NOC D 7611 – Định cư Canada ngành Xây dựng (có LMIA)

Định cư Canada với công việc có sẵn LMIA! Hiện nay, thị trường Canada đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực ngành xây dựng. Chính vì thế, Chính phủ Canada đã đưa ra chính sách nhập cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động có tay nghề cao vào làm việc … Đọc tiếp NOC D 7611 – Định cư Canada ngành Xây dựng (có LMIA)