Work Permit – Chế biến hải sản – Canada

Mô tả công việc: – Xử lý các loại hải sản theo mùa vụ hoặc hải sâm. – Làm sạch cá và loại bỏ nội tạng cá trên dây chuyền chế biến bằng dao. – Bọc cá, hút chân không, đông lạnh hoặc gia nhiệt để bảo quản. – Lóc thịt cá ra khỏi xương … Đọc tiếp Work Permit – Chế biến hải sản – Canada