fbpx
loader
Saskatchewan lnc global pnp

Saskatchewan mời 502 ứng viên nhập cư vào cuối tháng 1

Saskatchewan đã tổ chức một vòng bốc thăm lớn vào ngày 21 tháng 1, mời các ứng viên nhập cư đăng ký đề cử tỉnh cho thường trú nhân Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên từ danh mục International Skilled Worker, thông qua hai danh mục phụ là Express Entry và Occupations In – Demand.

SINP cho phép Saskatchewan đề cử các ứng viên nhập cư có các kỹ năng cần thiết đối với thị trường lao động của tỉnh.

Có tổng cộng 502 thư mời được gửi đến các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm ở một số ngành nghề được lựa chọn. Có tổng 189 ứng viên được mời thông qua danh mục phụ Express Entry, và 313 thư mời được trao cho các ứng viên đăng ký danh mục Occupations In-Demand.

Saskatchewan đã mời những ứng viên có kinh nghiệm thuộc 1 trong 79 ngành nghề. Vui lòng truy cập trang web của Saskatchewan để tìm hiểu về các ngành nghề được lựa chọn trong vòng rút thăm này.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng viên có nhiều tiềm năng thành công nhất trong thị trường lao động của khu vực. Ứng viên cần thể hiện được cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan của họ bằng cách đưa ra dẫn chứng từ kinh nghiệm làm việc, học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và sự kết nối với tỉnh bang.

Saskatchewan sẽ cho điểm ứng viên theo thang điểm 100 dựa trên khung điểm đánh giá thuộc danh mục International Skilled Worker. Những ứng viên với điểm số cao nhất sẽ được ban hành thư mời đăng ký đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Để có thể được mời trong vòng rút thăm này, ứng viên thuộc hai danh mục phụ này cần phải gửi hồ sơ EOI đến SINP. Bất kể ở hạng mục nào, ứng viên cũng cần đạt được ít nhất 77 điểm EOI theo lưới điểm EOI của SINP.

Vào cuối năm 2020, Saskatchewan đã thực hiện một số thay đổi trong hệ thống điểm của tỉnh, trao nhiều điểm EOI hơn cho những cá nhân có thể nói tiếng Anh và Pháp.

Danh mục phụ Express Entry

Vào vòng ban hành thư mời mới nhất, Saskatchewan đã ban hành 189 thư mời cho các ứng viên có hồ sơ nằm trong danh sách Express Entry liên bang.

Hệ thống Express Entry liên bang quản lý danh sách hồ sơ của các ứng viên thuộc 3 chương trình nhập cư diện kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Những ứng viên Express Entry đã nộp đơn và nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ.

Điều này cũng áp dụng cho tất cả các chương trình PNP của Canada liên kết với Express Entry.

Danh mục phụ Occupation In-Demand

Mục phụ này mở ra cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Chương trình Occupations In-Demand này dành cho những ứng viên có kinh nghiệm làm việc thuộc các ngành đang thiếu lao động tại Saskatchewan.

Đã có tổng cộng 313 ứng viên Occupations In-Demand nhận được thư mời đăng ký đề cử tỉnh bang trong vòng này.

Nguồn: https://www.saskatchewan.ca/

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí