Tiến trình xử lý định cư của Canada có gì mới khi có COVID.

Bộ nhập cư Canada gần đây đã cập nhật tiến trình xử lý định cư của mình nhằm thể hiện năng lực hoạt động của bộ trong suốt thời kì đại dịch.

IRCC cho biết trên trang web của mình rằng những người hiện đang tìm cách tiếp cận các dịch vụ nhập cư sẽ phải đối mặt với một số chậm trễ trong quá trình xử lý, do COVID-19. Hiện bộ đang ưu tiên xử lý những đơn đăng ký từ các ứng viên được miễn trừ khỏi các hạn chế đi lại.

Dưới đây là chi tiết được cập nhật về thời gian xử lý

Đăng ký thường trú

IRCC cho biết họ đang làm việc hết công suất để xử lý các đơn xin thường trú. Tuy nhiên, COVID-19 đã gây ra việc tồn động đối với các đơn đăng ký, do đó, bạn sẽ phải đối mặt với việc chậm trễ.

Vào thời điểm viết bài, IRCC cho biết họ đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký thông qua CEC mà bộ nhận được từ ngày 24 đến 30 tháng 5, 2020, có nghĩa là những người ra quyết định đang làm việc trên những đơn đăng ký mà họ nhận được từ 10 tháng trước.

Xử lý đăng kí thường trú tại Canada có gì mới

Xin thẻ thường trú (PR)

Nếu bạn đang đăng ký xin thẻ thường trú, hãy kiểm tra thanh cụ trạng thái trực tuyến để xem tình trạng về đơn đăng ký của bạn. Việc này áp dụng cho tất cả mọi người đăng ký thẻ PR của họ lần đầu tiên, hoặc gia hạn hay thay thế. IRRC cho biết, bạn nên thu thập đủ các loại giấy tờ cũng như số chứng minh để có thể thực hiện đăng nhập.

Trong trường hợp không thể kiểm tra thanh công cụ trực tuyến, hãy thử truy cập website của IRCC. Thẻ PR mới hiện đăng được xử lý trong khoảng 125 ngày, và việc gia hạn thẻ là 80 ngày.

Đăng ký quốc tịch

Tài liệu

Ứng viên Tình trạng của IRCC

Cấp quyền công dân

Đã nhận được thư AOR Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2019.
Cấp quyền công dân Đang chờ nhận AOR Gửi thư cho các hồ sơ nhận được vào tuần 21/01/2021.
Bằng chứng về Quốc tịch

Kiểm tra Client Applications Status Tool (công cụ kiểm tra tình trạng đơn đăng ký). Thời gian giải quyết là 5 tháng.

 

Gia đình

Chương trình

Hình thức đăng ký

Tình trạng của IRCC

Bảo lãnh vợ chồng, bạn đời, con phụ thuộc

Trong nước

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2019.
Bảo lãnh vợ chồng, bạn đời, con phụ thuộc

Ngoài nước

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Cha mẹ và ông bà Kiểm tra tài khoản trực tuyến.
Con nuôi hoặc người thân khác Kiểm tra tài khoản trực tuyến.

 Người lao động tạm thời

Loại giấy phép lao động

Trực tuyến / đơn đăng ký giấy Đủ điều kiện cho Chiến lược Kỹ năng Toàn cầu

Tình trạng của IRCC

Giấy phép lao động bên ngoài Canada Trực tuyến

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020.
Giấy phép lao động bên ngoài Canada Trực tuyến

Không

Kiểm tra tài khoản trực tuyến.
Giấy phép lao động bên ngoài Canada Giấy Không thể đưa ra thời gian xử lý chính xác.
Giấy phép lao động trong Canada (lần đầu, gia hạn và thay đổi) Trực tuyến Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Giấy phép lao động trong Canada (lần đầu, gia hạn và thay đổi) Giấy Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Đối với người xin tị nạn Trực tuyến Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.
Đối với người xin tị nạn Giấy Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Du học sinh

IRCC hiện đang hoàn thiện hầu hết các đơn xin giấy phép du học nhận được từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020. Bao gồm các đơn xin giấy phép du học, gia hạn giấy phép và giấy phép lao động cho du học sinh. Những đơn đăng ký phức tạp sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

Do ảnh hưởng của các giới hạn đi lại như hiện tại, những sinh viên có giấy phép du học chỉ có thể đến Canada nếu họ đi đến các học viện được chỉ định có kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 đã được phê duyệt hoặc nếu họ có giấy phép du học được phê duyệt trước ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Xử lý hồ sơ du học Canada khi có Covid

Khách du lịch

Nếu bạn đăng xin eTA bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình trực tuyến.

Nếu bạn đăng ký thị thực du lịch trực tuyến, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký. Chọn mục “check status and messages” dưới mục “View my submitted applications or profiles”. Nếu bạn đăng ký thị thực giấy, bạn có thể liên kết đơn đăng ký của mình với tài khoản trực tuyến để bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của bản thân. Bạn có thể nhận được tin nhắn về đơn đăng ký từ IRCC.

Hồ sơ du lịch Canada sẽ được xử lý như thế nào khi có Covid

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ