Saskatchewan SINP ban hành 248 lời mời nhập cư

Đề cử tỉnh bang Saskatchewan SINP đã mời 248 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh vào ngày 11 tháng 3.

SINP đã mời các ứng viên từ danh mục International Skilled Worker. Trong số các ứng viên được mời, có 72 ứng viên đủ điều kiện cho danh mục phụ Express Entry của SINP, và 176 ứng viên nhận được đề cử thông qua danh mục phụ Occupations In-Demand.

Bất kể ở dòng nhập cư nào, ứng viên được mời cũng cần có EOI đạt ít nhất 71 điểm. Họ cũng cần phải có Educational Credential Assessments (bảng đánh giá tiêu chuẩn giáo dục), nhằm chứng minh trình độ giáo dục ở nước ngoài của ứng viên tương đương với tiêu chuẩn giáo dục của Canada.

Ứng viên cũng cần có kinh nghiệm làm việc thuộc một trong 70 ngành nghề hiện đang có nhu cầu được liệt kê tại trang web chính phủ. Một số ngành nghề đủ điều kiện bao gồm: đại lý và nhân viên thu mua, nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng, cũng như cố vấn viên giáo dục.

Danh mục phụ Occupations In- Demand

Danh mục phụ Occupations In-Demand là một chương trình PNP cơ bản, nghĩa là nó được mở ra cho những ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Danh mục phụ này dành cho những lao động có tay nghề cao với kinh nghiệm làm việc thuộc ngành nghề đang có nhu cầu tại Saskatchewan, nhưng chưa có lời mời làm việc tại tỉnh.

Để xin nhập cư Canada thông qua danh mục phụ này, các lao động nước ngoài cần tạo một hồ sơ EOI thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của SINP.

Hệ thống EOI của Saskatchewan cho phép tỉnh lựa chọn những ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh trong tỉnh. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn , khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và mối liên hệ với tỉnh bang, cho thấy được khả năng có thể ổn định cuộc sống của họ tại Saskatchewan.

Ứng viên sẽ được cho điểm dựa trên thang điểm 100 trong khung điểm đánh giá thuộc chương trình International Skilled Worker (International Skilled Worker Points Assessment Grid). Các ứng viên có điểm số cao sẽ nhận được thư mời đăng ký đề cử tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Danh mục phụ Express Entry

Danh mục phụ Express Entry là một PNP nâng cao, nghĩa là nó được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang.

Express Entry quản lý danh sách hồ sơ của tất cả ứng viên thuộc 3 chương trình nhập cư thuộc diện kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Ứng viên với hồ sơ Express Entry cũng cần phải tạo hồ sơ EOI cho Saskatchewan để có thể được xét duyệt thư mời đăng ký đề cử tỉnh.

Các ứng viên Express Entry đăng ký và nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan sẽ được thưởng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ ở cấp liên bang, đồng thời đảm bảo nhận được thư mời đăng ký thường trú Canada.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ