Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố Quy tắc Temporary Final Rule (TFR) nhằm tăng thời gian gia hạn tự động cho giấy phép lao động và tài liệu liên quan (EAD), dành cho một số đương đơn muốn gia hạn EAD, lên đến 540 ngày.

Việc tăng thời gian, sẽ có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 4 tháng 5 năm 2022, sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về việc làm cho những người không phải công dân với đơn xin gia hạn EAD đang chờ xử lý và ổn định tính liên tục của bộ máy làm việc cho các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ.

Giám đốc USCIS Ur M. Jaddou cho biết: “Do USCIS làm việc để giải quyết các hồ sơ EAD đang chờ xử lý, cơ quan đã xác định rằng thời gian gia hạn tự động 180 ngày hiện tại để cấp phép việc làm là không đủ. Quy tắc tạm thời này sẽ giúp những người không phải công dân đủ điều kiện được gia hạn tự động một cơ hội duy trì việc làm và cung cấp hỗ trợ tài chính cho gia đình của họ, đồng thời tránh gây gián đoạn thêm cho các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ.”

Trong vài năm qua, tình trạng tài chính bấp bênh của USCIS đã làm giảm hiệu quả giải quyết các hồ sơ. Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những thách thức này vào năm 2020, ngoài ra còn có nguy cơ đóng băng tuyển dụng và nghỉ không lương dẫn đến tiêu hao lực lượng lao động và giảm năng lực nghiêm trọng.

USCIS tăng thời gian gia hạn tự động giấy phép lao động cho một số đương đơn L&C Global

Vào năm 2021, trước khi USCIS có thể phục hồi sau những tác động tài chính và tổ chức này, đã có sự gia tăng đột ngột và đáng kể về hồ sơ gia hạn và đăng ký mới của EAD, như được giải thích chi tiết trong TFR.

TFR, chỉ áp dụng cho các hạng mục EAD đang đủ điều kiện để được gia hạn tự động lên đến 180 ngày, sẽ tạm thời cung cấp thời gian gia hạn tự động bổ sung lên đến 360 ngày (tổng cộng lên đến 540 ngày) cho những người nộp đơn đủ điều kiện và đã nộp đúng hạn đơn xin gia hạn Mẫu I-765 trong khoảng thời gian 18 tháng sau khi thông qua TFR.

Khung thời gian này sẽ cho phép USCIS có cơ hội giải quyết tình trạng thiếu nhân sự, thực hiện hiệu quả bổ sung và đáp ứng mục tiêu đã công bố gần đây của Giám đốc Jaddou là đạt được thời gian xử lý ba tháng cho các đơn đăng ký EAD vào cuối năm 2023. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 năm 2023, thời gian tự động gia hạn cấp phép việc làm và hiệu lực của EAD sẽ trở lại khoảng thời gian 180 ngày cho những ứng viên đủ điều kiện nộp đơn gia hạn Mẫu I-765 đúng hạn.

Những người không phải công dân có đơn xin gia hạn EAD đang chờ xử lý và có thời hạn tự động 180 ngày đã hết hiệu lực sẽ được cấp thêm một khoảng thời gian làm việc hợp pháp, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 và kéo dài đến 540 ngày kể từ ngày hết hạn EAD của họ, để họ có thể tiếp tục làm việc nếu họ vẫn còn trong thời gian gia hạn tự động lên đến 540 ngày và vẫn đủ điều kiện.

Những người không phải công dân có đơn đăng ký gia hạn đang chờ xử lý vẫn được gia hạn tự động 180 ngày sẽ được gia hạn thêm tối đa 360 ngày, tổng cộng lên đến 540 ngày sau khi hết hạn EAD hiện tại. Những người không phải công dân có đơn gia hạn đang chờ xử lý và EAD hợp lệ vào ngày 4 tháng 5 năm 2022 hoặc nộp đơn gia hạn EAD kịp thời trước ngày 27 tháng 10 năm 2023, sẽ được gia hạn tự động lên đến 540 ngày nếu EAD của họ hết hạn trước khi đơn gia hạn xử lý xong.

Việc gia hạn tự động nói chung sẽ kết thúc khi có thông báo về quyết định cuối cùng đối với đơn đăng ký gia hạn hoặc kết thúc khoảng thời gian lên đến 540 ngày (nghĩa là tối đa 540 ngày sau ngày hết hạn trên EAD), tùy theo điều kiện nào đến sớm hơn.

Một số người không phải là công dân ở Hoa Kỳ có thể nộp Mẫu đơn I-765, Đơn xin Cấp phép Việc làm, với USCIS để yêu cầu cấp phép việc làm và EAD. Những người không phải công dân khác có thị thực nhập cư cho phép họ làm việc tại Hoa Kỳ mà không có hạn chế cũng có thể sử dụng Mẫu I-765 để nộp đơn xin EAD cấp quyền tương tự.

USCIS tăng thời gian gia hạn tự động giấy phép lao động cho một số đương đơn L&C Global

Nguồn: uscis.gov

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ