fbpx
loader

Ontario - OINP Tech Draws

Ontario – OINP Tech Draws

Tìm hiểu về những chiến lược của OINP – Tech Draws trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực công nghệ và cách đăng ký thường trú nhân với tư cách là một nhân viên công nghệ.

Tổng quát về chương trình OINP – Tech Draws

Tech Draws là một cơ hội nhập cư mới mà OINP dành cho những ứng viên thuộc nhánh Human Capital Priorities, với mục đích xác định những ứng viên có kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thuộc danh sách Express Entry của IRCC. Thông qua việc tiếp cận này, OINP sẽ giúp những doanh nghiệp trong ngành công nghệ tuyển dụng các nhân tài từ khắp thế giới một cách dễ dàng hơn.

Tech Draws

OINP sẽ tìm kiếm trong danh sách Express Entry những ứng viên:

 • Đáp ứng được các tiêu chí của nhánh Human Capital Priorities
 • Có kinh nghiệm làm việc thuộc một trong những mã ngành NOC mục tiêu

Nếu OINP xác định được một hồ sơ thích hợp trong danh sách Express Entry, họ sẽ gửi một NOI đến tài khoản IRCC online của ứng viên. Tuy nhiên, việc nhận được NOI không có nghĩa là ứng viên đủ điều kiện cho một trong những nhánh nhập cư của OINP. Họ cần phải xem lại hướng dẫn của chương trình để xác nhận tính đủ điều kiện của mình.

Nếu bạn nhận được NOI Notifications of Interest

Bạn cần phải nộp một đơn đăng ký online đến OINP nếu bạn đáp ứng được các tiêu chí của nhánh Human Capital Priorities. Thời gian nộp đơn đăng ký là trong vòng 45 kể từ ngày nhận được NOI.

Lúc này đơn đăng ký của bạn sẽ được xử lý và quyết định xét duyệt hay từ chối đơn đăng ký sẽ được thực hiện theo đạo luật Ontario Immigration năm 2015 cùng với những quy định thuộc đạo luật này.

Danh sách các mã NOC mục tiêu của OINP – Tech Draws

 • Software engineers and designers (kỹ sư phần mềm và thiết kế) (NOC 2173)
 • Computer programmers and interactive media developers (lập trình viên máy tính và chuyên viên phát triển media) (NOC 2174)
 • Computer engineers (kỹ sư máy tính) (NOC 2147)
 • Web designers and developers (chuyên viên thiết kế và phát triển web) (NOC 2175)
 • Database analysts and data administrators (nhân viên phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu) (NOC 2172)
 • Computer and information systems managers (quản lý hệ thống thông tin và máy tính) (NOC 0213)

Để đủ điều kiện nhận đề cử, ứng viên phải chứng minh được họ có kinh nghiệm làm việc thuôc một trong các mã NOC đủ điều kiện, nếu không, đơn đăng ký sẽ bị từ chối.

Cách OINP Tech Draws chọn ngành nghề đủ điều kiện

Để đảm bảo những sáng kiến này đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng ở Ontario, chúng tôi đã cùng với những bên liên quan trên toàn tỉnh thực hiện một cuộc khảo sát và tham vấn trực tiếp. Điều này giúp OINP chọn ra được những ngành nghề ưu tiên cho các ngành công nghệ mục tiêu.

Ngoài những đợt rút thăm công nghệ này, chúng tôi cũng đáp ứng được các ưu tiên của nhà tuyển dụng thông qua những vòng rút thăm ngành nghề ưu tiên mục tiêu không thuộc thuộc lĩnh vực công nghệ.

Các nhà tuyển dụng sẽ đưa ra phản hồi về nhu cầu lao động hiện tại và cách thức tuyển dụng, bao gồm những yêu cầu về các kỹ năng, nghề nghiệp cụ thể trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ muốn tuyển dụng qua OINP – Tech Draws

Nếu bạn là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ có mong muốn sự dụng nguồn lao động nhập cư để đáp ứng như cầu lao động của mình, đội ngũ Business Immigration Services của OINP sẽ hỗ trợ bạn. Đội ngũ này đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm những lao động nhập cư tài năng, bao gồm việc:

 • Hỗ trợ tìm hiểu về các lộ trình nhập cư của tỉnh và liên bang
 • Các buổi thông tin, các cuộc họp trực tiếp hoặc các hội nghị từ xa
 • Gíup doanh nghiệp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, thuê lao động nước ngoài tài năng, giữ chân sinh viên quốc tế và tìm kiếm những lao động có tay nghề một cách nhanh chóng

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng nguồn lao động nhập cư để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hãy liên hệ với đội ngũ Business Immigration Services tại business.immigration@ontario.ca.

Nhà tuyển dụng cũng có thể nhận những thông tin mới nhất về thời gian xử lý hồ sơ và các đề cử đã được cấp cho đến nay. Thời gian xử lý dự kiến kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019, đối với nhánh Human Capital Priorities là 30 đến 60 ngày.

Tư vấn miễn phí

Đăng ký nhận bản tin từ LNC Global