

Điểm tối đa: 55

Các ứng viên đạt 55 điểm nếu mức lương theo giờ của lời mời làm việc ở British Columbia là 70 đô la trở lên. Đối với một tuần làm việc 40 giờ, điều này tương đương với mức lương hàng năm là 140.600 đô la.

Điểm cho mức lương theo giờ giảm xuống 0 đối với lời mời làm việc có mức lương 16 đô la một giờ hoặc ít hơn. Trước đây, điểm cao nhất được trao cho mức lương hàng giờ tương đương với 100.000 đô la. Đây là một trong những thay đổi lớn nhất trong toàn bộ cuộc đại tu British Columbia.

Khu vực làm việc nằm trong B.C

Điểm tối đa: 25

Trong một động thái nhằm tăng số lượng người nhập cư đến các khu vực đông dân cư, việc đại tu hệ thống tính điểm cho phép các ứng viên ghi được nhiều điểm hơn cho một lời mời làm việc bên ngoài khu vực Metro Vancouver.

Việc làm tại Metro Vancouver cung cấp điểm 0 theo yếu tố này. 5 điểm được trao cho lời mời làm việc ở bất kỳ trong số Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission hoặc Chilliwack.

Điểm tăng lên 15 nếu lời mời làm việc không thuộc khu vực nào nêu trên.

Thêm 10 điểm nữa cho hạng mục này nếu các ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc bên ngoài Metro Vancouver, hoặc tốt nghiệp từ một tổ chức sau trung học công lập B.C trong vòng ba năm qua bên ngoài khu vực Metro Vancouver.

BC PNP Tech

BC PNP Tech cho phép các quan chức nhập cư của British Columbia đẩy nhanh quá trình xử lý các ứng viên nhập cư trong các ngành công nghệ có nhu cầu chính.

Thư mời hàng tuần được cấp cho các ứng viên thuộc một trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ tại B.C. British Columbia cũng đã tăng số lượng lên 35 nghề nghiệp đủ điều kiện cho nhánh BC PNP Tech đầy thành công này.

Các nhà tuyển dụng công nghệ có quyền tiếp cận một dịch vụ hướng dẫn bao gồm việc phân bổ các đơn đăng ký được đảm bảo vào ngày làm việc tiếp theo cho một trong những nghề nghiệp đã nêu.

BC PNP Tech ưu tiên các đơn đăng ký phân khúc công nghệ trong các hạng mục đã có sẵn tại B.C. Điều này có nghĩa là các ứng viên vẫn cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản để định cư thông qua BC PNP, bao gồm lời mời làm việc tối thiểu một năm từ nhà tuyển dụng B.C.

Chương trình này chủ yếu lấy từ các nhánh của BC dành cho Skilled Workers và International Graduates.

Những thay đổi của NOC 2021 với chương trình BC PNP L&C Global
Những thay đổi của NOC 2021 với chương trình BC PNP – L&C Global

Các nghề nghiệp thuộc BC PNP Tech mới

 • 10030 Nhà quản lý hãng viễn thông
 • 20012 Quản lý máy tính và hệ thống thông tin
 • 21100 Các nhà vật lý và thiên văn học
 • 21210 Nhà toán học, nhà thống kê và chuyên gia tính toán
 • 21211 Nhà khoa học dữ liệu
 • 21220 Chuyên gia an ninh mạng
 • 21221 Chuyên gia hệ thống kinh doanh
 • 21222 Chuyên gia hệ thống thông tin
 • 21223 Nhà phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu
 • 21230 Nhà phát triển và lập trình viên hệ thống máy tính
 • 21231 Kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm
 • 21232 Nhà phát triển phần mềm và lập trình viên
 • 21233 Nhà thiết kế web
 • 21234 Nhà phát triển web và lập trình viên
 • 21300 Kỹ sư xây dựng
 • 21301 Kỹ sư cơ khí
 • 21310 Kỹ sư điện và điện tử
 • 21311 Kỹ sư máy tính (trừ kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế)
 • 21320 Kỹ sư hóa học
 • 21399 Các kỹ sư chuyên nghiệp khác
 • 22110 Kỹ thuật viên và công nghệ sinh học
 • 22220 Kỹ thuật viên mạng máy tính và web
 • 22221 Kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng
 • 22222 Kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống thông tin
 • 22310 Kỹ thuật viên và kỹ thuật viên kỹ thuật điện và điện tử
 • 50011 Nhà quản lý – xuất bản, điện ảnh, phát thanh truyền hình và nghệ thuật biểu diễn
 • 22312 Kỹ thuật viên và cơ khí dụng cụ công nghiệp
 • 51111 Tác giả và nhà văn (ngoại trừ kỹ thuật)
 • 51112 Nhà văn kỹ thuật
 • 51120 Nhà sản xuất, đạo diễn, biên đạo múa và các nghề liên quan
 • 52119 Các công việc kỹ thuật và phối hợp khác trong điện ảnh, phát thanh truyền hình và nghệ thuật biểu diễn
 • 52112 Kỹ thuật viên phát sóng
 • 52113 Kỹ thuật viên ghi âm thanh và video
 • 52120 Nhà thiết kế đồ họa và họa sĩ minh họa
 • 53111 Trợ lý và người điều hành điện ảnh, phát sóng, nhiếp ảnh và biểu diễn nghệ thuật.

Các nghề ưu tiên khác

Trong khi đó, bản cập nhật mới nhất cũng giới thiệu một loạt ngành nghề khác, chủ yếu là về chăm sóc sức khỏe, được British Columbia xác định là đang thiếu nguồn cung trong tỉnh. Những nghề này sẽ được ưu tiên trong các đợt mời định cư BC PNP thường lệ.

Các nghề ưu tiên mới được liệt kê dưới đây:

Care Economy: Nghề chăm sóc sức khỏe

 • 30010 Các nhà quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
 • 31300 Điều phối viên và giám sát điều dưỡng
 • 31301 Y tá đã đăng ký và y tá tâm thần đã đăng ký
 • 31102 Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình
 • 31110 Nha sĩ
 • 31201 Bác sĩ chỉnh hình
 • 31120 Dược sĩ
 • 31121 Chuyên gia dinh dưỡng
 • 31112 Nhà thính học và nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ nói
 • 31203 Trị liệu nghề nghiệp
 • 32120 Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
 • 32103 Bác sĩ trị liệu hô hấp, bác sĩ tưới máu lâm sàng và kỹ thuật viên tim phổi
 • 32121 Kỹ thuật viên bức xạ y tế
 • 32122 Kỹ thuật viên siêu âm y học
 • 32123 Kỹ thuật viên tim mạch và kỹ thuật viên chẩn đoán điện sinh lý
 • 32110 Bác sĩ nha khoa
 • 32111 Nhân viên vệ sinh răng miệng và trị liệu nha khoa
 • 32101 Y tá thực hành được cấp phép
 • 32102 Nghề trợ lý y tế
 • 41300 Nhân viên xã hội
 • 42201 Nhân viên phục vụ xã hội và cộng đồng
 • 31100 Chuyên gia y học lâm sàng và xét nghiệm
 • 31101 Chuyên gia phẫu thuật
 • 31302 Học viên y tá
 • 31303 Trợ lý bác sĩ, nữ hộ sinh và các chuyên gia y tế có liên quan
 • 32103 Bác sĩ trị liệu hô hấp, bác sĩ tưới máu lâm sàng và kỹ thuật viên tim phổi
 • 31209 Các nghề chuyên môn khác trong chẩn đoán và điều trị sức khỏe
 • 31202 Bác sĩ vật lý trị liệu
 • 31204 Bác sĩ động học và các nghề nghiệp chuyên môn khác trong trị liệu và đánh giá
 • 32120 Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
 • 32129 Kỹ thuật viên y tế khác
 • 32112 Kỹ thuật viên nha khoa
 • 32200 Bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc và bác sĩ châm cứu
 • 32109 Các nghề kỹ thuật khác trong trị liệu và đánh giá
 • 33100 Trợ lý nha khoa và trợ lý phòng xét nghiệm nha khoa
 • 31200 Nhà tâm lý học
 • 41301 Nhà trị liệu tư vấn và trị liệu chuyên ngành liên quan
 • 33102 Trợ lý y tá, hộ lý và cộng sự phục vụ bệnh nhân

*Đối với các mục đích của BC PNP, chỉ các trợ lý chăm sóc sức khỏe/phụ tá chăm sóc sức khỏe mới đủ điều kiện theo NOC 33102.

Care Economy: Nghề chăm sóc trẻ em

 • 42202 Giáo viên mầm non và trợ lý

Các nghề ưu tiên khác

 • 31103 Bác sĩ thú y
 • 32104 Kỹ thuật viên thú y và công nghệ thú y
 • 41200 Giáo sư, giảng viên đại học

Nguồn dịch tin tức về thay đổi NOC 2021 với chương trình BC PNPCanada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ