Tổng quan chương trình định cư tay nghề Úc trong năm 2019 – 2020

Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch COVID 19 đã có tác động đáng kể đến các chương trình định cư tay nghề Úc của năm 2019-2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID 19 toàn cầu không phải là sự kiện lớn duy nhất ảnh hưởng đến các chương trình vào năm ngoái!

Mốc thời gian của các chương trình định cư trong năm 2019-2020

định cư tay nghề úc

Trong số những thay đổi khác, chương trình năm vừa qua chứng kiến sự phát triển và sự thực thi của Skilled Regional Visa mới và có cập nhật mới về định nghĩa các khu vực tại Úc. Bài đánh giá SkillSelect được sửa đổi cũng có hiệu lực vào cuối năm ngoái, ảnh hưởng đến tất cả các hồ sơ đăng ký và EOI chưa được quyết định trong nhóm di cư lành nghề (skilled migration pool).

Sự ra đời của new regional visas và các Thỏa thuận di cư khu vực được chỉ định (Designated Area Migration Agreements -DAMAs) mới đã chứng minh chiến lược và thúc đẩy phát triển của Chính phủ.

Tóm tắt sơ lược các ngày chính bao gồm:

Ngày 15 tháng 11 năm 2019:

Ngừng hiệu lực visa Skilled Regional (Provisional) (Subclass 489)

Ngày 16 tháng 11 năm 2019:

• Bắt đầu có hiệu lực của thị thực Skilled Work Regional (Provisional) (Subclass 491)
• Bắt đầu có hiệu lực của thị thực Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) (Subclass 494)
• Thay đổi cách định nghĩa về khu vực của Úc
• Thay đổi với Bài Đánh giá với thị thực Di cư có tay nghề (GSM) qua các yếu tố khác nhau bao gồm trình độ giáo dục chuyên môn, trình độ nghiên cứu về khu vực, bằng cấp của partner và bằng cấp tài trợ khu vực được chỉ định.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020:

• Cấm nhập cảnh do đại dịch Covid-19 có hiệu lực đối với tất cả những người không phải là công dân và thường trú nhân Úc.

Visa tay nghề độc lập và gia đình (Independent & Family sponsored skilled visas)

Lời mời phát hành của chương trình năm 2019-2020

Theo dữ liệu được cung cấp bởi Bộ Nội vụ, 9,500 lời mời đã được phát hành của visa Skilled Independent và các chương trình thị thực bảo lãnh người thân.

Tác động của sự bùng phát coronavirus đến chương trình định cư năm 2019-2020 trở nên rõ ràng khi nhìn vào số lượng lời mời được phát hành theo tháng, đặc biệt là từ tháng 4 năm 2020 trở đi.

Điểm tối thiểu của SkillSelect

Biểu đồ dưới đây cho thấy số điểm tối thiểu được yêu cầu cho mỗi vòng mời. Một đánh giá nhanh về dữ liệu cho thấy sự tăng đột biến giữa tháng 12 và tháng 4. Điều này phù hợp với những thay đổi được Bộ Nội vụ đưa ra trong bài kiểm tra điểm SkillSelect vào tháng 11 năm 2019.

Visa tay nghề được sự đề cử của tỉnh bang

Tổng số đề cử

Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm và tổng số lời mời cho mỗi loại visa được chính phủ Tỉnh bang và Lãnh thổ cấp trong chương trình di cư 2019-2020.

Tổng cộng có 11,499 lời mời được cấp cho visa Skilled Nominated (Subclass 190) và 5,739 lời mời được cấp cho visa Skilled Work Regional (Provisional) (Subclass 491).

Chương trình Tài năng kinh doanh là chương trình nhỏ nhất trong nhóm chỉ có 793 lời mời được phát hành trong năm 2019-2020 và chỉ chiếm khoảng 3.1% tổng số lời mời trong toàn bộ năm.

Visa Skilled Nominated (Subclass 190)

Chính phủ Tỉnh bang và Lãnh thổ đã ban hành tổng cộng 11,499 lời mời đến những người có ý định di cư theo chương trình của visa 190.

Biểu đồ bên dưới minh họa tổng số lời mời được phát hành bởi chính phủ tỉnh bang so với số lượng kế hoạch của loại thị thực 190 được phân phối cho mỗi tỉnh bang và lãnh thổ cho chương trình định cư năm 2019-2020.

Nhìn chung, các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đã đạt được con số theo kế hoạch của họ, ngoài trừ Tây Úc, nơi đã được phân bổ với 2,250 visa 190 nhưng chỉ phát hành 1,290 lời mời, chiếm khoảng 57% phân bổ đề cử ban đầu.

Thị thực Skilled Work Regional (Subclass 491) & Thị thực Skilled Regional (Subclass 489)

Chính phủ Tỉnh bang và Lãnh thổ đã ban hành tổng cộng 9,685 lời mời đến những người có ý định di cư theo các chương trình được để cử của visa 489 và visa 491.

Biểu đồ bên dưới minh họa tổng số lời mời được phát hành bởi chính phủ tỉnh bang so với số lượng kế hoạch của visa 489 và 491 được phân phối cho mỗi tỉnh bang và lãnh thổ cho chương trình định cư năm 2019-2020.

Tây Úc lại một lần nữa được quan tâm, với 1,000 thị thực 489/491 dành cho các ứng viên tương lai nhưng chỉ có 267 lời mời được phát hành.

L&C Global – Dịch và biên tập từ nguồn

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ