Trợ cấp trẻ em ở Canada (CCB) cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng miễn thuế cho các gia đình ở Canada có con dưới 18 tuổi để giúp họ xoay sở với chi phí nuôi dạy con cái dưới 18 tuổi.

Ai là đối tượng được hưởng CCB?

Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau để nhận được Trợ cấp Trẻ em ở Canada:

 • Đứa trẻ phải sống với bạn và từ 18 tuổi trở xuống.
 • Bạn là người chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy trẻ.
 • Bạn phải là thường trú nhân của Canada hoặc công dân Canada.

Gia đình nhập cư có thể nhận trợ cấp trẻ em ở Canada không?

Có, họ có thể miễn là họ đã kết hôn hoặc chung sống với con cái hoặc độc thân với con dưới 18 tuổi.

Trợ cấp Trẻ em ở Canada – L&C Global
Tìm hiểu khoản Trợ cấp Trẻ em ở Canada - Những thông tin phụ huynh cần biết 3

Làm thế nào để đăng ký CCB?

Bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp Trẻ em ở Canada theo 3 cách:

Đăng ký khai sinh

Đăng ký khai sinh cho con bạn với tỉnh / lãnh thổ của bạn là một cách để nhận CCB.

Việc đăng ký khai sinh thường được thực hiện trên giấy tờ tại bệnh viện hoặc trung tâm đỡ đẻ. Ngoài cư dân của Ontario, Quebec, British Columbia và Alberta, những người ở các tỉnh khác có thể đăng ký trực tuyến.

Đăng ký trực tuyến

Nếu bạn chưa đăng ký CCB, bạn có thể làm việc này trực tuyến qua trang web của Chính phủ Canada thông qua “Tài khoản của tôi”. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký qua “Tài khoản của tôi” và chuyển đến phần “Đăng ký trợ cấp cho trẻ em”.

Đăng ký qua thư

Nếu bạn muốn nộp đơn xin Trợ cấp Trẻ em ở Canada qua đường bưu điện, bạn sẽ phải điền và ký vào Mẫu đơn RC66, Đơn xin Trợ cấp Trẻ em ở Canada. Phải bao gồm các giấy tờ bổ sung do chính phủ Canada yêu cầu.

Ai có thể giúp bạn?

Bạn có thể nhận được hỗ trợ hoặc thêm thông tin từ Cơ quan Doanh thu Canada hoặc cơ quan định cư.

Điều gì xảy ra sau khi đăng ký?

Thông báo về Trợ cấp Trẻ em ở Canada sẽ đến trong vòng 80 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký của bạn. Thông báo sẽ cho bạn biết những khoản trợ cấp bạn sẽ nhận được và cách tính trợ cấp đó.

Mặc dù bạn và vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn nộp các bản khai thuế riêng biệt hàng năm, ngay cả khi bạn không có thu nhập để khai báo, bạn sẽ tiếp tục nhận được Trợ cấp trẻ em ở Canada.

Bạn có thể nhận được bao nhiêu?

Số tiền bạn có thể nhận được từ các khoản thanh toán trợ cấp trẻ em ở Canada thay đổi hàng tháng trong suốt năm trợ cấp (từ tháng 7 đến tháng 6 năm sau) tùy thuộc vào:

 • 1. Số lượng trẻ em mà bạn chăm sóc
 • 2. Tuổi của con bạn
 • 3. Tình trạng hôn nhân của bạn
 • 4. Thu nhập ròng đã điều chỉnh của gia đình bạn (AFNI), như được báo cáo trong tờ khai thuế năm ngoái

Quy trình tính toán

Theo Chính phủ Canada, họ tính toán CCB theo cách sau:

 • Mỗi đứa trẻ đủ điều kiện dưới sáu tuổi nhận được 6,833 đô la mỗi năm (569,41 đô la mỗi tháng).
 • Mỗi đứa trẻ đủ điều kiện từ 6 đến 17 tuổi nhận được 5,765 đô la mỗi năm (480,41 đô la mỗi tháng).

Các khoản thanh toán này sẽ giảm đi sau khi thu nhập ròng của gia đình được điều chỉnh (AFNI) vượt quá 32.028 đô la.

Nhận trợ cấp

Nếu bạn không nộp tờ khai thuế, khoản thanh toán của bạn sẽ bị đình chỉ. Vì vậy, tốt nhất là luôn đảm bảo rằng bạn hoàn thuế đúng hạn mỗi năm để tiếp tục nhận trợ cấp trẻ em ở Canada. Nếu bạn có vợ/ chồng hoặc bạn đời, họ đều có trách nhiệm như nhau trong việc nộp tờ khai thuế đúng hạn.

Các chương trình phúc lợi trẻ em ở các tỉnh khác nhau

Bạn muốn biết những gì con bạn có thể nhận được đối với mỗi tỉnh? Kiểm tra danh sách của từng tỉnh và các chương trình CCB của họ dưới đây!

Alberta

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, con bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền sau:

 • Trẻ em phụ thuộc thứ nhất: $ 110,83 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ hai: $ 55,41 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ 3: $ 55,41 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ 4: $ 55,41 mỗi tháng

British Columbia

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, con bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền sau:

 • Trẻ em phụ thuộc thứ nhất: $ 133,33 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ hai: $ 83,33 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc bổ sung sau đó: $ 66,66 mỗi tháng.

Manitoba

Cơ quan Doanh thu Canada không quản lý bất kỳ chương trình trợ cấp nào thay mặt cho Tỉnh Manitoba.

New Brunswick

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, con bạn có thể đủ điều kiện nhận 20,83 đô la mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ

Newfoundland và Labrador

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, con bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền sau:

 • Trẻ em phụ thuộc đầu tiên: $ 34,16 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ 2: $ 36,33 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ 3: $ 39,00 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc bổ sung: $ 41,83 mỗi tháng

Vùng lãnh thổ Tây Bắc

Dưới 6 tuổi:

 • 1 người phụ thuộc: $ 67,91 mỗi tháng
 • 2 người phụ thuộc: $ 122,25 mỗi tháng
 • 3 người phụ thuộc: $ 166,41 mỗi tháng
 • 4 người phụ thuộc: $ 203,75 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc bổ sung: $ 30,58 mỗi tháng

Trẻ em từ 6 đến 17 tuổi:

 • 1 người phụ thuộc: $ 54,33 mỗi tháng
 • 2 người phụ thuộc: $ 97,83 mỗi tháng
 • 3 người phụ thuộc: $ 133,08 mỗi tháng
 • 4 người phụ thuộc: $ 163,00 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc bổ sung: $ 24,41 mỗi tháng
Trợ cấp Trẻ em ở Canada – L&C Global
Tìm hiểu khoản Trợ cấp Trẻ em ở Canada - Những thông tin phụ huynh cần biết 4

Nova Scotia

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, con bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền sau:

 • Trẻ em phụ thuộc đầu tiên: $ 77,08 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc thứ 2: $ 36,33 mỗi tháng
 • Trẻ em phụ thuộc bổ sung: $ 75,00 mỗi tháng

Nunavut

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, con bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền sau:

 • 1 Trẻ em phụ thuộc: $ 22,91 mỗi tháng
 • 2 hoặc thêm Trẻ em phụ thuộc: $ 29,16 mỗi tháng

Ontario

Ontario không cung cấp một mức trợ cấp trẻ em ở Canada cụ thể cho tỉnh, bạn sẽ cần phải tự tính toán. Trợ cấp của bạn sẽ dựa trên bản khai thuế của năm trước.

Prince Edward Island

Chương trình cung cấp các trợ cấp trị giá $ 110 mỗi năm, hoặc $ 55 cho một người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn như vợ / chồng hoặc bạn đời.

Quebec

Cơ quan Doanh thu Canada không quản lý bất kỳ chương trình trợ cấp nào thay mặt cho Tỉnh Quebec.

Saskatchewan

Số tiền được cung cấp cho các cá nhân trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 là 349 đô la, với 349 đô la cho vợ / chồng hoặc bạn đời, hoặc 137 đô la cho mỗi trẻ (tối đa hai con).

Yukon

Kể từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, bạn có thể đủ điều kiện nhận 68,33 đô la mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ.

Cách sử dụng dịch vụ của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA)

Bạn không chắc chắn về cách sử dụng các dịch vụ của Cơ quan Thuế vụ Canada? Chúng tôi đã cung cấp tất cả 4 dịch vụ mà bạn có thể truy cập trên nền tảng trực tuyến của họ!

Bạn có thể sử dụng dịch vụ CRA để:

 • Gửi đơn xin trợ cấp trẻ em ở Canada (CCB).
 • Xem các khoản thanh toán được thực hiện theo CCB và các chương trình khác của tỉnh và vùng lãnh thổ, cũng như số dư tài khoản và bảng sao kê tài khoản.
 • Xem và cập nhật thông tin về những đứa trẻ mà bạn chăm sóc.
 • Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ và tình trạng hôn nhân của bạn.

Nguồn dịch tin tức về khoản Trợ cấp Trẻ em ở Canada: canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ