fbpx
loader

YẾU TỐ VỀ KINH TẾ (TỐI ĐA 120 ĐIỂM)

Điểm cộng (trình độ kỹ năng)

YẾU TỐ VỀ NHÂN LỰC (TỐI ĐA 80 ĐIỂM)

Điểm cộng (kinh nghiệm)Điểm cộng (học vấn)Thông tin liên hệ

Nhập

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global