Saskatchewan mời 576 ứng viên trong đợt bốc thăm PNP mới

Saskatchewan đã tổ chức một vòng rút thăm mới vào ngày 17 tháng 12, mời những ứng viên nhập cư đăng ký đề cử tỉnh bang cho thường trú nhân Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên từ hai danh mục phụ là Express Entry và Occupations In – Demand, thuộc chương trình International Skilled Worker.

Tỉnh bang này đã ban hành tổng cộng 576 thư mời cho các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm ở một số ngành nghề được lựa chọn. Có tổng 190 ứng viên được mời thông qua danh mục Express Entry, và 386 thư mời được trao cho các ứng viên đăng ký danh mục Occupations In-Demand.

Để có thể được mời trong vòng rút thăm này, ứng viên của cả hai danh mục cần phải gửi hồ sơ EOI đến SINP. Bất kể ở hạng mục nào, ứng viên cũng cần đạt được ít nhất 71 điểm EOI để đủ điều kiện nhận thư mời.

Đây là yêu cầu của tỉnh bang, không phải điểm CRS tối thiểu. Tất cả các ứng viên được mời cần phải có bản đánh giá tiêu chuẩn giáo dục (Educational Credential Assessments),

Saskatchewan sẽ mời những ứng viên có kinh nghiệm thuộc một trong 89 ngành nghề. Vui lòng truy cập trang web của Saskatchewan để tìm hiểu về các ngành nghề được lựa chọn trong vòng rút thăm này.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có nhiều tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động của khu vực. Ứng viên cần thể hiện được cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách đưa ra dẫn chứng từ kinh nghiệm làm việc, học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và sự kết nối với tỉnh bang.

Điểm của ứng viên được cho theo thang điểm 100 dựa trên khung điểm đánh giá thuộc chương trình International Skilled Worker. Những ứng viên với điểm số cao nhất sẽ nhận được thư mời đăng ký đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Gần đây, Saskatchewan đã bắt đầu trao nhiều điểm EOI hơn cho các ứng viên có thể nói được cả tiếng Anh và Pháp.

Mục phụ Express Entry

Vào vòng rút thăm mới nhất, Saskatchewan đã ban hành 190 thư mời cho các ứng viên có hồ sơ thuộc danh sách hồ sơ Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry liên bang quản lý danh sách hồ sơ của tất cả ứng viên thuộc 3 chương trình nhập cư diện kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Nếu các ứng viên có hồ sơ nằm trong danh sách của Express Entry liên bang cũng thực hiện gửi hồ sơ EOI cho Saskatchewan, và đạt 71 điểm trên khung điểm đánh giá của SINP, có lẽ họ sẽ nhận được thư mời trong lần rút thăm này.

Những ứng viên Express Entry nộp hồ sơ và nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm số CSR. Điểm số này đảm bảo việc họ sẽ nhận được thư mời đăng ký thường trú nhân cho lần rút thăm Express Entry liên bang tiếp theo, vì thông thường những ứng viên đạt điểm số trên 470 sẽ nhận được thư mời đăng ký.

Điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với bất kỳ chương trình Đề cử Tỉnh bang nào của Canada phù hợp với Express Entry.

Mục phụ Occupations InDemand

Mục này mở ra cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Chương trình Occupations In-Demand này dành cho những ứng viên có kinh nghiệm làm việc thuộc các ngành đang thiếu lao động tại Saskatchewan.

Có tổng cộng 386 ứng viên Occupations In-Demand nhận được thư mời đăng ký đề cử tỉnh bang, và cũng như chương trình Express Entry, các ứng viên thuộc chương trình này cần đạt 71 điểm tỉnh bang để có thể đủ điều kiện nhận thư mời.

Nguồn: Canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ