Tổng quan Work Permit Canada

TỔNG QUAN WORK PERMIT CANADA
 
Để có thể làm việc một cách hợp pháp ở Canada khi chưa có tư cách thường trú nhân hoặc quốc tịch Canada, hầu hết người lao động nước ngoài cần có giấy phép lao động, hay còn gọi là Work Permit.
Để có thể được cấp Work Permit, người lao động nước ngoài thường phải có sẵn một lời đề nghị làm việc (Job offer) từ một nhà tuyển dụng lao động Canada. Khi đó, họ mới có thể được xem xét Work Permit bởi Cục Phát triển Xã hội và Việc làm Canada (ESDC). Thông thường, để Work Permit được cấp, người lao động nước ngoài phải trải qua 4 giai đoạn chính:
Giai đoạn 1: Nhà tuyển dụng Canada nộp hồ sơ xin giấy phép “Đánh giá tác động lên thị trường việc làm” (LMIA) lên ESDC:
Trước khi Work Permit có thể được cấp, nhà tuyển dụng Canada nếu muốn thuê một lao động nước ngoài tạm thời phải xin và được ESDC cấp một giấy phép LMIA tích cực. Giấy phép LMIA tích cực sẽ chỉ được cấp cho vị trí công việc mà không có công dân Canada hoặc thường trú nhân nào có sẵn để đáp ứng được công việc đó.
Giai đoạn 2: Nhà tuyển dụng Canada đưa ra Job offer cho người lao động nước ngoài:
Sau khi giấy phép LMIA tích cực được cấp, nhà tuyển dụng Canada có thể đưa ra một Job offer cho người lao động nước ngoài. Nhà tuyển dụng này sau đó phải gửi một bản sao giấy phép LMIA tích cực cùng với Job offer chi tiết cho người lao động nước ngoài.
Giai đoạn 3: Người lao động nước ngoài nộp hồ sơ xin Work Permit:
Với những giấy tờ đã có ở giai đoạn 2, cùng với các giấy tờ cá nhân sẵn có, người lao động giờ đã có thể nộp hồ sơ lên ESDC xin Work Permit qua account online.
Giai đoạn 4: Work Permit được cấp cho người lao động nước ngoài:
Khi người lao động nước ngoài đặt chân đến Canada tại điểm nhập cảnh, nhân viên của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) sẽ cấp Work Permit cho người đó tại điểm nhập cảnh.

Trên đây là dạng Work Permit thông dụng hay được cấp cho người lao động nước ngoài đến Canada làm việc tạm thời. Ngoài ra còn một dạng nữa là Giấy phép lao động mở (Open Work Permit) được cấp thông qua Chương trình Giấp phép Lao động cho Tốt nghiệp sau Đại Học (Post-graduation Work Permit Program) và Chương trình Bảo lãnh Vợ/Chồng ở trong lãnh thổ Canada (Inland Spousal/Common-law Partner Sponsorship Category)
Người lao động có giấy phép Open Work Permit có thể làm việc cho bất kỳ chủ lao động Canada nào mà không cần có Job offer được xác nhận trước và không bị trói buộc vào ngành nghề mà người lao động đang làm hiện tại tại Canada.
Liên hệ với L&C Global Consultant ngay để được tư vấn và thẩm định hồ sơ miễn phí!
Hotline: (+84 28) 3636 7979
Tư vấn online: CLICK HERE

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ